Noutăți
previous arrow
next arrow
Slider

STADIUL IMPLEMENTARII

In data de 12.03.2020 s-a semnat contractul de finantare pentru proiectul “Niciodata singur-Sprijin pentru bunicii comunitatii”

Obiectivul general al proiectului este reprezentat de cresterea gradului de acoperire cu servicii sociale pe raza Municipiului Rosiorii de Vede, prin înfiinþtarea serviciului de îngrijire la domiciliu si furnizarea serviciilor sociale specifice, adaptate nevoilor grupului tinta.

Beneficiarii directi ai proiectului sunt cele 110 de persoane vârstnice aflate în situatii de dependenta si/sau în risc de excluziune sociala pentru care se vor asigura serviciile de ingrijire la domiciliu.

Muncipiul Rosiorii de Vede va raspunde problemelor cu care se confrunta acestia, identificate anterior, si cuprind urmatoarele categorii de activitati:

  • Prepararea hranei;

  • Efectuarea de cumparaturi;

  • Activitati de menaj si spalatorie;

  • Facilitarea deplasarii în exterior si însotire;

  • Activitati de administrare si gestionare a veniturilor;

  • Acompaniere si socializare.

Obiectivele specifice ale proiectului

1. Cresterea calitatii serviciilor oferite, prin licentierea serviciului de îngrijire la domiciliu, în termen de maxim 6 luni de la semnarea Contractului de finantare.

2. Facilitarea accesului la ocupare, prin crearea a 20 noi locuri de munca, în termen de 2 luni de la semnarea Contractului de finantare.

3. Dotarea serviciului de îngrijire la domiciliu, prin achizitia echipamentelor specifice, necesare functionarii, în termen de 30 luni de la semnarea Contractului de finantare.

4. Asigurarea cosului lunar de alimente la domiciliul persoanelor vârstnice, pe o perioada de 24 luni de la licentierea Serviciului de Îngrijire la Domiciliu.

Valoarea totala a proiectului este de 2.797.719,38 lei. Contributia proprie este de 55.855,89 lei.

In anul 2021 a inceput implementarea proiectului, desfasurandu-se urmatoarele activitati:

s-a finalizat procedura de selectie grup tinta, s-au accesat bazele de date cu persoanele ce beneficiaza de ajutor social si pensie sociala minima garantata aflate la nivelul Directiei de Asistenta Sociala, s-au selectat 110 persoane pentru care s-au constituit dosarele de grup tinta.

In perioada specificata s-au conceput si realizat pliantul si afisele necesare informarii grupului tinta si s-au stabilit modalitatile prin care se va face diseminarea informatiilor. S-au diseminat informatiile cu privire la activitatea de ingrijire la domiciliu serviciile de care vor beneficia, conditiile de derulare a activitatilor, dar si informatii despre finantator si programul de finantarein randul persoanelor din GT, la sediul cabinetelor medicilor de familie, la centrul de zi „Clubul pensionarilor”, sediul CAR pensionari, sediul Directiei de Asistenta Sociala, sediul Directiei de Cultura, Educatie, Creatie si Sport.

De asemenea s-a emis Hotararea de consiliu pentru aprobarea Regulamentul de organizare și funcționare pentru Înființarea Unitatii de Îngrijire la Domiciliu, s-a emis si transmis solicitarea licențierii Unitatii de Îngrijire la Domiciliu Ministerului Muncii și Protecției Sociale si s-a obtinut licenta.

Tot in anul 2021 s-au achizitionat bunurile necesare desfasurarii activitatii de ingrijire la domiciliu si anume: masini de spalat, uscatoare, aspiratoare, articole de menaj si produse de spalatorie.

In cadrul activitatii de management de proiect s-au intocmit si depus 2 rapoarte tehnice si 4 notificari de modificare a cererii de finantare, s-au demarat proceduriile de achizitie pentru produse alimentare si produse de menaj, s-au derulat concursurile pentru angajarea celor 18 ingrijitori si a asistentului social.

Primaria Municipiului Rosiorii de Vede