Noutăți
previous arrow
next arrow
Slider

Registrul pentru evidența hotărârilor

Registrul pentru evidența hotărârilor

Hotărâri 2023

HCL nr. 4 din 25. 01. 2023 privind modificarea HCL nr. 115 din 29. 09. 2023 având ca obiect Renovarea energetică modernă a Școlii Gimnaziale Mihai Eminescu din Municipiul Roșiori de Vede

HCL nr. 3 din 11. 01. 2023 privind îndreptare de eroare materială din HCL nr.197 din 18.12.2018 prin care s-a aprobat nomenclatorul străzilor municipiului Roșiori de Vede

HCL nr. 2 din 11. 01. 2023 privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din Municipiul Roșiori de Vede, pentru anul scolar 2023-2024.

HCL nr. 1 din 11. 01. 2023 privind aprobarea utilizării în anul 2023 a excedentului anual al bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2022.

Anul 2022

HCL nr. 171 din 22. 12. 2022 privind aprobarea grilei de salarizare în vederea stabilirii salariilor lunare pentru funcționarii publici și personalul contractual

HCL nr. 170 din 22. 12. 2022 privind aprobarea unui sprijin financiar pentru Protoieria Rosiori de Vede

HCL nr. 169 din 22. 12. 2022 privind modificarea și completarea H.C.L. nr.54 din 30 august 2012 prin care a fost aprobată închirierea prin licitație publică a locurilor de parcare

HCL nr. 168 din 22. 12. 2022 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat de interes local al municipiului Roșiori de Vede, a unui imobil teren, în suprafață de 16550 mp, situat în str. Dunării, f.n.

HCL nr. 167 din 22. 12. 2022 privind mandatarea ADI TELEORMANUL să exercite în numele și pe seama UAT, atribuțiile, drepturile și obligațiile privind Delegarea Serviciului Public de Alimentare cu Apă și de Canalizare

HCL nr. 166 din 22. 12. 2022 privind avizarea Caietului de sarcini al serv. de alimentare cu apă și de canalizare din Aria de operare, jud. Tr. și acordarea unui mandat special reprezentantului în AG ADI Tr

HCL nr. 165 din 22. 12. 2022 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Roșiori de Vede în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară TELEORMANUL

HCL nr. 164 din 22. 12. 2022 privind modificarea art. l al HCL nr. 131 din 27.10.2022 privind aprobarea numărului de burse acordate elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar

HCL nr. 163 din 22. 12. 2022 privind rectificarea bugetului local, bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2022

HCL nr. 163 din 22. 12. 2022 privind mandatarea ADI TELEORMANUL să exercite în numele și pe seama UAT, atribuțiile, drepturile și obligațiile privind Delegarea Serviciului Public de Alimentare cu Apă și de Canalizare

HCL nr. 161 din 08. 12. 2022 modificarea hotărârii de consiliu nr. 127 din 19. 10. 2022 aprobarea depunerii cererii de finanțare cu titlul Construirea a 31 insule ecologice digitalizate

HCL nr. 160 din 08. 12. 2022 privind aprobarea proiectului Achizitionarea de echipamente destinate reducerii infectiilor nosocomiale in cadrul Spitalului Municipal Caritas Rosiori de Vede

HCL nr. 159 din 23. 11. 2022 privind modificarea art. 1 alin. 1 al HCL nr. 131 din 27. 10. 2022 privind aprobarea numarului de burse acordate elevilor ... 2022 - 2023

HCL nr. 158 din 23. 11. 2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza SF pt. obectiv de investitii Instalatie de detecatre si alarmare la incendiu ... proiect Pacienti in siguranta la spitalul Caritas

HCL nr. 157 din 23. 11. 2022 darea în folosință gratuită a suprafeței de teren intravilan 1748 mp, situat în , str. Oltului, f.n., către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului

HCL nr. 156 din 23. 11. 2022 modificarea poziției nr. 12 din Anexa nr. 11 a HCL nr. 93 din 26. 08. 2003 pentru aprobarea Statutului Municipiului Roșiori de Vede

HCL nr. 155 din 23. 11. 2022 prelungirea duratei contractului de comodat nr.674 din 03. 09. 2018

HCL nr. 154 din 23. 11. 2022 stabilirea tarifului pentru pornirea licitației pentru închirierile de terenuri și spații construite

HCL nr. 153 din 23. 11. 2022privind majorarea chiriei și redevenței datorate de persoanele fizice sau juridice, titulari ai contractelor de închiriere sau concesiune ...

HCL nr. 152 din 23. 11. 2022 aprobarea vânzării locuinței pentru tineri, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în Roșiori de Vede, str. Republicii, bl. 415

HCL nr. 151 din 23. 11. 2022 aprobarea vânzării locuinței pentru tineri, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în Roșiori de Vede, str. Aleea Parc Nord, nr.63, bl. F2

HCL nr. 150 din 23. 11. 2022 aprobarea vânzării locuinței pentru tineri, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în Roșiori de Vede, str. Aleea Parc Nord, nr.63, bl. F2

HCL nr. 149 din 23. 11. 2022 actualizarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Direcției de Asistență Socială — structură în aparatul de specialitate al primarului Municipiului Roșiori de Vede

HCL nr. 148 din 23. 11. 2022 privind modificarea și completarea HCL nr.115 din 30.05.2017 privind aprob. structurii organizatorice, de personal, a organigramei și statului de funcții ale aparatului de specialitate

HCL nr. 147 din 23. 11. 2022 privind analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol și stabilirea planului de măsuri pentru eficientizarea acestei activități la nivelul UAT Roșiori de Vede

HCL nr. 146 din 23. 11. 2022 privind rectificarea bugetului local, bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2022

HCL nr. 145 din 10. 11. 2022 privind aprobarea depunerii cererii de finanțare cu titlul Infiintarea unui centru de colectare deseuri prin aport voluntar in Rosiori de Vede

HCL nr. 144 din 27. 10. 2022 privind aprobarea organizarii si desfasurarii evenimentului 1 Decembrie - Ziua Nationala a Romaniei

HCL nr. 143 din 27. 10. 2022 privind modificarea HCL nr. 115 din 26. 05. 2021 referitoare la aprobarea organigramei si statului functii ale Spitalului Municipal Caritas Rosiori de Vede

HCL nr. 142 din 27. 10. 2022 privind alegerea președintelui de ședință pentru următoarele trei luni

HCL nr. 141 din 27. 10. 2022 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local în Grupurile de acțiune antibullying din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, pentru anul școlar 2022

HCL nr. 140 din 27. 10. 2022 privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 54 din 30 august 2012 prin care a fost aprobată închirierea prin licitație publică a locurilor de parcare

HCL nr. 139 din 27. 10. 2022 privind cesiunea contractului de locatiune inregistrat sub nr. 1215 din 10. 07. 2001

HCL nr. 138 din 27. 10. 2022 privind cesiunea contractului de locatiune inregistrat sub nr. 2246 din 01. 01. 2001

HCL nr. 137 din 27. 10. 2022 privind aprobarea vânzării locuinței construită prin ANL, situată în , str. Aleea Parc Nord, nr. 63, bl. F2, sc. B, ap. 1, către Donțu Florinel

HCL nr. 136 din 27. 10. 2022 privind scutirea dnei Ghiță Elena de la plata chiriei pentru locuinta din fonul locativ de stat - apartamente vechi, din str. Izbiceanu, bl. H9, ap. 3, parter

HCL nr. 135 din 27. 10. 2022 privind schimbul locuinței ANL deținută de d-na Neciu Dorina în str. Sf. Teodor, nr. 37C, bl. S1, ap. 4 cu locuința ANL liberă din str. Sf. Teodor, nr. 37C, bl. S5, ap. 6, et. 1

HCL nr. 134 din 27. 10. 2022 privind extinderea spațiului de locuit pentru chiriașii imobilului din str. Oltului, nr.35 aflat în fondul locativ al Municipiului Roșiori de Vede

HCL nr. 133 din 27. 10. 2022 privind atestarea persoanelor fizice ca administratori de condominii la asociațiile de proprietari

HCL nr. 132 din 27. 10. 2022 privind aprobarea numărului de burse acordate elevilor din învățământul preuniversitar cu frecvență din Municipiul Roșiori de Vede în anul școlar 2022-2023

HCL nr. 131 din 27. 10. 2022 privind aprobarea numărului de burse acordate elevilor din învățământul preuniversitar cu frecvență din Municipiul Roșiori de Vede în anul școlar 2022-2023

HCL nr. 130 din 27. 10. 2022 privind aprobarea conturilor de cxccuțic ale bugetului local, bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii-la 30. 09. 2022

HCL nr. 129 din 27. 10. 2022 privind rectificarea bugetului local, bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2022

HCL nr. 128 din 27. 10. 2022 privind modificarea și completarea HCL nr. 135 din 17.11.2020 prin care a fost stabilită componența comisiilor de specialitate ale Consiliului Local

HCL nr. 127 din 19. 10. 22 privind aprobarea cererii de finantare cu titlul Construirea a 31 insule ecologice digitalizate in Mun. Roșiori de Vede

HCL nr. 126 din 29. 09. 2022 privind aprobarea proiectului Renovarea energetica moderata a blocului L11, str. M. Kogalniceanu, FN din Municipiul Rosiori de Vede

HCL nr. 125 din 29. 09. 2022 privind stabilirea chiriei pentru contractele de închiriere ce au ca obiect, locuințe sociale, locuințe de serviciu, locuințe de necesitate, case naționalizate și apartamente vechi

HCL nr. 124 din 29. 09. 2022 privind aprobarea vânzării locuinței pentru tineri, construită prin ANL, situată în Roșiori de Vede, str. Aleea Parc Nord, nr. 63, bl. F2, sc. A, ap. 15

HCL nr. 123 din 29. 09. 2022 privind privind aprobarea vânzării locuinței pentru tineri, construită prin ANL, situată în Roșiori de Vede, str. Aleea Parc Nord, nr. 63, bl. F2, sc. A, ap. 14

HCL nr. 122 din 29. 09. 2022 privind cesiunea contractului de locatiune inregistrat sub nr. 2351 din 01. 07. 2001

HCL nr. 121 din 29. 09. 2022 privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 54 din 30 august 2012 prin care a fost aprobată închirierea prin licitație publică a locurilor de parcare

HCL nr. 120 din 29. 09. 2022 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local în Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de pe raza Municipiului Roșiori de Vede

HCL nr. 119 din 29. 09. 2022 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local în Comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității constituite la nivelul unităților de învățământ preuniversitar

HCL nr. 118 din 29. 09. 2022 privind acordul arondării Clubului Sportiv Școlar Roșiori de Vede, unitate fără personalitate juridică, Ia Clubul Sportiv Școlar Turnu Măgurele, unitate cu personalitate juridică

HCL nr. 117 din 29. 09. 2022 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Rosiori de Vede in AGA ADI Teleorman

HCL nr. 116 din 29. 09. 2022 privind aprobarea proiectului Renovarea energetică moderată a Grădiniței nr.3 din Municipiul Roșiori de Vede, județul Teleorman cu finanțare prin fonduri publice nerambursabile

HCL nr. 115 din 29. 09. 2022 privind proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului Renovarea energetică moderată a Scoli Mihai Eminescu din Municipiul Roșiori de Vede

HCL nr. 114 din 29. 09. 2022 privind privind rectificarea bugetului local, a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii și aprobarea bugetului

HCL nr. 113 din 29. 09. 2022 privind modificarea HCL nr. 1 din 27.01.2022 privind aprobarea utilizării în anul 2022 a exccedentului anual al bugetului local ... al anului 2021

HCL nr. 112 din 29. 09. 2022 privind modificarea art 1 al HCL nr. 26 din 24. 02. 2022 referitor la aprobarea contribuției materiale a UAT pentru finanțarea CS Sportin 2008 Roșiori, în anul 2022

HCL nr. 111 din 29. 09. 2022 privind incetarea mandatului de consilier local in Consiliul Local, al domnului Fierascu Constantin, ca urmare a demmisiei

HCL nr. 110 din 14. 09. 2022 - modif. HCL nr. 43 - 30. 03. 2022 privind aprobarea proiectului Renovare energetica moderata a scolii Dan Berindei din Mun. Rosiori de Vede.

