Noutăți
previous arrow
next arrow
Slider

Hotărâri 2021

Documente :
Download this file (HCL nr. 90 din 07 iunie 2021 privind modificarea HCL nr. 115 din 30. 05. 2027 privind aprobarea structurii organizatorice, de personal, a organigramei si a statului de functii.pdf)HCL nr. 90 din 07 iunie 2021 privind modificarea HCL nr. 115 din 30. 05. 2027 privind aprobarea structurii organizatorice, de personal, a organigramei si a statului de functii.pdf
Download this file (HCL nr. 89 din 07 iunie 2021 privind aprobarea contributiei materiale ... pentru functionarea CS Sporting Rosiori 2008, in anul 2021.pdf)HCL nr. 89 din 07 iunie 2021 privind aprobarea contributiei materiale ... pentru functionarea CS Sporting Rosiori 2008, in anul 2021.pdf
Download this file (HCL nr. 88 din 27 mai 2021 privind aprobarea participarii in cadrul programului South-Muntenia Energy Efficiency for Public Investment Programme.pdf)HCL nr. 88 din 27 mai 2021 privind aprobarea participarii in cadrul programului South-Muntenia Energy Efficiency for Public Investment Programme.pdf
Download this file (HCL nr. 87 din 27 mai 2021 privind convocarea adunarii proprietarilor de terenuri agricole, pt. desemnarea.. in Comisia Locala ... terenuri agricole si forestiere.pdf)HCL nr. 87 din 27 mai 2021 privind convocarea adunarii proprietarilor de terenuri agricole, pt. desemnarea.. in Comisia Locala ... terenuri agricole si forestiere.pdf
Download this file (HCL nr. 86 din 27 mai 2021 privind modificarea HCl nr. 115 din 30 mai 2017 privind aprobarea structurii organizatorice.pdf)HCL nr. 86 din 27 mai 2021 privind modificarea HCl nr. 115 din 30 mai 2017 privind aprobarea structurii organizatorice.pdf
Download this file (HCL nr. 85 din 27 mai 2021 privind aprobarea prelungirii contractelor de inchiriere care expira in anul 2021 ale imibilelor ... din fondul locativ.pdf)HCL nr. 85 din 27 mai 2021 privind aprobarea prelungirii contractelor de inchiriere care expira in anul 2021 ale imibilelor ... din fondul locativ.pdf
Download this file (HCL nr. 84 din 27 mai 2021 privind aprobarea scoaterii din functiune a unor mijloace fixe si casare obiecte de inventar ... C.N. Anastasescu.pdf)HCL nr. 84 din 27 mai 2021 privind aprobarea scoaterii din functiune a unor mijloace fixe si casare obiecte de inventar ... C.N. Anastasescu.pdf
Download this file (HCL nr. 82 din 27 mai 2021 privind schimbarea destinatiei imobilului Centrul de Zi Vadul Vezii din Adapost Educational de Zi ... in locuinta sociala..pdf)HCL nr. 82 din 27 mai 2021 privind schimbarea destinatiei imobilului Centrul de Zi Vadul Vezii din Adapost Educational de Zi ... in locuinta sociala..pdf
Download this file (HCL nr. 81 din 27 mai 2021 privind inchirierea prin licitatie publica a unui teren apartinand domeniului privat de interes local ... situat in str. Vadul Vezii f.n..pdf)HCL nr. 81 din 27 mai 2021 privind inchirierea prin licitatie publica a unui teren apartinand domeniului privat de interes local ... situat in str. Vadul Vezii f.n..pdf
Download this file (HCL nr. 80 din 27 mai 2021 privind modificarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public.pdf)HCL nr. 80 din 27 mai 2021 privind modificarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public.pdf
Download this file (HCL nr. 79 din 27 mai 2021 privind cesiunea contractului de locatiune inregistrat sub nr. 2393 din 20. 08. 2002.pdf)HCL nr. 79 din 27 mai 2021 privind cesiunea contractului de locatiune inregistrat sub nr. 2393 din 20. 08. 2002.pdf