HCL nr. 109 din 14. 09. 2022 - modif. HCL nr. 41 - 30. 03. 2022 privind aprobarea proiectului Extindere sistem supraveghere video - Politia locala din Mun. Rosiori de Vede.

HCL nr. 108 din 18. 08. 2022 privind aprobarea vânzării locuinței pentru tineri, construită prin ANL, situată în Roșiori de Vede, str. Aleea Parc Nord, bl.F2, sc. A, ap.6

HCL nr. 107 din 18. 08. 2022 privind aprobarea vânzării locuinței pentru tineri, construită prin ANLe, situată în Roșiori de Vede, str. Republicii, bl.415, ap.13,

HCL nr. 106 din 18. 08. 2022 privind aprobarea unui sprijin financiar pentru Protoieria Rosiori de Vede

HCL nr. 105 din 18. 08. 2022 privind acțiunile în instanță care fac obiectul Dosarelor civile nr.1029-87-2022, nr.1059-87-2022, nr.1176-87-2022 și nr.1230-87-2022 și mandatarea primarului

HCL nr. 104 din 18. 08. 2022 privind apartamentarea imobilului - bloc ANL F2, sc. A si B, str. Aleea Parc Nord, nr. 63, cartea funcira 22229

HCL nr. 103 din 18. 08. 2022 privind rectificarea bugetului local, bugetului inst. publice si activitatilor finantate integral sua patrtial din venituri propriipe anul 2022

HCL nr. 102 din 28.. 07. 2022 privind darea in administrarea pe anul scolar 2022-2023 catre Scaola Gimnaziala Mihai Eminescu a 3 sali de clasa situate la etajul 1 corp C in cadrul Liceului Tehnologic Anghel Saligny

HCL nr. 101 din 28. 07. 2022 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru urmatoarele 3 luni

HCL nr. 100 din 28. 07. 2022 privind inchirierea prin licitatie publica a Iazului Mare B3 aparținând domeniului public al municipiului, situat in tarlalele 43 si 48

HCL nr. 99 din 28. 07. 2022 privind inchirierea prin licitatie publica a Iazului Mare B2, situat in tarlaua 42 și Incinta Pescarus, situata in tarlaua 43, aparținând domeniului public al municipiului

HCL nr. 98 din 28. 07. 2022 privind inchirierea prin licitatie publica a Iazului Mare B1 aparținând domeniului public al municipiului, situat in tarlalele 44 si 45

HCL nr. 97 din 28. 07. 2022 privind reglementarea traficului rutier pe strada Carpati si strada Republicii

HCL nr. 96 din 28. 07. 2022 privind inchirierea prin licitatie publica a unui spatiu comercial apartinand domeniul public de interes local al municipiului, situat in imobilul din str. Nicolae Balcescu nr. 2-4

HCL nr. 95 din 28. 07. 2022 privind prelungirea duratei contractului de inchiriere nr. 7025 din 25. 06. 2012

HCL nr. 94 din 28. 07. 2022 privind majorarea alocatiei de hrana in acordarea serviciilor sociale prin Caminul de Batrani

HCL nr. 93 din 28. 07. 2022 privind aprobarea rconturilor de executie ale bugetului local ... si bugetului imprumuturiloe interne, intocmite pe cele doua sectiuni la 30. 06. 2022

HCL nr. 92 din 28. 07. 2022 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2022 al SC Urbis Servconstruct SRL Rosiori de Vede

HCL nr. 91 din 06. 07. 2022 privind rectificarea bugetului local si a bugetului imprumuturilor interne - anul 2022

HCL nr. 90 din 23 iunie 2022 privind modificarea HCL nr. 115 din 26. 08. 2021 referitoare la aprobarea organigramei si statului de functii ale Spitalului Municipal Caritas

HCL nr. 89 din 23 iunie 2022 privind incetarea contractului de concesiune nr. 27 din 15. 08. 2003

HCL nr. 88 din 23 iunie 2022 privind prelungirea contractelor de inchiriere a locuintelor sociale, case nationalizate. apartamente vechi si curti gradini, care fac parte din fondul locativ

HCL nr. 87 din 23 iunie 2022 privind aprobarea ordinii de prioritate a solicitantilor si a listei de repartizare cu chirie a locuintelor sociale din fondul locativ

HCL nr. 85 din 23 iunie 2022 privind aprobarea protocolului pentru organizarea de evenimente cicliste, cicliste de anduranta si cicloturirstice pe raza municipiului

HCL nr. 84 din 23 iunie 2022 privind rectificarea bugetului local

HCL nr. 83 din 7 iunie 2022 privind alegerea viceprimarului municipiului Rosiori de Vede

HCL nr. 82 din 7 iunie 2022 privind predarea catre CNI a amplasamentului, teren si constructii existente pe amplasament - obiectiv Modernizarea si reabilitarea Targului saptamanal DJ612A-km14+154-14+600, nr. 1

HCL nr. 81 din 7 iunie 2022 privind aprobarea notei conceptuale si temei de proiectare pentru Modernizarea si reabilitarea Targului saptamanal DJ612A-km14+154-14+600, nr. 1

HCL nr. 80 din 7 iunie 2022 privind actualizare deviz general - Modernizare, consolidare si extindere Cinematograf Modern

HCL nr. 79 din 7 iunie 2022 privind declararea imobilului din str. B-dul Sf Vineri nr. 52 ca apartinand domeniului privat al Municipiului Rosiori de Vede

HCL nr. 78 din 7 iunie 2022 privind desemnarea reprezentantului Municipiului Rosiori de Vede in Adunarea Generala a Actionarilor la SC APA SERV SA

HCL nr. 77 din 7 iunie 2022 privind modificarea HCL nr. 115 din 30. 05. 2022 privind aprobarea structurii organizatorice de personal ...

HCL nr. 76 din 26 mai 2022 privind declararea terenului in suprafata de 56 mp, situat in str. Carpati nr. 16, ca apartinand domeniului privat al municipiului

HCL nr. 75 din 26 mai 2022 privind aprobrarea unui sprijn financiar pentru Biserica Sf. Ioan Botezatorul

HCL nr. 74 din 26 mai 2022 privind cesiunea contractului de inchiriere nr. 14440 din 22. 11. 2000

HCL nr. 73 din 26 mai 2022 privind vanzarea unui teren in suprafata de 295 mp - str. Capitan Corlatescu nr. 39C

HCL nr. 72 din 26 mai 2022 privind cesiunea contractului de inchiriere nr 2339 din 15. 06. 2001

HCL nr. 71 din 26 mai 2022 privind declansarea procedurii de atribuire in gestiune delegata a serviciului de transport in regim de taxi - 3 autorizatii taxi

HCL nr. 70 din 26 mai 2022 privind modificarea HCL nr. 54 din 30. 08. 2012 - parcari de domiciliu

HCL nr. 69 din 26 mai 2022 privind aprobarea arondarii compartimentului Cresa Municipala la unitatea de invatamant Scoala Gimnaziala Dan Berindei

HCL nr. 68 din 26 mai 2022 privind modificarea HCL nr. 115 din 26. 08. 2021 - organigrama Spitalului Municipal Caritas Rosiori de Vede

HCL nr. 67 din 26 mai 2022 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2023

HCL nr. 66 din 26 mai 2022 privind aprobarea conturilor de executie ale bugetului local - întocmite pe cele doua sectiuni la 31. 03. 2022

HCL nr. 66 din 26 mai 2022 privind aprobarea conturilor de executie ale bugetului local - întocmite pe cele doua sectiuni la 31. 03. 2022 (15fabe41-02d7-4a94-8602-0d8d0a55fccb)

HCL nr. 65 din 26 mai 2022 privind contului anual de executie al bugetului - la 31. 12. 2022

HCL nr. 65 din 26 mai 2022 privind contului anual de executie al bugetului - la 31. 12. 2022 (e5540025-8792-40cd-9812-17acfe67c790)

HCL nr. 64 din 26 mai 2022 privind rectificarea bugetului local, bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2022

HCL nr. 64 din 26 mai 2022 privind rectificarea bugetului local, bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2022 (bd96690b-82de-4da9-8a86-288f4acfb49c)

HCL nr. 63 din 17 mai 2022 privind instrumentarea proiectului Pacienti in siguranta la Caritas

HCL nr. 62 din 17 mai 2022 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru urmatoarele 3 luni

HCL nr. 61 din 13 aprilie 2022 privind actualizarea Anexei la Hotara ea Consiliului Local nr. 32 din 20. 03. 2019

HCL nr. 60 din 06 aprilie 2022 privind reglementarea traficului rutier pe strada Nicolae Balcescu - in sensul de mers dinspre starada Mărăști

HCL nr. 59 din 06 aprilie 2022 privind respingerea proiectului de hotarare cu prijire la aprobarea unui sprijin financiar pentru Biserica Sf. Ioan Botezatorul

HCL nr. 58 din 06 aprilie 2022 privind desemnarea reprezentantilor CL in grupurile de actiune antibullyng din unitatile de invatamant preuniversitar de stat

HCL nr. 57 din 06 aprilie 2022 privind vanzarea de energie electrica rezultata din productia Centralei Fotovoltaice

HCL nr. 56 din 06 aprilie 2022 privind modificarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public

HCL nr. 55 din 06 aprilie 2022 privind declararea unui teren in suprafata de 34 mp, situat in str. Lt. Balacescu fn

HCL nr. 54 din 06 aprilie 2022 privind modificarea contractului de inchiriere nr. 3130 din 29. 01. 2005 si incetarea contractului nr. 1183 din 08. 02. 2001

HCL nr. 53 din 06 aprilie 2022 privind indreptarea unei erori materiale strecurata in cuprinsul HCL nr. 162 din 25. 11. 2021 - modificarea inventarului - bunuri publice

HCL nr. 52 din 06 aprilie 2022 privind cesiunea contractului de chirie nr. 2406 din 5 mai 2003

HCL nr. 51 din 06 aprilie 2022 privind scutirea doamnei Micu Florina de plata chiriei

HCL nr. 50 din 06 aprilie 2022 privind aprobarea modificarii HCL nr. 115 din 30. 05. 2017 privind aprobarea structurii organizatorice de personal

HCL nr. 49 din 30 martie 2022 privind aprobarea mutarii definitive a doamnei Ingineru Madalina Veronica - functia publica de conducere sef serviciu, clasa I, gradul II la SPCLEP

HCL nr. 48 din 30 martie 2022 privind aprobarea unui sprijin financiar pentru Biserica Adventistă de Ziua a Saptea

HCL nr. 47 din 30 martie 2022 privind stanilirea cotei de carburant lunar pentru microbuzul marca Iveco Daily - TR 07 CRV - transport scolar

HCL nr. 46 din 30 martie 2022 privind respingerea proiectului pentru acordarea unui mandat special in AG a ADI Teleormanul

HCL nr. 45 din 30 martie 2022 privind asociarea Municipiului Rosiori de Vede, prin Consiliul Local, cu Asociația TETA Alexandria

HCL nr. 44 din 30 martie 2022 privind aprobarea cuantumului si numarului de burse - semestrul al II-lea al anului scolar 2021 - 2022

HCL nr. 43 din 30 martie 2022 privind Renovarea energetica moderata a scolii Dan Berindei