Download this file (HCL nr. 78 din 27 mai 2021 privind cesiunea contractului de locatiune inregistrat sub nr. 2344 din 01. 07. 2001.pdf)HCL nr. 78 din 27 mai 2021 privind cesiunea contractului de locatiune inregistrat sub nr. 2344 din 01. 07. 2001.pdf
Download this file (HCL nr. 77 din 27 mai 2021 privind utilizarea unui teren apartinand domeniului public ... pentru Modernizare LEA joasa tensiune si bransamente-PCZ1253.pdf)HCL nr. 77 din 27 mai 2021 privind utilizarea unui teren apartinand domeniului public ... pentru Modernizare LEA joasa tensiune si bransamente-PCZ1253.pdf
Download this file (HCL nr. 76 din 27 mai 2021 privind aprobarea numarului si cuantumului lunar al burselor acordate elevilor ... pt. sem. al II-lea al anului scolar 2020 - 2021.pdf)HCL nr. 76 din 27 mai 2021 privind aprobarea numarului si cuantumului lunar al burselor acordate elevilor ... pt. sem. al II-lea al anului scolar 2020 - 2021.pdf
Download this file (HCL nr. 75 din 27 mai 2021 privind asocierea ... cu Asociatia TET Alexandria pentru realizarea in comun a Festivalului de teatru tanar IDEO IDEIS.pdf)HCL nr. 75 din 27 mai 2021 privind asocierea ... cu Asociatia TET Alexandria pentru realizarea in comun a Festivalului de teatru tanar IDEO IDEIS.pdf
Download this file (HCL nr. 74 din 27 mai 2021 privind aprobarea contributiei sub forma de cotizatie ... la AMR, pentru anul 2021.pdf)HCL nr. 74 din 27 mai 2021 privind aprobarea contributiei sub forma de cotizatie ... la AMR, pentru anul 2021.pdf
Download this file (HCL nr. 73 din 27 mai 2021 privind aprobarea contributiei sub formă de cotizatie ... la ADI Teleormanul, pentru anul 2021.pdf)HCL nr. 73 din 27 mai 2021 privind aprobarea contributiei sub formă de cotizatie ... la ADI Teleormanul, pentru anul 2021.pdf
Download this file (HCL nr. 72 din 27 mai 2021 privind aprobarea contributiei sub forma de cotizatie ... la ADI Managenetul Deseurilor Teleorman, pentru anul 2021.pdf)HCL nr. 72 din 27 mai 2021 privind aprobarea contributiei sub forma de cotizatie ... la ADI Managenetul Deseurilor Teleorman, pentru anul 2021.pdf
Download this file (HCL nr. 71 din 27 mai 2021 privind rectificarea bugetului local.pdf)HCL nr. 71 din 27 mai 2021 privind rectificarea bugetului local.pdf
Download this file (HCL nr. 70 din 27 mai 2021 privind modificarea HCL nr. 18 din 25. 02. 2021 - aprobarea utilizarii in anul 2021 a excedentului bugetar din 2020.pdf)HCL nr. 70 din 27 mai 2021 privind modificarea HCL nr. 18 din 25. 02. 2021 - aprobarea utilizarii in anul 2021 a excedentului bugetar din 2020.pdf
Download this file (HCL nr. 69 din 22. 04. 2021 privind aprobarea Parteneriatului cu Asociatia Urbanium in vederea depunerii spre finantare la AFNC sesiunea II din 2021, sectiunea Educatie prin cultura, a proiectului Ideo .pdf)HCL nr. 69 din 22. 04. 2021 privind aprobarea Parteneriatului cu Asociatia Urbanium in vederea depunerii spre finantare la AFNC sesiunea II din 2021, sectiunea Educatie prin cultura, a proiectului Ideo .pdf
Download this file (HCL nr. 68 din 22. 04. 2021 privind cesiunea contractului de concesiune nr. 2 din 07. 01. 2002 având ca obievt concesionarea suprafetei de 574 mp.pdf)HCL nr. 68 din 22. 04. 2021 privind cesiunea contractului de concesiune nr. 2 din 07. 01. 2002 având ca obievt concesionarea suprafetei de 574 mp.pdf
Download this file (HCL nr. 67 din 22. 04. 2021 privind cesiunea contractului de inchiriere nr. 3074 din 01. 01. 2001 avand ca obiect inchirierea unei suprafete de 78,20 mp.pdf)HCL nr. 67 din 22. 04. 2021 privind cesiunea contractului de inchiriere nr. 3074 din 01. 01. 2001 avand ca obiect inchirierea unei suprafete de 78,20 mp.pdf
Download this file (HCL nr. 66 din 22. 04. 2021 privind aprobarea structurii organizatorice de personal, a organigramei si statului de functii ale aparatului de specialitate al primarului.pdf)HCL nr. 66 din 22. 04. 2021 privind aprobarea structurii organizatorice de personal, a organigramei si statului de functii ale aparatului de specialitate al primarului.pdf
Download this file (HCL nr. 65 din 22. 04. 2021 privind aprobarea conturilor de executie ale bugetului local, bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial.pdf)HCL nr. 65 din 22. 04. 2021 privind aprobarea conturilor de executie ale bugetului local, bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial.pdf
Download this file (HCL nr. 64 din 22.04.2021 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2021 al SC URBIS SERVCONSTRUCT SA.pdf)HCL nr. 64 din 22.04.2021 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2021 al SC URBIS SERVCONSTRUCT SA.pdf
Download this file (HCL nr. 63 din 22. 04. 2021 privind bugetul local, bugetul institutiilor publice si activitatilor finanatate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2021.pdf)HCL nr. 63 din 22. 04. 2021 privind bugetul local, bugetul institutiilor publice si activitatilor finanatate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2021.pdf
Download this file (HCL nr. 62 din 15. 04. 2021 privind respingerea proiectului de hotărâre pentru apobarea bugetului local, bugetului institutiilor publice si activitatilor finanatate integral sau partial din venituri pro.pdf)HCL nr. 62 din 15. 04. 2021 privind respingerea proiectului de hotărâre pentru apobarea bugetului local, bugetului institutiilor publice si activitatilor finanatate integral sau partial din venituri pro.pdf
Download this file (HCL nr. 61 din 15. 04. 2021 privind modificarea HCL nr. 124 din 21. 09. 2020 pentru vanzarea prin licitatie publica aunui teren apartinand domeniului privat - Aleea CFR, fn.pdf)HCL nr. 61 din 15. 04. 2021 privind modificarea HCL nr. 124 din 21. 09. 2020 pentru vanzarea prin licitatie publica aunui teren apartinand domeniului privat - Aleea CFR, fn.pdf
Download this file (HCL nr. 60 din 15. 04. 2021 privind alegerea președintelui de ședință pentru următoarele trei luni.pdf)HCL nr. 60 din 15. 04. 2021 privind alegerea președintelui de ședință pentru următoarele trei luni.pdf
Download this file (HCL nr. 59 din 15. 04. 2021 privind respingere a poiectului de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 115 din 30. 05. 2017 privind aprobarea structurii organizatorice de personal, a organigramei statului d.pdf)HCL nr. 59 din 15. 04. 2021 privind respingere a poiectului de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 115 din 30. 05. 2017 privind aprobarea structurii organizatorice de personal, a organigramei statului d.pdf
Download this file (HCL nr. 58 din 15. 04. 2021 privind completarea HCL nr. 40 din 26. 03. 2021 referitoare la aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului Local.pdf)HCL nr. 58 din 15. 04. 2021 privind completarea HCL nr. 40 din 26. 03. 2021 referitoare la aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului Local.pdf
Download this file (HCL nr. 57 din 15. 04. 2021 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale.pdf)HCL nr. 57 din 15. 04. 2021 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale.pdf
Download this file (HCL nr. 56 din 15. 04. 2021 privind respengerea proiectului de hotarare pentru aprobarea conturilor de execuție ale bugetului local, bugetului instituțiilor publice ....pdf)HCL nr. 56 din 15. 04. 2021 privind respengerea proiectului de hotarare pentru aprobarea conturilor de execuție ale bugetului local, bugetului instituțiilor publice ....pdf