HCL nr. 42 din 30 martie 2022 privind Realizarea documentatiei de urbanism - PUZ, finantare prin fonduri publice nerambursabile

HCL nr. 41 din 30 martie 2022 privind Extindere supraveghere video -Politia Locală

HCL nr. 40 din 30 martie 2022 privind rectificarea bugetului local - 2022

HCL nr. 39 din 24 februarie 2022 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Rosiori de Vede pe anul 2022

HCL nr. 38 din 24 februarie 2022 privind cesiounea contractului de locatiune inregistrat sub nr. 2356 din 01. 07. 2001

HCL nr. 37 din 24 februarie 2022 privind declararea unui teren in suprf. de 4.555 mp situat in str. Oltului f.n. ca apartinand dom. privat

HCL nr. 36 din 24 februarie 2022 privind declararea unui teren in suprf. de 295 mp situat in str. Cap. Corlatescu nr. 39C ca apartinand dom. privat

HCL nr. 35 din 24 februarie 2022 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local în CEAC în unitățile de învățământ preuniversitar de stat , pentru anul școlar 2021-2022

HCL nr. 34 din 24 februarie 2022 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local în Consiliile de Administrație ale unit. de învățământ preuniversitar de stat, pentru anul școlar 2021-2022

HCL nr. 33 din 24 februarie 2022 privind închirierea prin licitație publică a unui teren aparținând domeniului privat al municipiului în tarlalele 33, 34. 36, parcelele 295, 292, 303

HCL nr. 32 din 24 februarie 2022 privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Rosiori de Vede, a imob. situat in str. Viilor, nr. 1, cu nr. cadastral 27164

HCL nr. 31 din 24 februarie 2022 privind modificarea și completarea HCL nr.24 din 28.08.2008 referitoare la aprobarea Reg. privind procedura de acordare, atribuire și eliberare a autorizații taxi

HCL nr. 30 din 24 februarie 2022 privind aprobarea regulamentului de vânzare a locuințelor pentru tineri, construite prin ANL, aflate pe raza municipiului Roșiori de Vede

HCL nr. 29 din 24 februarie 2022 privind aprobarea recalculării chiriei pentru contractele de închiriere ce au ca obiect, locuințe pentru tineri, destinate închirierii, construite prin ANL

HCL nr. 28 din 24 februarie 2022 privind modificarea HCL nr. 115 din 30.05.2017 privind aprobarea structurii organizatorice de personal, a organigramei și statului de funcții

HCL nr. 27 din 24 februarie 2022 privind actualizarea Regulanłentului de Organizare și Funcționare al SPCLEP Rosiori de Vede

HCL nr. 26 din 24 februarie 2022 privind aprobarea contribuției materiale a UAT Municipiul Roșiori de Vede pentru finanțarea Clubului Sportiv Sporting Roșiori 2008

HCL nr. 25 din 24 februarie 2022 privind aprobarea contribuției sub formă de cotizație a Municipiului Roșiori de Vede, prin CL al Mun.Roșiori de Vede, în calitate de membru ADI TR

HCL nr. 24 din 24 februarie 2022 privind aprobarea contribuției sub formă de cotizație a Municipiului Roșiori de Vede, prin CL al Mun. Roșiori de Vede, în calitate de membru AMR

FCL nr. 91 din 06. 07. 2022 privind rectificarea bugetului local si a bugetului imprumuturilor interne pe anul 2022

23. HCL nr. 23 din 08 februarie 2022 privind aprobarea dezmembrarii imobilului situat in str. Oltului nr. 35 din domeniul privat al municipiului Rosiori de Vede

22. HCL nr. 22 din 08 februarie 2022 privind aprobarea Proiectului de Amenajament Pastoral al UAT Rosiori de Vede, judetul Teleorman

21. HCL nr. 21 din 08 februarie 2022 privind instrumentarea proiectului Simplificarea procedurilor administrative la nivelul municipiului Rosiori de Vede, finatare ... POCA

20. HCL nr. 20 din 08 februarie 2022 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2022 al SC Urbis Servconstruct SRL

19. HCL nr. 19 din 08 februarie 2022 privind aprobarea bugetului local, bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial ... pe anul 2022

18. HCL nr. 18 din 27 ianuarie 2022 privind modificarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public

17. HCL nr. 17 din 27 ianuarie 2022 privind modificarea HCL nr.101 din 29.07.2021 ref. la anularea accesoriilor aferente obligațiilor bugetare princ. restante la data de 31 martie 2020

16. HCL nr. 16 din 27 ianuarie 2022 privind aprobarea conturilor de execuție ale bugetului local, bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate ... la 31. 12. 2021

15. HCL nr. 15 din 27 ianuarie 2022 privind ajustarea tarifelor practicate de SC URBIS SERVCONSTRUCT SRL ... în baza contractelor nr.12246 din 2014, nr. 12245 din 2020

14. HCL nr. 14 din 27 ianuarie 2022 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru urmatoarele 3 luni

13. HCL nr. 14 din 27 ianuarie 2022 privind aprobarea programului minimal al proiectelor, actiunilor si manifestarilor culturale, educative si sportive ale DCECS Rosiori de Vede, pentru anul 2022

12. HCL nr. 12 din 27 ianuarie 2022 privind modificarea si completarea HCL nr. 54 din 30 august 2012 prin care a fost aprobata inchirierea prin licitatie publica a locurilor de parcare

11. HCL nr. 11 din 27 ianuarie 2022 privind inchirierea prin licitatie publica a unui teren apartinand domeniului privat, str. Dunarii fn

10. HCL nr. 10 din 27 ianuarie 2022 privind modificarea contractului de locatiune nr. 4137 din 15. 07. 2014

9. HCL nr. 9 din 27 ianuarie 2022 privind aprobarea unor rapoarte de evaluare ale unor bunuri imobile - terenuri apartinand domeniului privat ... str. Dorobanti, nr. 82

8 HCL nr. 8 din 27 ianuarie 2022 privind majorarea suprafetei de teren ce face obiectulcontractului de locatiune nr. 1338 din 12. 10. 2009

7. HCL nr. 7 din 27 ianuarie 2022 privind modificarea HCL nr. 115 din 26. 08. 2021 referitoare la aprobarea organigaramei si statului de functii ale Spit. Caritas

6. HCL nr. 6 din 27 ianuarie 2022 privind stabilirea standardului minim de cost pentru serviciul prestat prin Caminul de Batrani Sf Teodor ... pt. anul 2022

5. HCL nr. 5 din 27 ianuarie 2022 privind modalitatea de acordare a beneficiilor de asistenta sociala persoanelor varstnice din municipiu

4. HCL nr. 4 din 27 ianuarie 2022 privind aprobarea Planului anual de actiune si lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de munca ce trebuie prestate

3. HCL nr. 3 din 27 ianuarie 2022 privind aprobarea prelungirii contractelor de inchiriere, ce expira in cursul anului 2022, pentru locuintele ANL

2. HCL nr. 2 din 27 ianuarie 2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza SF, pt obiectivul de investitii Extindere sistem supravaghere video- Politia Locala

1. HCL nr. 1 din 27 ianuarie 2022 privind aprobarea utilizarii in anul 2022 a excedentului anual al bugetului local rezultat ... bugetar al anului 2021

 

Anul 2021

HCL nr. 183 din 23 decembrie 2021 privind aprobarea unui sprijin financiar pentru Parohia Sfintii Imprati Constantin si Elena si Protoieria Rosiori de Vede

HCL nr. 182 din 23 decembrie 2021 privind organizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat si particular din Municpiul Rosiori de Vede, pentru anul scolar 2022 - 2023

HCL nr. 181 din 23 decembrie 2021 privind modificarea HCL nr. 188 din 19. 12. 2019 referitoare la aprobarea grilei de salarizare in vederea stabilirii salariilor lunare

HCL nr. 180 din 23 decembrie 2021 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021 al SC URBIS Servconstruct SRL

HCL nr. 179 din 23 decembrie 2021 privind aprobarea atribuirii cu titlu gratuit a unui nr. de 28 amplasamente ... construirea de statii de pompare apa potabila si uzata

HCL nr. 178 din 23 decembrie 2021 privindmodificarea HCL nr. 15 din 22. 01. 2021 - activitati culturale

HCL nr. 177 din 23 decembrie 2021 privind modificarea HCL nr. 54 din 30. 08. 2021 - locuri de parcare

HCL nr. 176 din 23 decembrie 2021 privind modificarea HCL nr. 115 din 26. 08. 2021 - organigrama si stat de functii Spitalul Caritas

HCL nr. 175 din 23 decembrie 2021 privind privind aprobarea cuantumului si numarului de burse ... semestrul I al anului scolar 2021 - 2022

HCL nr. 174 din 23 decembrie 2021 privind aprobarea bugetului local, bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial ... pe anul 2022

HCL nr. 173 din 25. 11. 2021 privind raprobarea participarii la Programul privind cresterea eficientei energetice a infrastructurii de iluminat public

HCL nr. 172 din 25. 11. 2021 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Rosiori de Vede pe anul 2021

HCL nr. 171 din 25. 11. 2021 privind aprobarea organizarii si desfasurarii evenimentului 1Decembrie 2021 ... si cadouri copiilor ... cu ocazia sarb. de iarna

HCL nr. 170 din 25. 11. 2021 privind aprobarea Listei Definitive cu ordinea de prioritate a solicitantilor si a listei de repartizare a locuintelor pentru tineri, destinate inchirierii

HCL nr. 169 din 25. 11. 2021 privind acordarea ajutorului de incalzire pentru chiriasii din blocurile ANL S1, S2, S3, S4, S5, str. Sf. Teodor nr. 37

HCL nr. 168 din 25. 11. 2021 privind modificarea si completarea ROF al aparatului de specialitate al primarului Municipiului Rosiori de Vede

HCL nr. 167 din 25. 11. 2021 privind modificarea HCL nr. 115 din 30. 05. 2017 privind aprobarea structurii organizatorice de personal, a organigramei si statului de functii ale ap. de specialitate

HCL nr. 166 din 25. 11. 2021 privind acordarea unui mandat special reprezentantului CL in AGA Dezvoltare Intercomunitara Teleormanul

HCL nr. 165 din 25. 11. 2021 privind stabilirea tarifului pentru pornirea licitatiei pentru inchirierile de terenuri si spatii construite

HCL nr. 164 din 25. 11. 2021 privind majorarea chiriei si redeventei datorate de persoanele fizice si juridice, titulari ai contractelor de inchiriere sau concesiune

HCL nr. 163 din 25. 11. 2021 privind vanzarea prin licitatie publica a unui teren partinant domeniului privat de interes local ..., situat pe DJ 612A

HCL nr. 162 din 25. 11. 2021 privind modificarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al municpiului

HCL nr. 161 din 25. 11. 2021 privind modificarea si completarea HCL nr. 54 din 30 august 2012 ... inchiriere parcari

HCL nr. 160 din 25. 11. 2021 privind rinfiintarea Serviciului Public de Iluminat Public din Municipiul Rosiri de Vede

HCL nr. 159 din 25. 11. 2021 privind revocarea a trei hotarari de CL referitoare la activitatea Serviciului de Iluminat Public pe raza Municipiului Rosiori de Vede

HCL nr. 158 din 25. 11. 2021 privind vanzarea imobilului cu destinatia locuinta, din fondul locativ de stat, aflat in domeniul privat al municipiului, situat in str. Oltului nr. 35

HCL nr. 157 din 25. 11. 2021 privind vanzarea imobilului cu destinatia locuinta, din fondul locativ de stat, aflat in domeniul privat al municipiului, situat in B-dul Sf. Vineri, nr. 52

HCL nr. 156 din 25. 11. 2021 privind modificarea HCL nr. 106 din 29. 07. 2021 referitoare la declararea unui imobil in str. Viilor nr. 1

HCL nr. 155 din 25. 11. 2021 privind astabilirea impozit pe mijloacele de transport pentru autovehiculele de transport marfa prev. la art. 470 alin 5 si alin 6 din L.nr. 227 din 2015

HCL nr. 154 din 25. 11. 2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului Sigur, la scoala, in vedeerea obtinerii finatarii in cadrul POIM 2014 - 2020

HCL nr. 153 din 25. 11. 2021 privind aprobarea proiectului Reabilitare, modernizare si dotare Sc. Gimnaziala Al. Deparateanu si a cheltuielilor legate de proiect

HCL nr. 152 din 25. 11. 2021 privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de inteventie (DALI) pt obiectivul de investitii Reabilitare, modernizare si dotare Sc. Gimn. Al. Deparateanu

HCL nr. 151 din 25. 11. 2021 privind aprobarea notei conceptuale si temei de proiectare pentru obiectivul de investitii Reabilitare, modernizare si dotare Scoala gimnaziala Al. Deparateanu

HCL nr. 150 din 08. 11. 2021 privind majorarea alocatiilor de hrana in acordarea serviciilor sociale acreditate din Municipiul Rosiori de Vede

HCL nr. 149 din 08. 11. 2021 privind rectificarea bugetului local si a bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2021

HCL nr. 148 din 08. 11. 2021 privind modificarea HCL nr. 18 din 25. 02. 2021 privind aprobarea utilizarii in anul 2021 a excedentului ... din anulul 2020

HCL nr. 147 din 27. 10. 2021 privind modificarea HCL nr. 115 din 30. 05. 2017 privind aprobarea structurii organizatorice de personal, a organigramei si statului de functii

HCL nr. 146 din 27. 10. 2021 privind inchirierea unui spatiu in imobilul situat in str. N. Balcescu nr. 10, cu destinatia sediu partid politic AUR

HCL nr. 145 din 27. 10. 2021 privind aprobarea Registrului local al spatiilor verzi in Mun. Rosiori de Vede

HCL nr. 144 din 27. 10. 2021 privind completarea Regulamentului de organizare si functionare a serv. social - Niciodata singur - Sprijin pt bunicii comunitatii

HCL nr. 143 din 27. 10. 2021 privind aprobarea imprumutului de folosinta a unui tocator de crengi

HCL nr. 142 din 27. 10. 2021 privind modificarea si completarea contractului de asociere, aprobat prin HCL nr. 75 din 27. 05. 2021 - pt realizarea in comun a Fstivalului Ideo Ideis

HCL nr. 141 din 27. 10. 2021 privind modificarea articolului 1 al HCL nr 89 din 07. 06. 2021 referitor la aprobarea contribuției materiale UAT - pentru finantarea CS Sporting 2008 , pt. anul 2021

HCL nr. 140 din 27. 10. 2021 privind raprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021 al SC URBIS Servconstruct SRL

HCL nr. 139 din 27. 10. 2021 privind rectificarea bugetului local si a bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2021

HCL nr. 138 din 14. 10. 2021 privind aprobarea Listei cu ordinea de prioritate a solcitantilor de locuinte pentru tineri, destinate inchirierii

HCL nr. 137 din 14. 10. 2021 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru urmatoarele 3 luni

HCL nr. 136 din 14. 10. 2021 privind modificarea HCL nr. 115 din 30. 05. 2017 privind aprobarea structurii organizatorice de personal, a orgnigramei si statului de functii

HCL nr. 135 din 14. 10. 2021 privind aprobarea cererii de finantare prin Programul National de Investitii Anghel Saligny si devizul general estimativ pt. obiectivul Modernizare strazi, etapa 1

HCL nr. 135 din 14. 10. 2021 privind aprobarea cererii de finantare prin PNI Anghel Saligny si devizul general estimativ pt. obiectivul Modernizare strazi, etapa 1

HCL nr. 134 din 14. 10. 2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza DALI, pt. obiectivul de investitii Modernizare strazi in municipiul Rosiori de Vede, etapa I

HCL nr. 133 din 14. 10. 2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati in conf. cu prev. OG 15 din 2021, pt obiectivul Modernizare si reabilitare strazi, et. I

HCL nr. 132 din 14. 10. 2021 privind aprobarea cprocedurii de acordare a unui ajutor individual de minimis in favoarea SC URBIS SErvconstruct SRL

HCL nr. 131 din 14. 10. 2021 privind aprobarea conturilor de executie ale bugetului local, bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii ...

HCL nr. 130 din 14. 10. 2021 privind rectificarea bugetului local si a bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri propprii pae anul 2021

HCL nr. 129 din 14. 10. 2021 privind aprobarea notei conceptuale si temei de proiectare pt obiectvul de investitii Modernizare iluminat public stradal in municipiu

HCL nr. 128 din 14. 10. 2021 privind aprobarea notei conceptuale si temei de proiectare pt obiectvul de investitii Realizare sistem de minitorizare vide

HCL nr. 127 din 16. 09. 2021 privind scoaterea din functiune, casarea si valorificarea a doua cazane apartinand centralei termice a Spitalului Caritas siotuat in str Carpati nr. 33

HCL nr. 126 din 16. 09. 2021 privind respingerea proiectului de hotarare ref.la respingerea solicitarii SC Agrotme SRL pt. prelungirea perioadei contractuale a cont. de arenda nr. 21139

HCL nr. 125 din 16. 09. 2021 privind schimbul de locuinte ANL detinuta de d-nul Cristea George in str. Oltului, bl. E, ap. 13 cu locuinta ANL libera din str. Sf. Teodor, nr. 37C, bl. S2, ap. 7

HCL nr. 124 din 16. 09. 2021 privind stabilirea chiriei pentru contractele de inchiriere ce au ca obiect locuinte sociale, locuinte de serviciu, case nationalizate si apartamente vechi

HCL nr. 123 din 16. 09. 2021 privind cesiunea contractului de locatiune inregistrat sub nr. 2212 din 01. 01. 2001

HCL nr. 122 din 16. 09. 2021 privind aprobarea costului mediu lunar de intretinere pentru copii care frecventeaza Cresa municipala in anul scolar 2021 - 2022

HCL nr. 121 din 16. 09. 2021 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Rosiori de Vede pe anul 2021

HCL nr. 114 din 29. 07. 2021 privind aprobarea Proiectului Pacientii in siguranta la Caritas

HCL nr. 113 din 29. 07. 2021 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru urmatoarele 3 luni

HCL nr. 112 din 29. 07. 2021 privind inchirierea prin licitatie publica a trei spatii comerciale ... situate in imobilul din str. Nicolae Balcescu nr. 2-4

HCL nr. 111 din 29. 07. 2021 privind respingerea cererii de cesiune a contractului de concesionare nr. 11 din 17. 03. 2021 si incetarea acestuia

HCL nr. 110 din 29. 07. 2021 privind declararea unei constructii metalice tip totem amplasata pe domeniul public, trotuarul de la intersectia M. Kogalniceanu cu str. Marasesti

HCL nr. 109 din 29. 07. 2021 privind cesiunea contractului de locatiune inregistrat sub nr. 2157 din 01. 01. 200

HCL nr. 108 din 29. 07. 2021 privind modificarea si completarea HCL nr. 54 din 30 august 2012 prin care a fost aprobata inchirierea prin licitatie publica a locurilor de parcare

HCL nr. 107 din 29. 07. 2021 privind declararea unui teren extravilan in suprafata totala de 1,3500 ha, ca apartinand domeniului privat al municipiului

HCL nr. 106 din 29. 07. 2021 privind declararea unui imobil situat in str. Viilor nr. 1, ca apoartinand domeniului privat

HCL nr. 105 din 29. 07. 2021 privind aprobarea notei conceptuale si temei de proiectare pentru obiectivul de investitii Modernizare si reabilitare Campus Scolar - Lic. Tehnologic nr. 2

HCL nr. 104 din 29. 07. 2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a serviciului social furnizat la domiciliu pentru pers. varstnice prin pr.Niciodata singur - Sprijin pentru bunicii comunitatii

HCL nr. 103 din 29. 07. 2021 privind actualizarea Manualului de proceduri pentru admiterea copiilor aflati in situatie de risc de separare de parinti in Centrul de Zi - serviciul social

HCL nr. 102 din 29. 07. 2021 privind actualizarea Regulamentului de functionare a Centrului de Zi

HCL nr. 101 din 29. 07. 2021 privind anularea accesoriilor aferente obligatiilor bugetare principale restante la data de 31 martie 2020 inclusiv, datorate bugetului local

HCL nr. 100 din 29. 07. 2021 privind aprobarea conturilor de executie ale bugetului local, bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial ... la 30. 06. 2021

HCL nr. 99 din 29. 07. 2021 privind rectificarea bugetului local si a bugetului institutiilor publice a activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2021

HCL nr. 98 din 29. 07. 2021 privind modificarea HCL nr. 18 din 25. 02. 2021 privind aprobarea utilizarii in anul 2021 a excedentului anual al bugetului local ... al anului 2020

HCL nr. 97 din 29. 07. 2021 privind aprobarea cererii de finanțare si implementare a proiectului Scoala mea - Masuri educative ... strainatte.

HCL nr. 96 din 24. 06. 2021 privind repartizarea locuintei de necesitate in suprafata de 71,55 mp, situata in str. Vadul Vezii, familiei Mustata M.

HCL nr. 95 din 24. 06. 2021 privind aprobarea raportului de evaluare a imobilului CT1, proprietate privata a UAT Mun. Rosiori de Vede, situat in Zona Izbiceanu

HCL nr. 94 din 24. 06. 2021 privind declararea unui teren in suprafata de 20.327 mp, situat pe DJ 612A, f.n., ca apartinand domeniului privat al municipiului

HCL nr. 93 din 24. 06. 2021 privind procedura si conditiile de acordare a ajutoarelor de urgenta familiilor sau persoanelor care se afla in situatie de necesitate

HCL nr. 92 din 24. 06. 2021 privind aprobarea organigramei si statului de functii al Spitalului Caritas

HCL nr. 91 din 24. 06. 2021 privind modificarea Anexei 1 la HCL 76 din 27. 05. 2021 - aprobarea numarului si cuantumului burselor scolare - semestrul II, an scolar 2020 - 2021.

HCL nr. 90 din 07 iunie 2021 privind modificarea HCL nr. 115 din 30. 05. 2027 privind aprobarea structurii organizatorice, de personal, a organigramei si a statului de functii

HCL nr. 89 din 07 iunie 2021 privind aprobarea contributiei materiale ... pentru functionarea CS Sporting Rosiori 2008, in anul 2021

HCL nr. 88 din 27 mai 2021 privind aprobarea participarii in cadrul programului South-Muntenia Energy Efficiency for Public Investment Programme

HCL nr. 87 din 27 mai 2021 privind convocarea adunarii proprietarilor de terenuri agricole, pt. desemnarea.. in Comisia Locala ... terenuri agricole si forestiere

HCL nr. 86 din 27 mai 2021 privind modificarea HCl nr. 115 din 30 mai 2017 privind aprobarea structurii organizatorice

HCL nr. 85 din 27 mai 2021 privind aprobarea prelungirii contractelor de inchiriere care expira in anul 2021 ale imibilelor ... din fondul locativ

HCL nr. 84 din 27 mai 2021 privind aprobarea scoaterii din functiune a unor mijloace fixe si casare obiecte de inventar ... C.N. Anastasescu

HCL nr. 83 din 27 mai 2021 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare Locală a Municipiului Rosiori de Vede pentru perioada 2021 - 2027

HCL nr. 82 din 27 mai 2021 privind schimbarea destinatiei imobilului Centrul de Zi Vadul Vezii din Adapost Educational de Zi ... in locuinta sociala.