Download this file (HCL nr. 55 din 15. 04. 2021 privind respingerea proiectului de hotarare pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021 al SC URBIS ERVCONSTRUCT.pdf)HCL nr. 55 din 15. 04. 2021 privind respingerea proiectului de hotarare pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021 al SC URBIS ERVCONSTRUCT.pdf
Download this file (HCL nr. 54 din 25 martie 2021 privind modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului.pdf)HCL nr. 54 din 25 martie 2021 privind modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului.pdf
Download this file (HCL nr. 53 din 25 martie 2021 privind declararea unui teren in suprafata de 21.965 mp, situat in str. Vadul Vezii f.n., fosta Pepinieră, ca aparținând domeniului privat.pdf)HCL nr. 53 din 25 martie 2021 privind declararea unui teren in suprafata de 21.965 mp, situat in str. Vadul Vezii f.n., fosta Pepinieră, ca aparținând domeniului privat.pdf
Download this file (HCL nr. 52 din 25 martie 2021 privind aprobarea eliberarea din functia publica de conducere de sef al serviciului SPCLEP Rosiori de Vede a domnului Stanca Dorin.pdf)HCL nr. 52 din 25 martie 2021 privind aprobarea eliberarea din functia publica de conducere de sef al serviciului SPCLEP Rosiori de Vede a domnului Stanca Dorin.pdf
Download this file (HCL nr. 51 din 25 martie 2021 privind aprobarea Parteneriatului pentru dezvoltare locală cu Federatia Filantropica.pdf)HCL nr. 51 din 25 martie 2021 privind aprobarea Parteneriatului pentru dezvoltare locală cu Federatia Filantropica.pdf
Download this file (HCL nr. 50 din 25 martie 2021 privind modificarea HCL nr. 189 din 18. 12. 2018 referitoare la aprobarea inventarului locuințelor și terenurilor proprietate privată de stat.pdf)HCL nr. 50 din 25 martie 2021 privind modificarea HCL nr. 189 din 18. 12. 2018 referitoare la aprobarea inventarului locuințelor și terenurilor proprietate privată de stat.pdf
Download this file (HCL nr. 49 din 25 martie 2021 privind actualizarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Serviciului social de zi - Cantina de Ajutor Social.pdf)HCL nr. 49 din 25 martie 2021 privind actualizarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Serviciului social de zi - Cantina de Ajutor Social.pdf
Download this file (HCL nr. 48 din 25 martie 2021 privind actualizarea Manualului de proceduri pentru asistarea la Cantina de Ajutor Social.pdf)HCL nr. 48 din 25 martie 2021 privind actualizarea Manualului de proceduri pentru asistarea la Cantina de Ajutor Social.pdf
Download this file (HCL nr. 47 din 25 martie 2021 privind actualizarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Adăpostului de Noapte.pdf)HCL nr. 47 din 25 martie 2021 privind actualizarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Adăpostului de Noapte.pdf
Download this file (HCL nr. 46 din 25 martie 2021 privind actualizarea Manualului de de proceduri pentru admiterea persoanelor fără adăpost în Adăpostul de Noapte.pdf)HCL nr. 46 din 25 martie 2021 privind actualizarea Manualului de de proceduri pentru admiterea persoanelor fără adăpost în Adăpostul de Noapte.pdf
Download this file (HCL nr. 45 din 25 martie 2021 privind actualizarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Căminului de Bătrâni Sf. Teodor.pdf)HCL nr. 45 din 25 martie 2021 privind actualizarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Căminului de Bătrâni Sf. Teodor.pdf