HCL nr. 81 din 27 mai 2021 privind inchirierea prin licitatie publica a unui teren apartinand domeniului privat de interes local ... situat in str. Vadul Vezii f.n.

HCL nr. 80 din 27 mai 2021 privind modificarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public

HCL nr. 79 din 27 mai 2021 privind cesiunea contractului de locatiune inregistrat sub nr. 2393 din 20. 08. 2002

HCL nr. 78 din 27 mai 2021 privind cesiunea contractului de locatiune inregistrat sub nr. 2344 din 01. 07. 2001

HCL nr. 77 din 27 mai 2021 privind utilizarea unui teren apartinand domeniului public ... pentru Modernizare LEA joasa tensiune si bransamente-PCZ1253

HCL nr. 76 din 27 mai 2021 privind aprobarea numarului si cuantumului lunar al burselor acordate elevilor ... pt. sem. al II-lea al anului scolar 2020 - 2021

HCL nr. 75 din 27 mai 2021 privind asocierea ... cu Asociatia TET Alexandria pentru realizarea in comun a Festivalului de teatru tanar IDEO IDEIS

HCL nr. 74 din 27 mai 2021 privind aprobarea contributiei sub forma de cotizatie ... la AMR, pentru anul 2021

HCL nr. 73 din 27 mai 2021 privind aprobarea contributiei sub formă de cotizatie ... la ADI Teleormanul, pentru anul 2021

HCL nr. 72 din 27 mai 2021 privind aprobarea contributiei sub forma de cotizatie ... la ADI Managenetul Deseurilor Teleorman, pentru anul 2021

HCL nr. 71 din 27 mai 2021 privind rectificarea bugetului local

HCL nr. 70 din 27 mai 2021 privind modificarea HCL nr. 18 din 25. 02. 2021 - aprobarea utilizarii in anul 2021 a excedentului bugetar din 2020

HCL nr. 69 din 22. 04. 2021 privind aprobarea Parteneriatului cu Asociatia Urbanium in vederea depunerii spre finantare la AFNC sesiunea II din 2021, sectiunea Educatie prin cultura, a proiectului Ideo Ideis

HCL nr. 68 din 22. 04. 2021 privind cesiunea contractului de concesiune nr. 2 din 07. 01. 2002 având ca obievt concesionarea suprafetei de 574 mp

HCL nr. 67 din 22. 04. 2021 privind cesiunea contractului de inchiriere nr. 3074 din 01. 01. 2001 avand ca obiect inchirierea unei suprafete de 78,20 mp

HCL nr. 66 din 22. 04. 2021 privind aprobarea structurii organizatorice de personal, a organigramei si statului de functii ale aparatului de specialitate al primarului

HCL nr. 65 din 22. 04. 2021 privind aprobarea conturilor de executie ale bugetului local, bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial

HCL nr. 64 din 22.04.2021 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2021 al SC URBIS SERVCONSTRUCT SA

HCL nr. 63 din 22. 04. 2021 privind bugetul local, bugetul institutiilor publice si activitatilor finanatate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2021

HCL nr. 62 din 15. 04. 2021 privind respingerea proiectului de hotărâre pentru apobarea bugetului local, bugetului institutiilor publice si activitatilor finanatate integral sau partial din venituri propriI ...

HCL nr. 61 din 15. 04. 2021 privind modificarea HCL nr. 124 din 21. 09. 2020 pentru vanzarea prin licitatie publica aunui teren apartinand domeniului privat - Aleea CFR, fn

HCL nr. 60 din 15. 04. 2021 privind alegerea președintelui de ședință pentru următoarele trei luni

HCL nr. 59 din 15. 04. 2021 privind respingere a poiectului de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 115 din 30. 05. 2017 privind aprobarea structurii organizatorice de personal, a organigramei statului de functii

HCL nr. 58 din 15. 04. 2021 privind completarea HCL nr. 40 din 26. 03. 2021 referitoare la aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului Local

HCL nr. 57 din 15. 04. 2021 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale

HCL nr. 56 din 15. 04. 2021 privind respengerea proiectului de hotarare pentru aprobarea conturilor de execuție ale bugetului local, bugetului instituțiilor publice ...

HCL nr. 55 din 15. 04. 2021 privind respingerea proiectului de hotarare pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021 al SC URBIS ERVCONSTRUCT

HCL nr. 54 din 25 martie 2021 privind modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului

HCL nr. 53 din 25 martie 2021 privind declararea unui teren in suprafata de 21.965 mp, situat in str. Vadul Vezii f.n., fosta Pepinieră, ca aparținând domeniului privat

HCL nr. 52 din 25 martie 2021 privind aprobarea eliberarea din functia publica de conducere de sef al serviciului SPCLEP Rosiori de Vede a domnului Stanca Dorin

HCL nr. 51 din 25 martie 2021 privind aprobarea Parteneriatului pentru dezvoltare locală cu Federatia Filantropica

HCL nr. 50 din 25 martie 2021 privind modificarea HCL nr. 189 din 18. 12. 2018 referitoare la aprobarea inventarului locuințelor și terenurilor proprietate privată de stat

HCL nr. 49 din 25 martie 2021 privind actualizarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Serviciului social de zi - Cantina de Ajutor Social

HCL nr. 48 din 25 martie 2021 privind actualizarea Manualului de proceduri pentru asistarea la Cantina de Ajutor Social

HCL nr. 47 din 25 martie 2021 privind actualizarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Adăpostului de Noapte

HCL nr. 46 din 25 martie 2021 privind actualizarea Manualului de de proceduri pentru admiterea persoanelor fără adăpost în Adăpostul de Noapte

HCL nr. 45 din 25 martie 2021 privind actualizarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Căminului de Bătrâni Sf. Teodor

HCL nr. 44 din 25 martie 2021 privind actualizarea categoriilor de venituri luate în calcul la stabilirea venitului lunar pe membru de familie pentru îngrijirea persoanelor varstnice la Caminul de batrani

HCL nr. 43 din 25 martie 2021 privind actualizarea HCL nr. 24 din 25. 02. 2021 referitoare la stabilirea chiriilor pe anul 2021

HCL nr. 42 din 25 martie 2021 privind atestarea persoanelor fizice ca administratori de condomenii

HCL nr. 41 din 25 martie 2021 privind reglementarea perioadei în care este datorată redevența conf. contractelor de delegare a gestiunii serviciului de transport gratuit elevi - SC Transurbana

HCL nr. 40 din 25 martie 2021 privind HCL nr. 69 din 31. 05. 2018

HCL nr. 39 din 25 martie 2021 privind aprobarea desfășurării transportului rutier de persoane - elevi - in cont propriu si aprobarea Regulamentului

HCL nr. 38 din 25 martie 2021 privind prelungirea duratei valabilitatii bunurilor proprietate publică catre Spiatalul Caritas

HCL nr. 37 din 25 martie 2021 privind aprobarea contului anual de execuție al bugetului local - 31. 12. 2020

HCL nr. 36 din 25. 02. 2021 - respingerea proiectului de hotărâre pentru alegerea viceprimarului municipiului Roșiori de Vede, județul Teleorman

HCL nr. 35 din 25. 02. 2021 - desemnarea reprezentanților CL in CEAC din unitățile de învățământ preuniversitar de stat și Șc. Postlic.F.E.G. Education -an școlar 2020 -2021

HCL nr. 34 din 25. 02. 2021 - modificarea HCL nr. 11530.05.2017 privind aprobsarea structurii organizatorice de personal, a organigramei si statului de functii

HCL nr. 33 din 25. 02. 2021 - actualizarea Manualului de proceduri pentru admiterea persoanelor vârstnice în Căminul de Bătrâni Sf. Teodor

HCL nr. 32 din 25. 02. 2021 - prelungirea contractului de inchiriere nr. 2289 din 23.09.2019 incheiat intre Sc. Gimn. Dan Berindei si Sc. Postlic. - FEG Education

HCL nr. 31 din 25. 02. 2021 - revocarea H.C.L. nr. 127 din 21.09.2020 referitoare la modificarea și completarea HCL nr. 102 din 20.06.2019 - Sc. Gimn. Dan Berindei

HCL nr. 30 din 25. 02. 2021 - constituirea grupului de lucru în vederea identificarii și gestionarii așezărilor informale - pentru îmbunătățirea condițiilor de viată

HCL nr. 29 din 25. 02. 2021 - atribuirea destinației și de Muzeu Virtual spațiului în suprafață de 93,15 mp din cadrul Centrului Cultural

HCL nr. 28 din 25. 02. 2021 - cesiunea contractului de locațiune înregistrat sub nr. 2139 din 01.01.2001

HCL nr. 27 din 25. 02. 2021 - primirea in folosinta gratuita a CL al municipiului a unor bunuri, proprietate privata a judetului - Sist. Integrat de Management al Deseurilor

HCL nr. 26 din 25. 02. 2021 - ajustarea tarifelor practicate de SC URBIS SERVCONSTRUCT SA pentru activitatile specifice serviciului de salubrizare a municipiului

HCL nr. 25 din 25. 02. 2021 - acordarea unui mandat special reprezentaților C. L. Roșiori de Vede în AGA a S.C. URBIS SERV. S.A. pentru aprobarea schimbării formei juridice

HCL nr. 24 din 25. 02. 2021 - stabilirea chiriilor pentru anul 2021 la contractele de inchiriere ce au ca obiect locuinte pentru tineri destinate inchirierii, construite de ANL

HCL nr. 23 din 25. 02. 2021 - modificarea HCL nr. 170 din 2019 referitoare la procedura de realizare a schimbului de locuinte, aflate in exploatare, construite de ANL

HCL nr. 22 din 25. 02. 2021 - schimbul locuintei ANL deținută în str. Sf. Teodor, nr. 37C, bl. S5, cu locuința ANL liberă din str. Sf. Teodor, nr. 37C, bl. S5

HCL nr. 21 din 25. 02. 2021 - schimbul locuintei ANL deținută în str. Sf. Teodor, nr. 37C, bl. S4, cu locuința ANL liberă din str. Sf. Teodor, nr. 37C, bl. S5

HCL nr. 20 din 25. 02. 2021 - privind închirierea suprafetei de 24.48 mp și modificarea contractului de inchiriere nr. 7121 din 09.04.2019 - str. Oltului, nr. 35

HCL nr. 19 din 25. 02. 2021 - inchirierea suprafetei de 43.67 mp si modificarea contractului de inchiriere nr. 5764 din 14.03.2008 - str. Oltului, nr. 35

HCL nr. 18 din 25. 02. 2021 - aprobarea utilizarii in anul 2021 a excedentului anual al bugetului local rezultat la incheierea exercitiului bugetar al anului 2020

17. HCL nr. 17 din 22. 01. 2021 - modificarea HCL nr. 115 din 2017 privind aprobarea structurii organizatorice si statului de functii.pdf

16. HCL nr. 16 din 22. 01. 2021 - alegerea președintelui de ședință pentru următoarele 3 luni.pdf

15. HCL nr. 15 din 22. 01. 2021 - aprobarea programului minimal al proiectelor, acțiunilor și manifestărilor culturale, educative și sportive al DCECS pt 2021.pdf

14. HCL nr. 14 din 22. 01. 2021 - aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Comisiei locale de ordine publică la nivelul Municipiului Roșiori de Vede.pdf

13. HCL nr. 13 din 22. 01. 2021 - reorganizarea Comisiei locale de ordine publică la nivelul Municipiului Roșiori de Vede.pdf

12. HCL nr. 12 din 22. 01. 2021 - revocarea H.C.L. nr.92-29.08.2003 privind acceptarea unei donații.pdf

11. HCL nr. 11 din 22. 01. 2021 - proiectul de hotărâre privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat din Roșiori de Vede, pentru 2021-2022.pdf