Download this file (HCL nr. 44 din 25 martie 2021 privind actualizarea categoriilor de venituri luate în calcul la stabilirea venitului lunar pe membru de familie pentru îngrijirea persoanelor varstnice la Caminul de batr.pdf)HCL nr. 44 din 25 martie 2021 privind actualizarea categoriilor de venituri luate în calcul la stabilirea venitului lunar pe membru de familie pentru îngrijirea persoanelor varstnice la Caminul de batr.pdf
Download this file (HCL nr. 43 din 25 martie 2021 privind actualizarea HCL nr. 24 din 25. 02. 2021 referitoare la stabilirea chiriilor pe anul 2021.pdf)HCL nr. 43 din 25 martie 2021 privind actualizarea HCL nr. 24 din 25. 02. 2021 referitoare la stabilirea chiriilor pe anul 2021.pdf
Download this file (HCL nr. 42 din 25 martie 2021 privind atestarea persoanelor fizice ca administratori de condomenii.pdf)HCL nr. 42 din 25 martie 2021 privind atestarea persoanelor fizice ca administratori de condomenii.pdf
Download this file (HCL nr. 41 din 25 martie 2021 privind reglementarea perioadei în care este datorată redevența conf. contractelor de delegare a gestiunii serviciului de transport gratuit elevi - SC Transurbana.pdf)HCL nr. 41 din 25 martie 2021 privind reglementarea perioadei în care este datorată redevența conf. contractelor de delegare a gestiunii serviciului de transport gratuit elevi - SC Transurbana.pdf
Download this file (HCL nr. 40 din 25 martie 2021 privind HCL nr. 69 din 31. 05. 2018.pdf)HCL nr. 40 din 25 martie 2021 privind HCL nr. 69 din 31. 05. 2018.pdf
Download this file (HCL nr. 39 din 25 martie 2021 privind aprobarea desfășurării transportului rutier de persoane - elevi - in cont propriu si aprobarea Regulamentului.pdf)HCL nr. 39 din 25 martie 2021 privind aprobarea desfășurării transportului rutier de persoane - elevi - in cont propriu si aprobarea Regulamentului.pdf
Download this file (HCL nr. 38 din 25 martie 2021 privind prelungirea duratei valabilitatii bunurilor proprietate publică catre Spiatalul Caritas.pdf)HCL nr. 38 din 25 martie 2021 privind prelungirea duratei valabilitatii bunurilor proprietate publică catre Spiatalul Caritas.pdf
Download this file (HCL nr. 37 din 25 martie 2021 privind aprobarea contului anual de execuție al bugetului local - 31. 12. 2020.pdf)HCL nr. 37 din 25 martie 2021 privind aprobarea contului anual de execuție al bugetului local - 31. 12. 2020.pdf
Download this file (HCL nr. 36 din 25. 02. 2021 - respingerea proiectului de hotărâre pentru alegerea viceprimarului municipiului Roșiori de Vede, județul Teleorman.pdf)HCL nr. 36 din 25. 02. 2021 - respingerea proiectului de hotărâre pentru alegerea viceprimarului municipiului Roșiori de Vede, județul Teleorman.pdf
Download this file (HCL nr. 35 din 25. 02. 2021 - desemnarea reprezentanților CL in CEAC din unitățile de învățământ preuniversitar de stat și Șc. Postlic.F.E.G. Education -an școlar 2020 -2021.pdf)HCL nr. 35 din 25. 02. 2021 - desemnarea reprezentanților CL in CEAC din unitățile de învățământ preuniversitar de stat și Șc. Postlic.F.E.G. Education -an școlar 2020 -2021.pdf
Download this file (HCL nr. 34 din 25. 02. 2021 - modificarea HCL nr. 11530.05.2017 privind aprobsarea structurii organizatorice de personal, a organigramei si statului de functii.pdf)HCL nr. 34 din 25. 02. 2021 - modificarea HCL nr. 11530.05.2017 privind aprobsarea structurii organizatorice de personal, a organigramei si statului de functii.pdf
Download this file (HCL nr. 33 din 25. 02. 2021 - actualizarea Manualului de proceduri pentru admiterea persoanelor vârstnice în Căminul de Bătrâni Sf. Teodor.pdf)HCL nr. 33 din 25. 02. 2021 - actualizarea Manualului de proceduri pentru admiterea persoanelor vârstnice în Căminul de Bătrâni Sf. Teodor.pdf
Download this file (HCL nr. 32 din 25. 02. 2021 - prelungirea contractului de inchiriere nr. 2289 din 23.09.2019 incheiat intre Sc. Gimn. Dan Berindei si Sc. Postlic. - FEG Education.pdf)HCL nr. 32 din 25. 02. 2021 - prelungirea contractului de inchiriere nr. 2289 din 23.09.2019 incheiat intre Sc. Gimn. Dan Berindei si Sc. Postlic. - FEG Education.pdf
Download this file (HCL nr. 31 din 25. 02. 2021 - revocarea H.C.L. nr. 127 din 21.09.2020 referitoare la modificarea și completarea HCL nr. 102 din 20.06.2019 - Sc. Gimn. Dan Berindei.pdf)HCL nr. 31 din 25. 02. 2021 - revocarea H.C.L. nr. 127 din 21.09.2020 referitoare la modificarea și completarea HCL nr. 102 din 20.06.2019 - Sc. Gimn. Dan Berindei.pdf
Download this file (HCL nr. 30 din 25. 02. 2021 - constituirea grupului de lucru in vederea identificarii si gestionarii asezarilor informale - pentru imbunatatirea conditiilor de viata.pdf)HCL nr. 30 din 25. 02. 2021 - constituirea grupului de lucru in vederea identificarii si gestionarii asezarilor informale - pentru imbunatatirea conditiilor de viata.pdf
Download this file (HCL nr. 29 din 25. 02. 2021 - atribuirea destinației și de Muzeu Virtual spațiului în suprafață de 93,15 mp din cadrul Centrului Cultural.pdf)HCL nr. 29 din 25. 02. 2021 - atribuirea destinației și de Muzeu Virtual spațiului în suprafață de 93,15 mp din cadrul Centrului Cultural.pdf
Download this file (HCL nr. 28 din 25. 02. 2021 - cesiunea contractului de locațiune înregistrat sub nr. 2139 din 01.01.2001.pdf)HCL nr. 28 din 25. 02. 2021 - cesiunea contractului de locațiune înregistrat sub nr. 2139 din 01.01.2001.pdf
Download this file (HCL nr. 27 din 25. 02. 2021 - primirea in folosinta gratuita a CL al municipiului a unor bunuri, proprietate privata a judetului - Sist. Integrat de Management al Deseurilor.pdf)HCL nr. 27 din 25. 02. 2021 - primirea in folosinta gratuita a CL al municipiului a unor bunuri, proprietate privata a judetului - Sist. Integrat de Management al Deseurilor.pdf
Download this file (HCL nr. 26 din 25. 02. 2021 - ajustarea tarifelor practicate de SC URBIS SERVCONSTRUCT SA pentru activitatile specifice serviciului de salubrizare a municipiului.pdf)HCL nr. 26 din 25. 02. 2021 - ajustarea tarifelor practicate de SC URBIS SERVCONSTRUCT SA pentru activitatile specifice serviciului de salubrizare a municipiului.pdf
Download this file (HCL nr. 25 din 25. 02. 2021 - acordarea unui mandat special reprezentaților C. L. Roșiori de Vede în AGA a S.C. URBIS SERV. S.A. pentru aprobarea schimbării formei juridice.pdf)HCL nr. 25 din 25. 02. 2021 - acordarea unui mandat special reprezentaților C. L. Roșiori de Vede în AGA a S.C. URBIS SERV. S.A. pentru aprobarea schimbării formei juridice.pdf
Download this file (HCL nr. 24 din 25. 02. 2021 - stabilirea chiriilor pentru anul 2021 la contractele de inchiriere ce au ca obiect locuinte pentru tineri destinate inchirierii, construite de ANL.pdf)HCL nr. 24 din 25. 02. 2021 - stabilirea chiriilor pentru anul 2021 la contractele de inchiriere ce au ca obiect locuinte pentru tineri destinate inchirierii, construite de ANL.pdf
Download this file (HCL nr. 23 din 25. 02. 2021 - modificarea HCL nr. 170 din 2019 referitoare la procedura de realizare a schimbului de locuinte, aflate in exploatare, construite de ANL.pdf)HCL nr. 23 din 25. 02. 2021 - modificarea HCL nr. 170 din 2019 referitoare la procedura de realizare a schimbului de locuinte, aflate in exploatare, construite de ANL.pdf