10. HCL nr. 10 din 22. 01. 2021 - modificarea HCL nr. 188-19.12.2019 referitoare la aprobarea grilei de salarizare in vederea stabilirii salariilor lunare pentru funcț. publici.pdf

9. HCL nr. 9 din 22. 01. 2021 - stabilirea standardului minim de cost pentru serv.l social prestat prin Căminul de bătrâni Sf. Teodor Cod 8730-CR-V-I și a costului mediu lunar de.pdf

8. HCL nr. 8 din 22. 01. 2021 - aprobarea Planului anual de acțiuni de interes local pentru repartizarea orelor de muncă ce trebuie prestate de către beneficiarii de ajutor.pdf

7. HCL nr. 7 din 22. 01. 2021 - modalitatea de acordare a beneficiilor de asistență socială persoanelor vârstnice.pdf

6. HCL nr. 6 din 22. 01. 2021 -modifi. H.C.L. nr. 123 din 2012 ref. la darea in folos. grat. pe term. limit.catre SC Urbis a trei imobile - str. Republicii, str. Vadul Vezii, Zona Abator.pdf

5. HCL nr. 5 din 22. 01. 2021 - modificarea H.C.L. nr. 2023.02.2017 referitoare la darea in folosinta gratuita pe termen limitat catre SC Urbis Servconstruct SA a unui teren.pdf

4. HCL nr. 4 din 22. 01. 2021 - desemnarea reprez. CL și supl.acestora în comisia de evaluare a ofertelor pentru licitația publică privind vânzarea imobil situat in Aleea CFR.pdf

3. HCL nr. 3 din 22. 01. 2021 - desemnarea reprez. CL și supl.acestora în comisia de evaluare a ofertelor pentru licitația publică privind vânzarea imobil sit in strada Sf Vineri.pdf

2. HCL nr. 2 din 22. 01. 2021- cesiunea contractului de concesiune nr. 141 din 06.08.2008.pdf

HCL nr. 1 din 22. 01. 2021 - aprobarea conturilor de executie ale bugetului local, bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial.pdf

 


Anul 2020

1 30.01.2020 Constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al domnului Berechet Constantin şi declararea locului vacant

2 30.01.2020 Validarea mandatului de consilier local al domnului Toma Teodor Alexandru şi completarea unei comisii de specialitate a consiliului local

3 30.01.2020 Modificarea HCL 124/28.08.2018 privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru investiția „ Îmbunătățirea calității vieții locuitorilor Municipiului Roșiorii de Vede, Județul Teleorman”, precum și indicatorii tehnico- economici reprezentând valoarea estimativă a investiției – faza SF/DALI

4 30.01.2020 Cesiunea contractului de locațiune înregistrat sub nr. 2081/01.01.2001

5 30.01.2020 Cesiunea contractului de locațiune înregistrat sub nr. 2302/01.01.2001

6 30.01.2020 Cesiunea contractului de locațiune înregistrat sub nr. 1215/10.07.2001

7 30.01.2020 Cesiunea contractului de închiriere înregistrat sub nr. 2127/01.01.2001

8 30.01.2020 Utilizarea de teren aparținând domeniului public al Municipiului Roșiorii de Vede în lungime de 150 m.l. și lățimea de 0,5 m. în vederea realizării lucrării „R2 – Înlocuire LES 20KV PTCZ 1248 R (LEA 20 KV Traianu – Siloz 2) – PTCZ 1703 (LEA 20kw Roșiori – Oraș 1)”

9 30.01.2020 Aprobarea modificării titularului contractului de închiriere nr. 24028/2001 al locuinței, casă naționalizată, situată în str. Oltului nr. 35, Roșiorii de Vede

10 30.01.2020 Schimbarea destinației locuinței situate în muncipiul Roșiorii de Vede, str. Aleea CFR, pavilion 6, ap. 8 din locuință aparținând fondului locativ al municipiului Roșiorii de Vede în locuință socială

11 30.01.2020 Aprobarea conturilor de execuție ale bugetului local, bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii și bugetului împrumuturilor interne, întocmite pe cele două secțiuni pentru trimestrul IV al anului 2019

12 30.01.2020 aprobarea utilizării în anul 2020 a excedentului anual al bugetului local rezultat la în cheierea exercițiului bugetar al anului 2019

13 30.01.2020 Modificarea HCL nr. 101/20.06.2019 referitoare la aprobarea organigramei și statului de funcții ale spitalului Municipal „Caritas” Roșiorii de Vede cu modificările și completările ulterioare

14 30.01.2020 Modificarea HCL nr. 115/2017 referitoare la aprobarea structurii organizatorice de personal, a organigramei și statului de funcții ale aparatului de specialitate al primarului Municipiului Roșiorii de Vede și structurilor subordonate consiliului local cu modificările și completăriole ulterioare

15 30.01.2020 Aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al aparatului de specialitate al primarului Municipiului Roșiorii de Vede

16 30.01.2020 Aprobarea „Planului anual de acțiuni/lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă ce trebuie prestate de către beneficiarii de ajutor social” pentru anul 2020

17 30.01.2020 Stabilirea standardului minim de cost pentru serviciul social prestat prin „Căminul de bătrâni Sf. Teodor” Cod 8730-CR-V-I și a costului mediu lunar de întreținere pentru persoanele vârstnice îngrijite în centrul rezidențial, pentru anul 2020

18 30.01.2020 Aprobarea listei definitive cu ordinea de prioritate a solicitanților și a listei de repartizare a locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, construite prin ANL în municipiul Roșiorii de Vede

19 30.01.2020 Modalitatea de acordare a beneficiilor de asistență socială persoanelor vârstnice din Municipiul Roșiorii de Vede în anul 2020

20 30.01.2020 Programul minimal al proiectelor, acțiunilor și manifestărilor culturale, educative și sportive al Direcției pentru Cultură, eduicație, Creație și Sport Roșiorii de Vede pentru anul 2020

21 30.01.2020 Aprobarea Regulamentului pentru activitatea de ridicare, transport, depozitare și eliberare a vehiculelor staționate neregulamentar și a vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe domeniul public sau privat al Municipiului Roșiorii de Vede

22 30.01.2020 Revocarea HCL nr. 117/25.07.2019 pentru concesionarea prin licitație publică a unui teren aparținând domeniului privat de interes local al Municipiului Roșiorii de vede, situat pe str. Sf. Teodor f.n.

23 30.01.2020 Modificarea HCl nr. 175/19.12.2019 referitoare la retragerea dreptului de folosoință asupra unor terenuri atribuite în folosință gratuită pentru construirea unei locuințe proprietate personală în baza prevederilor Lg 15/2003, republoicată cu modificările și completările ulterioare

24 30.01.2020 Aprobarea închuirierii prin licitație publică a unui spațiu din incinta Liceului Tehnologic „Anghel Saligny”

25 30.01.2020 Modificarea și completarea HCL 54/30.12.2012 prin care a fost aprobată închirierea prin licitație publică a locurilor de parcare pentru folosință în parcările de domiciliu din cadrul asociațiilor de proprietari din municipiul Roșiorii de Vede

26 30.01.2020 Aprobarea caietului de sarcini al servbiciului de iluminat public din municpiul Roșiorii de Vede

27 19.02.2020 Aprobarea bugetului local, bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau partial din venituri proprii și a bugetului împrumuturilor interne pe anul 2020

28 30.01.2020 Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 al SC URBIS SERVCONSTRUCT SA Roșiorii de Vede

29 30.01.2020 Modificarea tarifelor practicate de SC URBIS SERVCONSTRUCT SA pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare a municipiului Roșiorii de Vede în baza contractelor nr. 12246/2014, nr. 8573/2015, a tarifelor aferente contractelor de prestări servicii fochist la centralele termice și a tarifelor de prestări servicii cu utilaje

30 19.02.2020 Cesiunea contractului de locațiune înregistrat sub nr. 2396 / 10.12.2002

31 19.02.2020 Încetarea actului de transmiterea în administrare nr. 14808/08.11.2000 a imobilului situat în str. Stegarului nr. 2, în care a funcționat Școala Primară nr. 5

32 19.02.2020 Acordarea unui ajutor de urgență d-lui Burtan Gică Dorinel, aflat în situație de dificultate temporară

33 19.02.2020 Stabilirea chiriilor pentru anul 2020 la contractele de închiriere ce au ca obiect locuințe pentru tineri destinate închirierii, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe situate în municipiul Roșiorii de Vede

34 19.02.2020 Acordarea unui mandat special reprezentantului U.A.T. Municipiul Roșiorii de Vede în Adunarea Generală a Asociațiilor la A.D.I. “TELEORMANUL” pentru a vota ieșirea din Asociație a Comunei Brânceni, Județul Teleorman

35 19.02.2020 Aprobarea organigramei și statului de funcții ale Spitalului Municipal “Caritas” Roșiorii de Vede

36 19.02.2020 Modificarea și completarea HCL 54/30.12.2012 prin care a fost aprobată închirierea prin licitație publică a locurilor de parcare pentru folosință în parcările de domiciliu din cadrul asociațiilor de proprietari din municipiul Roșiorii de Vede

37 27.02.2020 Aprobarea cererii de finanțare și implementarea proiectului „Niciodată singur – Sprijin pentru bunicii comunității

38 27.02.2020 Aprobarea modificării titularului și prelungirii contractului de închiriere nr. 2123/2000 al locuinței, apartament în bloc vechi, situată în str. M. Kogălniceanu, bl. 213, parter, ap. 4, Roșiorii de Vede

39 27.02.2020 Aprobarea contribuției materiale a Unității Administrativ Teritoriale Municipiul Roșiorii de Vede pentru finanțarea Clubului Sportiv „Sporting Roșiori 2008”, Roșiorii de Vede în anul 2020

40 26.03.2020 Aprobarea Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului local al Municipiului Roșiori de Vede

41 26.03.2020 Aprobarea procedurii de desfășurare a ședințelor Consiliului Local al Municipiului Roșiorii de Vede, în situații excepționale, constatate de autoritățile abilitate

42 26.03.2020 Aprobarea contului anual de execuție al bugetul local, al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii și al bugetului împrumuturilor interne la 31.12.2019

43 26.03.2020 Rectificarea bugetului local și bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2020 – Spitalul Municipal Caritas Roșiori de Vede

44 26.03.2020 Aprobarea scoaterii din funcțiune a unor mijloace fixe din patrimoniul Spitalului Municipal Caritas Roșiori de Vede

45 26.03.2020 Aprobarea cuatumului lunar al unei burse și al numărului de burse pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat din Municipiul Roșiori de Vede pentru anul 2020;

46 26.03.2020 Modificarea HCL nr. 28 /29.03.2012 referitoare la construirea unei capele pentru servicii religioase pe str. Carpați nr. 33 în curtea Spitalului Municipal „Caritas”

47 26.03.2020 Declararea unui teren în suprafață de 432,10 mp, situat în str. Dunării, f.n., ca aprținând domeniului privat al Municipiului Roșiori de Vede

48 26.03.2020 Declararea unui teren în suprafață de 577 mp, situat în str. Nicolae Bălcescu, f.n., ca aparținând domeniului privat al Municipiului Roșiori de Vede

49 26.03.2020 Cesiunea contractului de locațiune înregistrat sub nr. 2355/01.07.2001

50 26.03.2020 Aprobarea modalității de gestiune a serviciului de salubrizare pentru dezinsecție, dezinfecție și deratizare în municipiul Roșiori de Vede

51 26.03.2020 Scutirea doamnei Sultana Ileana Marinela de la plata chiriei pentru locuința ANL din strada Republicii, bloc 414, ap. 14

52 26.03.2020 Suspendarea temporară a plății chiriei datorate conform contractelor încheiate între mesele din hala veche a Pieței Centrale a municipiului

53 26.03.2020 Modalitatea de acordare a beneficiilor de asistență sociali în regim de urgență persoanelor/familiilor aflate la izolare/autoizolare la domiciliu precum și persoanelor învârstă de peste 65 ani, fără susținători legali sau altă formă de ajutor, ca urmare a măsurilor de l,imiktare a răspândirii COVID -19

54 07.04.2020 Privind modificarea HCL nr. 12/30.01.2020 privind aprobarea utilizării în anul 2020 a excedentului anual al bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2019

55 07.04.2020 Rectificarea bugetului local și a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2020

56 07.04.2020 Îndreptarea erorii materiale din cuprinsul H.C.L. nr. 47/26.03.2020 referitoare la declararea unui teren în suprafață de 432,10 mp situat în str. Dunării f.n., ca aparținând domeniului privat al Municipiului Roșiorii de Vede

57 16.04.2020 Aprobarea conturilor de execuție ale bugetului local, bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii și bugetului împrumuturilor interne, întocmite pe cele două secțiuni pentru trimestrul I al anului 2020

58 16.04.2020 Rectificarea bugetului local și a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2020

59 16.04.2020 Aprobarea achiziționării de servicii hoteliere pentru personalul medico-sanitar din Spitalul municipal „Caritas” Roșiori de Vede, destinate repausului dintre ture sau gărzi, hrană și apă, pe perioada stării de urgență

60 16.04.2020 Stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2021

61 15.05.2020 Aprobarea documentației tehnico – economică pentru investiția : „ Reabilitare, modernizare sală de sport, str. Republicii nr. 1, municipiul Roșiori de Vede, județul Teleorman

62 15.05.2020 Finanțarea cheltuielilor pentru servicii și lucrări de către UAT Municipiul Roșiori de Vede, județul Teleorman pentru obiectivul de investiții „ Reabilitare, modernizare sală de sport, str. Republicii nr. 1, municipiul Roșiori de Vede, județul Teleorman

63 21.05.2020 Rectificarea bugetului local și a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2020

64 21.05.2020 Majorarea capitalului social al S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.A.

65 21.05.2020 Suspendarea temporară parțială a plății redevenței datorate conform contractului de concesiune nr. 12837/22.06.2010 încheiat între Municipiul Roșiorii de Vede și SC Comindal GM Impex SRL, ca efect al stării de urgență și măsurilor dispuse pentru prevenirea și combaterea pandemiei determinate de infecția cu coronavirusul COVID - 19

66 21.05.2020 Suspendarea temporară a plății chiriei datorate conform contractului de închiriere nr. 6020/30.01.2004 încheiat între Municipiul Roșiorii de Vede și SC LIL TRANS SRL, ca efect al stării de urgență și măsurilor dispuse pentru prevenirea și combaterea pandemiei determinate de infecția cu coronavirusul COVID - 19

67 21.05.2020 Actualizarea componenței Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a municipiului Roșiorii de Vede constituită prin HCL nr. 21/23.02.2017

68 21.05.2020 Declararea unui teren în suprafață de 67 mp, situat în Aleea CFR f.n. ca aparținând domeniului privat al Municipiului Roșiorii de Vede

69 21.05.2020 Acordarea unui ajutor de urgență d-lui Coipan Florinel Ionuț, aflat în situație de dificultate temporară

70 21.05.2020 aprobarea instituirii instrumentului economic „Plătește pentru cât arunci” la nivelul UAT Roșiorii de Vede și aprobarea contractului cadru încheiat cu operatorul de salubritate

71 21.05.2020 Aprobarea notei conceptuale și temei de proiectare pentru obiectivul de investiții: „Reabilitare și modernizare sală de sport. Str. Renașterii, nr.15, municipiul Roșiori de Vede, jud. Teleorman”

72 21.05.2020 Predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.” S.A., a amplasamentului și a sălii de sport existente pe amplasament, și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții: „Reabilitare și modernizare sală de sport, str. Renașterii, nr. 15, municipiul Roșiori de Vede, jud. Teleorman”

73 21.05.2020 Prelungirea contractelor de delegare a gestiunii serviciului de transport gratuit prin curse regulate speciale al elevilor în Municipiul Roșiorii de Vede operatorului de transport SC Transurbana SA, nr. 10197 și 10198 din 19.05.2014

74 27.05.2020 Aprobarea concesiunii prin încredințare directă către SC Urbis Servconstruct SA a serviciului de salubrizare a municipiului Roșiorii de Vede

75 27.05.2020 Aprobarea contribuției sub formă de cotizație a Municipiului Roșiori de Vede, prin Consiliul Local al municipiului Roșiori de Vede, în calitate de membru asociat la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Managementul Deșeurilor Teleorman”, pentru anul 2020

76 27.05.2020 Aprobarea contribuției sub formă de cotizație a Municipiului Roșiori de Vede, prin Consiliul Local al municipiului Roșiori de Vede, în calitate de membru asociat la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Teleorman”, pentru anul 2020

77 27.05.2020 Aprobarea contribuției sub formă de cotizație a Municipiului Roșiori de Vede, prin Consiliul Local al municipiului Roșiori de Vede, în calitate de membru asociat la Asociația Euro Teleorman, pentru anul 2020

78 27.05.2020 Aprobarea contribuției sub formă de cotizație a Municipiului Roșiori de Vede, prin Consiliul Local al municipiului Roșiori de Vede, în calitate de membru asociat la Asociația Municipiilor din România, pentru anul 2020

79 25.06.2020 Modificarea și completarea HCL nr. 20/30.01.2020 referitoare la Programul minimal al proiectelor, acțiunilor și manifestărilor culturale, educative și sportive al Direcției pentru Cultură, Educație, Creație și Sport Roșiori de Vede pentru anul 2020

80 25.06.2020 Schimbul locuinței ANL deținută de dl. Stanca Marius în str. Sf. Teodor, bl. S3, ap. 5 cu locuința ANL liberă din bl. S1, ap. 12

81 25.06.2020 Modificarea HCL nr. 35/19.02.2020 referitoare la aprobarea organigramei și statului de funcții ale Spitalului Municipal „Caritas” Roșiorii de Vede

82 25.06.2020 Dezmembrarea imobilului situat în Municipiul Roșiroii de Vede, str. Manafilor, nr. 24, care aparține domeniului privat al Municipiului Roșiorii de Vede, Județul Teleormam

83 25.06.2020 Aprobarea împrumutului de folosință a trei bunuri mobile proprietatea municipiului Roșiorii de Vede

84 25.06.2020 Trecerea din domeniul privat al UAT Municipiul Roșiorii de Vede în domeniul public al UAT Roșiorii de Vede a unui bun imobil

85 25.06.2020 Stabilirea chiriei pentru apartamentul vechi nr. 4, bl. 213 din str. M. Kogălniceanu, Municipiul Roșiori de Vede

86 25.06.2020 Scutirea de la plata chiriei datorate pe perioada 01.07.2020 – 01.10.2020, pentru contractele de locațiune ce au ca obiect locuri de parcare situate pe str. Renașterii, în zona blocurilor D7 – D8, D4- D7, R7-R9

87 25.06.2020 Modificarea HCL nr. 115/2017 referitoare la aprobarea structurii organizatorice de personal, a organigramei și statului de funcții ale aparatului de specialitate al primarului municipiului Roșiorii de vede și structurilor subordonate consiliului local cu modificările și completările ulterioare

88 25.06.2020 Cesiunea contractului de locațiune înregistrat sub nr. 3016/01.01.2001

89 25.06.2020 Rectificarea bugetului local și a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2020

90 30.07.2020 Modificarea și completarea HCL nr. 20/30.01.2020 referitoare la Programul minimal al proiectelor, acțiunilor și manifestărilor culturale, educative și sportive al Direcției pentru Cultură, Educației, Creației și Sport Roșiori de Vede pentru anul 2020

91 30.07.2020 Aprobarea conturilor de execuție ale bugetului local, bugetului instuțiilor publice și activitaților finanțate integral sau parțial din venituri proprii și bugetului împrumuturilor interne, întocmite pe cele două secțiuni pentru trimestrul II al anului 2020

92 30.07.2020 Rectificarea bugetului local și a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2020

93 30.07.2020 Modificarea HCL nr. 60/16.04.2020 referitoare la stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2021

94 30.07.2020 Modificarea și completarea HCL nr. 35/27.02.2018 referitoare la stabilirea obiectivelor de interes public local care necesită pază în Municipiul Roșiori de Vede

95 30.07.2020 Aprobarea ordinii de prioritate a solicitanților și a listei de repartizare cu chirie a locuințelor sociale din fondul locativ din municipiul Roșiori de Vede

96 30.07.2020 Atribuirea spațiului de locuit – locuință aparținând fondului locativ de stat situat în str. Oituz nr. 18, închiriat familiei D-lui Vintilă Ionel și scutirea acestuia de la plata chiriei

97 30.07.2020 Scutirea d-nei Martin Robertina de la plata chiriei pentru locuința socială din str. Aleea CFR, Bl. pavilion 6 , ap.8;

98 30.07.2020 Schimbul locuinței ANL deținută de dl. Niță Constantin în str. Republicii, bl. 415, et. 2, ap. 12 cu locuința ANL liberă din bl. 415, ap. 1

99 30.07.2020 Aprobarea Metodologiei de acordare a unui ajutor financiar familiilor opentru plata serviciilor oferite de bonă

100 30.07.2020 Modificarea și completarea HCL nr. 74 din 27.05.2020 referitoare la aprobarea concesiunii prin încredințare directă către SC Urbis Servconstruct SA a Serviciului de Salubrizare a Municipiului Roșiori de Vede

101 30.07.2020 Înființarea unui punct de colectare a deșeurilor voluminoase, saltele și mobilă

102 30.07.2020 Aprobarea notei conceptuale și temei de proiectare pentru obiectivul de investiții: REABILITARE, MODERNIZARE ȘI DOTARE ȘCOALA GIMNAZIALĂ „DAN BERINDEI”, municipiul Roșiori de vede, județul Teleorman

103 30.07.2020 Aprobarea unui ajutor de urgență d-lui Gărgăriță Florin, tatăl minorului Gărgăriță Mihnea Teodor, aflat în situație de dificultate temporară

104 30.07.2020 Aprobarea achiziției serviciilor juridice de asistență și reprezentare în fața instanțelor judecătorești, necesare pentru apărarea intereselor UAT Municipiul Roșiori de Vede în dosarul civil nr. 706/87/2020, în contradictoriu cu reclamanta S.C. Comindal GM Impex S.R.L

105 30.07.2020 Acceptarea donației făcute de către TRAFFIC SYSTEMS EOOD

106 05.08.2020 Aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție pentru investiția „REABILITARE, MODERNIZARE ȘI DOTARE ȘCOALA GIMNAZIALĂ „DAN BERINDEI”, municipiul Roșiori de Vede, județul Teleorman”, precum și indicatorii tehnico-economici reprezentând valoarea estimată a investiției – faza DALI

107 05.08.2020 Aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție (D.A.L.I.) pentru obiectivul de invenstiții „Reabilitare Cavou Arizan, municipiul Roșiori de Vede”

108 27.08.2020 Cesiunea contractului de locațiune înregistrat sub nr. 2347/01.07.2001

109 27.08.2020 Schimbul locuinței aparținând fondului locativ de stat din str. Oltului nr. 35 deținută cu chirie de familia Moldoveanu Ilinca cu locuința liberă aparținând fondului locativ de stat situată în str. Oituz