Download this file (HCL nr. 22 din 25. 02. 2021 - schimbul locuintei ANL deținută în str. Sf. Teodor, nr. 37C, bl. S5, cu locuința ANL liberă din str. Sf. Teodor, nr. 37C, bl. S5.pdf)HCL nr. 22 din 25. 02. 2021 - schimbul locuintei ANL deținută în str. Sf. Teodor, nr. 37C, bl. S5, cu locuința ANL liberă din str. Sf. Teodor, nr. 37C, bl. S5.pdf
Download this file (HCL nr. 21 din 25. 02. 2021 - schimbul locuintei ANL deținută în str. Sf. Teodor, nr. 37C, bl. S4, cu locuința ANL liberă din str. Sf. Teodor, nr. 37C, bl. S5.pdf)HCL nr. 21 din 25. 02. 2021 - schimbul locuintei ANL deținută în str. Sf. Teodor, nr. 37C, bl. S4, cu locuința ANL liberă din str. Sf. Teodor, nr. 37C, bl. S5.pdf
Download this file (HCL nr. 20 din 25. 02. 2021 - privind închirierea suprafetei de 24.48 mp și modificarea contractului de inchiriere nr. 7121 din 09.04.2019 - str. Oltului, nr. 35.pdf)HCL nr. 20 din 25. 02. 2021 - privind închirierea suprafetei de 24.48 mp și modificarea contractului de inchiriere nr. 7121 din 09.04.2019 - str. Oltului, nr. 35.pdf
Download this file (HCL nr. 19 din 25. 02. 2021 - inchirierea suprafetei de 43.67 mp si modificarea contractului de inchiriere nr. 5764 din 14.03.2008 - str. Oltului, nr. 35.pdf)HCL nr. 19 din 25. 02. 2021 - inchirierea suprafetei de 43.67 mp si modificarea contractului de inchiriere nr. 5764 din 14.03.2008 - str. Oltului, nr. 35.pdf
Download this file (HCL nr. 18 din 25. 02. 2021 - aprobarea utilizarii in anul 2021 a excedentului anual al bugetului local rezultat la incheierea exercitiului bugetar al anului 2020.pdf)HCL nr. 18 din 25. 02. 2021 - aprobarea utilizarii in anul 2021 a excedentului anual al bugetului local rezultat la incheierea exercitiului bugetar al anului 2020.pdf
Download this file (HCL nr. 1 din 22. 01. 2021 - aprobarea conturilor de executie ale bugetului local, bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial.pdf)HCL nr. 1 din 22. 01. 2021 - aprobarea conturilor de executie ale bugetului local, bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial.pdf
Download this file (HCL nr. 2 din 22. 01. 2021- cesiunea contractului de concesiune nr. 141 din 06.08.2008.pdf)HCL nr. 2 din 22. 01. 2021- cesiunea contractului de concesiune nr. 141 din 06.08.2008.pdf
Download this file (HCL nr. 3 din 22. 01. 2021 - desemnarea reprez. CL și supl.acestora în comisia de evaluare a ofertelor pentru licitația publică privind vânzarea imobil sit in strada Sf Vineri.pdf)HCL nr. 3 din 22. 01. 2021 - desemnarea reprez. CL și supl.acestora în comisia de evaluare a ofertelor pentru licitația publică privind vânzarea imobil sit in strada Sf Vineri.pdf
Download this file (HCL nr. 4 din 22. 01. 2021 - desemnarea reprez. CL și supl.acestora în comisia de evaluare a ofertelor pentru licitația publică privind vânzarea imobil situat in Aleea CFR.pdf)HCL nr. 4 din 22. 01. 2021 - desemnarea reprez. CL și supl.acestora în comisia de evaluare a ofertelor pentru licitația publică privind vânzarea imobil situat in Aleea CFR.pdf
Download this file (HCL nr. 5 din 22. 01. 2021 - modificarea H.C.L. nr. 2023.02.2017 referitoare la darea in folosinta gratuita pe termen limitat catre SC Urbis Servconstruct SA a unui teren.pdf)HCL nr. 5 din 22. 01. 2021 - modificarea H.C.L. nr. 2023.02.2017 referitoare la darea in folosinta gratuita pe termen limitat catre SC Urbis Servconstruct SA a unui teren.pdf
Download this file (HCL nr. 6 din 22. 01. 2021 -modifi. H.C.L. nr. 123 din 2012 ref. la darea in folos. grat. pe term. limit.catre SC Urbis a trei imobile - str. Republicii, str. Vadul Vezii, Zona Abator.pdf)HCL nr. 6 din 22. 01. 2021 -modifi. H.C.L. nr. 123 din 2012 ref. la darea in folos. grat. pe term. limit.catre SC Urbis a trei imobile - str. Republicii, str. Vadul Vezii, Zona Abator.pdf