110 27.08.2020 Modificarea HCL nr. 115/2017 referitoare la aprobarea structurii organizatorice de personal, a organigramei și statului de funcții ale aparatului de specialitate al primarului Municipiului Roșiori de Vede și structurilor subordonate consiliului local cu modificările și completările ulterioare

111 27.08.2020 Vânzarea imobilului din domeniul privat al municipiului Roșiori de Vede, situat în str. Sf. Vineri nr. 52

112 27.08.2020 Stabilirea chiriei pentru contractele de închiriere ce au ca obiect, locuințe sociale, locuințe de serviciu, case naționalizate și apartamente vechi, situate în municipiul Roșiori de Vede

113 27.08.2020 Aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al SC URBIS SERVCONSTRUCT SA Roșiori de Vede

114 27.08.2020 Aprobarea costului mediu lunar de întreținere pentru copiii ce frecventează Creșa Municipală Roșiori de Vede în anul școlar 2020 - 2021

115 27.08.2020 Aprobarea unui sprijin financiar pentru parohia Sfântul Ilie și Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea

116 27.08.2020 Prelungirea contractului de închiriere nr. 6023/10.07.2019 încheiat cu SC Nicușor Serv Auto SRL

117 27.08.2020 Rectificarea bugetului local și a bugetului instituțiilor publice și acvtivităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2020

118 27.08.2020 Acordarea unui ajutor de urgență dnei Sandu Andreea Elena, aflată în situație de dificultate temporară

119 27.08.2020 Aprobarea împrumutului de folosință a unor bunuri mobile proprietatea Municipiului Roșiori de Vede

120 21.09.2020 Rectificarea bugetului local și a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2020

121 21.09.2020 Modificarea articolului 1 a HCL nr. 39/27.02.2020 privind aprobarea contribuției materiale a Unității Administrativ Teritoriale – Municipiul Roșiori de Vede pentru finanțarea Clubului Sportiv „Sporting Roșiori 2008‘‘

122 21.09.2020 Revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Roșiori de Vede nr. 64/21.05.2020 privind majorarea capitalului social al S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.A.

123 21.09.2020 Aprobarea unui sprijin financiar pentru Parohia Sfinții Apostoli;

123 21.09.2020 Vânzarea prin licitație publică a unui teren aparținând domeniului privat de interes local al municipiului Roșiori de Vede, situat în Aleea CFR, f.n.

124 21.09.2020 Declararea unui teren în suprafață de 2000 mp, situat în str. Oltului , f.n., ca aparținând domeniului privat al Municipiului Roșiori de Vede

125 21.09.2020 Avizul Studiului de oportunitate, Planului tarifar și analizei gradului de suportabilitate în cadrul SMID Teleorman, Strategiei de contractare, Studiului de Fundamentare și a Documentației de Atribuire pentru „ delegarea prin concesiune a gestiunii activității de colectare și transport separat a deșeurilor municipale în județul Teleorman”, precum și mandatarea d-lui Cîrciumaru Gheorghe Valerică, Primarul Municipiului Roșiori de Vede ca reprezentant al UAT Roșiori de Vede în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Managementul Deșeurilor Teleorman să voteze pentru aprobarea Studiului de oportunitate, Planului Tarifar și analizei gradului de suportabilitate în cadrul SMID Teleorman Strategiei de contractare, Studiului de Fundamentare și a Documentației de Atribuire pentru „delegarea prin concesiune a gestiunii activității de colectare și transport separat a deșeurilor municipale în județul Teleorman”

126 21.09.2020 Modificarea și completarea HCL nr. 102/20.06.2019 prin care s-a aprobat închirierea prin licitație publică a unor spații din incinta Școlii Gimnaziale „Dan Berindei”

127 21.09.2020 Aprobarea listei de prioritate în funcție de care se vor atribui terenurile destinate construirii de locuințe, conform Legii nr. 15/2003, republicată cu modificările și completările ulterioare

128 21.09.2020 Schimbul locuinței ANL deținută de dl. Neagu Grigore în str. Sf. Teodor, bl. S2, ap. 2 cu locuința ANL liberă din bl. S4, ap. 3

129 21.09.2020 Rectificarea H.C.L. nr. 184/19.12.2019 referitoare la organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Roșiori de Vede, pentru anul școlar 2020 - 2021

130 21.09.2020 Aprobarea cofinanțării pentru Proiectul EUROPE DIRECT Roșiori de Vede și emiterea, de către Consiliul Local Roșiori de Vede, acordului de principiu pentru acordarea cofinanțării proiectului începând cu anul 2021 și până în anul 2025

131 21.09.2020 Aprobarea Planului Comun de publicitate a patrimoniului cultural

132 21.09.2020 Acordarea de beneficii financiare persoanelor vârstnice din mun. Roșiori de Vede la împlinirea vârstei de 100 ani

133 21.09.2020 Modificarea și completarea HCL nr. 20/30.01.2020 referitoare la Programul minimal al proiectelor, acțiunilor și manifestărilor culturale, educative și sportive al Direcției pentru Cultură, Educație, Creație și Sport Roșiori de Vede pentru anul 2020

34 17.11.2020 Alegerea președintelui de ședință pentru următoarele 3 luni

135 17.11.2020 Organizarea și stabilirea componenței nominale a comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Roșiori de Vede

136 17.11.2020 Aprobarea proiectului „Roșiori de Vede E-EDUCAT!” și a cheltuielilor legate de proiect

137 17.11.2020 Anularea accesoriilor în cazul obligațiilor bugetare pricipale restante la 31 martie 2020 inclusiv, datorate bugetului local al Municipiului Roșiori de Vede precum și aprobarea procedurii de acordaare a acestei facilități fiscale

138 26.11.2020 Aprobarea conturilor de execuție ale bugetului local, bugetului instituițiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii și bugetului împrumuturilor interne, întocmite pe cele două secțiuni pentru trimestrul III al anului 2020

139 26.11.2020 Rectificarea bugetului local, a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii și a bugetului împrumuturilor interne pe anul 2020

140 26.11.2020 Aprobarea recificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al SC URBIS SERVCONSTRUCT SA Roșiori de Vede

141 26.11.2020 Aprobarea prelungirii duratei Protocolului de colaborare între Municipiul Roșiori de Vede, S.C. Urbis Servconstruct și Asociația pentru Protecția Animalelor Hulda

142 26.11.2020 Primirea în folosință gratuită Consiliului Local al municipiului Roșiori de Vede a unor bunuri, proprietate privată a județului Teleorman, aferente obiectivului de investiții „Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în județul Teleorman”;

143 26.11.2020 Majorarea chiriei și redevenței datorate de persoanele fizice și juridice, titulari ai contractelor de închiriere sau concesiune ce au ca obiecvt terenurile și spațiile din domeniul public și privat al municipiului

144 26.11.2020 Stabilirea tarifului pentru pornirea licitației pentru închirierile de terenuri și spații construite

145 26.11.2020 Cesiunea contractelor de locațiune înregistrate sub nr. 2232/25.05.2001 și 2393/20.08.2002

146 26.11.2020 Cesiunea contractului de locațiune înregistrat sub nr. 2304/01.01.2001

147 26.11.2020 Cesiunea contractului de locațiune înregistrat sub nr. 2233/01.01.2001

148 26.11.2020 Scutirea de la plata chiriei datorate pe perioada 01.10.2020 – 30.11.2020, pentru contractele de locațiune ce au ca obiect locuri de parcare situate pe str. Renașterii, în zona blocurilor D7 – D8, D4 – D7, R7 – R9

149 26.11.2020 Modificarea și completarea H.C.L. nr. 54 din 30 august 2012 prin care a fost aprobată închirierea prin licitație publică a locurilor de parcare pentru folosință în parcările de domiciliu din cadrul asociațiilor de proprietari din municipiul Roșiori de Vede

150 26.11.2020 Încetarea contractului de concesiune nr. 18/12.05.2003

151 26.11.2020 Modificarea și completarea HCL nr. 119/27.08.2020 referitoare la aprobarea împrumutului de folosință a unor bunuri mobile proprietatea municipiului Roșiori de Vede

152 26.11.2020 Prelungirea contractului de închiriere nr. 37229 din 14.12.2005 pentru apartamentul nr. 39 din bl. 3 ABCD, str. Izbiceanu, care expiră la data de 30.11.2020

153 26.11.2020 Prelungirea contractului de închiriere nr. 37232 din 15.12.2005 locuință socială, apartamentul nr. 13, et. 3, bl. F1, str. Aleea Parc Nord, care expiră la 30.11.2020

154 26.11.2020 Schimbul locuinței ANL deținută de d-na Pîrvan Cristina Manuela în str. Sf. Teodor, nr. 37 C, bl. S5, ap. 13 cu locuința ANL liberă din str. Sf. Teodor, nr. 37 C, bl. S 4, ap. 11

155 26.11.2020 Modificarea HCL nr. 111/27.08.2020 referitoare la vânzarea imobilului din domeniul privat al municipiului Roșiori cde Vede, situat în str. Sf. Vineri, nr. 52

156 26.11.2020 Aprobarea organigramei și statului de funcții ale Spitalului Municipal „Caritas” Roșiori de Vede

157 26.11.2020 Modificarea HCL nr. 87/25.06.2020 referitoare la structura organizatorică de personal , organigrama și statul de funcții ale aparatului de specialitate al primarului Municipiului Roșiori de Vede și structurilor subordonate consiliului local

158 26.11.2020 Prelungirea duratei contractelor de închiriere a bunurilor imobile proprietatea municipiului Roșiori de Vede care încetează la data de 31.12.2020

159 26.11.2020 Stabilirea modelului legitimației aleșilor locali din Municipiul Roșiori de Vede, jud. Teleorman

160 26.11.2020 Desemnarea reprezentanților Consiliului Local în Consiliile de Administrație ale unităților de învâțământ preuniversitar de stat de pe raza Municipiului Roșiori de Vede, pentru anul școlar 2020-2021

161 26.11.2020 Dotarea SPITALULUI MUNICIPAL „CARITAS” Roșiori de Vede în vederea creșterii capacității de gestionare a crizei Covid-19 și a cheltuielilor legate de proiect

162 26.11.2020 Respingerea proiectului privind alegerea viceprimarului Municipiului Roșiori de Vede, județul Teleorman

163 17.12.2020 Rectificarea bugetului local și a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2020

164 17.12.2020 Aprobarea prelungirii contractelor de închiriere, ce expiră în cursul anului 2021, pentru locuințele ANL din municipiul Roșiori de Vede

165 17.12.2020 Modificarea HCL nr. 45/26.03.2020 privind aprobarea cuantumului lunar al unei burse și al numărului de burse pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat din Municipiul Roșiori de Vede pentru anul 2020

166 17.12.2020 Modificarea și completarea HCL nr. 20/30.01.2020, referitoare la Programul minimal al proiectelor și manifestărilor culturale, educative și sportive al Direcției pentru Cultură, Educație, Creație și Sport Roșiori de Vede pentru anul 2020

167 17.12.2020 Aprobarea Proiectului „SIGUR, la școală!” și a cheltuielilor legate de proiect

168 17.12.2020 Prelungirea duratei contractului de comodat nr. 674/03.09.2018

169 17.12.2020 Acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Roșiori de Vede în Adunarea Generală a Asociației de Dezvolatare Intercomunitară „Teleormanul” pentru a vota aprobarea noilor prețuri și tarife pentru serviciile de alimentare cu apă și canalizare furnizate de S.C. APA SERV S.A. , Operator Unic Regional în județul Telorman

170 17.12.2020 Prelungirea duratei actelor de transmitere în administrare a imobilelor proprietate publică în care își desfășoară activitatea instituțiile de învățământ preuniversitar din Municipiul Roșiori de Vede

171 17.12.2020 Modificarea art. 1 din HCL 123/21.09.2020

Primaria Municipiului Rosiorii de Vede