Download this file (HCL nr. 7 din 22. 01. 2021 - modalitatea de acordare a beneficiilor de asistență socială persoanelor vârstnice.pdf)HCL nr. 7 din 22. 01. 2021 - modalitatea de acordare a beneficiilor de asistență socială persoanelor vârstnice.pdf
Download this file (HCL nr. 8 din 22. 01. 2021 - aprobarea Planului anual de acțiuni de interes local pentru repartizarea orelor de muncă ce trebuie prestate de către beneficiarii de ajutor.pdf)HCL nr. 8 din 22. 01. 2021 - aprobarea Planului anual de acțiuni de interes local pentru repartizarea orelor de muncă ce trebuie prestate de către beneficiarii de ajutor.pdf
Download this file (HCL nr. 9 din 22. 01. 2021 - stabilirea standardului minim de cost pentru serv.l social prestat prin Căminul de bătrâni Sf. Teodor Cod 8730-CR-V-I și a costului mediu lunar de.pdf)HCL nr. 9 din 22. 01. 2021 - stabilirea standardului minim de cost pentru serv.l social prestat prin Căminul de bătrâni Sf. Teodor Cod 8730-CR-V-I și a costului mediu lunar de.pdf
Download this file (HCL nr. 10 din 22. 01. 2021 - modificarea HCL nr. 188-19.12.2019 referitoare la aprobarea grilei de salarizare in vederea stabilirii salariilor lunare pentru funcț. publici.pdf)HCL nr. 10 din 22. 01. 2021 - modificarea HCL nr. 188-19.12.2019 referitoare la aprobarea grilei de salarizare in vederea stabilirii salariilor lunare pentru funcț. publici.pdf
Download this file (HCL nr. 11 din 22. 01. 2021 - proiectul de hotărâre privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat din Roșiori de Vede, pentru 2021-2022.pdf)HCL nr. 11 din 22. 01. 2021 - proiectul de hotărâre privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat din Roșiori de Vede, pentru 2021-2022.pdf
Download this file (HCL nr. 12 din 22. 01. 2021 - revocarea H.C.L. nr.92-29.08.2003 privind acceptarea unei donații.pdf)HCL nr. 12 din 22. 01. 2021 - revocarea H.C.L. nr.92-29.08.2003 privind acceptarea unei donații.pdf
Download this file (HCL nr. 13 din 22. 01. 2021 - reorganizarea Comisiei locale de ordine publică la nivelul Municipiului Roșiori de Vede.pdf)HCL nr. 13 din 22. 01. 2021 - reorganizarea Comisiei locale de ordine publică la nivelul Municipiului Roșiori de Vede.pdf
Download this file (HCL nr. 14 din 22. 01. 2021 - aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Comisiei locale de ordine publică la nivelul Municipiului Roșiori de Vede.pdf)HCL nr. 14 din 22. 01. 2021 - aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Comisiei locale de ordine publică la nivelul Municipiului Roșiori de Vede.pdf
Download this file (HCL nr. 15 din 22. 01. 2021 - aprobarea programului minimal al proiectelor, acțiunilor și manifestărilor culturale, educative și sportive al DCECS pt 2021.pdf)HCL nr. 15 din 22. 01. 2021 - aprobarea programului minimal al proiectelor, acțiunilor și manifestărilor culturale, educative și sportive al DCECS pt 2021.pdf
Download this file (HCL nr. 16 din 22. 01. 2021 - alegerea președintelui de ședință pentru următoarele 3 luni.pdf)HCL nr. 16 din 22. 01. 2021 - alegerea președintelui de ședință pentru următoarele 3 luni.pdf
Download this file (HCL nr. 17 din 22. 01. 2021 - modificarea HCL nr. 115 din 2017 privind aprobarea structurii organizatorice si statului de functii.pdf)HCL nr. 17 din 22. 01. 2021 - modificarea HCL nr. 115 din 2017 privind aprobarea structurii organizatorice si statului de functii.pdf

Primaria Municipiului Rosiorii de Vede