Noutăți
previous arrow
next arrow
Slider

Registrul pentru evidența proiectelor de hotărâri

 Hotarari 2023

HCL nr. 56 din 27. 04. 2023 privind alegerea președinteleui de ședință pentru următoarele 3 luni

HCL nr. 55 din 27. 04. 2023 privind aprobarea preluarii unui imobil de la Agenția Națională de Administrare Fiscală - DGRFP Ploiești

HCL nr. 54 din 27. 04. 2023 privind aprobarea încheierii unui contract de comodat cu Agentia Nationala de Administrare Fiscala - DGRFP Ploiesti

HCL nr. 53 din 27. 04. 2023 privind modificarea HCL nr. 171 din 22. 12. 2022 referitoare la aprobarea grilei de salarizare

HCL nr. 52 din 27. 04. 2023 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții Renovarea energetică moderată a Școlii Gimnaziale Mihai Eminescu

HCL nr. 51 din 27. 04. 2023 privind aprobarea procedurii interne privind participarea solicitantilor in cadrul Programului privind casarea autovehiculelor uzate.

HCL nr. 50 din 27. 04. 2023 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Rosiori de Vede in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Teleormanul

HCL nr. 49 din 27. 04. 2023 privind acordarea avizului Consiliului Local al Municipiului Roșiori de Vede pentru prestarea de servicii funerare către SC Casa Funerară Cristinik SRL

HCL nr. 48 din 27. 04. 2023 privind vânzarea prin licitație publică a unui teren aparținând domeniului privat de interes local al Municipiului Roșiori de Vede, situat în str. Oltului, f.n.

HCL nr. 47 din 27. 04. 2023 privind aprobarea notei conceptuale și temei de proiectare pentru obiectivul de investiții Renovarea energetică moderată a Școlii Mihai Eminescu

HCL nr. 46 din 27. 04. 2023 privind raprobarea conturilor de execuție ale bugetului local, bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial ... la 31. 03. 2023

HCL nr. 45 din 27. 04. 2023 privind rectificarea bugetului local și a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2023

HCL nr. 44 din 27. 04. 2023 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2024

HCL nr. 43 din 19. 04. 2023 privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiect ... Infiintarea unui centru de colectare cu aport voluntar (CAV)

HCL nr. 42 din 19. 04. 2023 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici faza DALI și ... Renovarea energetică Dan Berindei

HCL nr. 41 din 19. 04. 2023 privind participarea Municipiului Roșiori de Vede la Programul privind casarea autovehiculelor uzate

HCL nr. 40 din 19. 04. 2023 privind aprobarea notei conceptuale și temei de proiectare pentru obiectivul de investiții Renovarea energetică moderată a Școlii Dan Berindei

HCL nr. 39 din 30. 03. 2023 privind modificarea si completarea HCL nr. 115 din 30. 05. 2017 privind aprobarea structurii organizatorice, de personal ... Spitalului Municipal Caritas

HCL nr. 38 din 30. 03. 2023 privind modificarea HCL nr. 115 din 26.08.2021 referitoare la aprobarea organigramei și statului de funcții ale Spitalului Municipal Caritas

HCL nr. 37 din 30. 03. 2023 privind cesiunea contractului de concesiune înregistrat sub nr. 8341 din 30. 09. 1998

HCL nr. 36 din 30. 03. 2023 privind modlificarca Anexei nr. 1 la HCL nr. 26 din 23. 02. 2023 privind aprobarea Documentației … Modcrnizare străzi … prin Programul Național Anghel Saligny

HCL nr. 35 din 30. 03. 2023 privind modificarea HCL nr. 131 din 27.10.2022 privind aprobarea numărului de burse acordate elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar cu frecvență … în a

HCL nr. 34 din 30. 03. 2023 privind aprobarea contribuției sub formă de cotizație a Municipiului Roșiori de Vede ... în calitate de membru asociat la ADI Manag. Deseurilor

HCL nr. 33 din 30. 03. 2023 privind aprobarea contribuției sub formă de cotizație a Municipiului Roșiori de Vede ... în calitate de membru asociat la ADI Teleormanul

HCL nr. 32 din 30. 03. 2023 privind aprobarea contribuției sub formă de cotizație a Municipiului Roșiori de Vede, prin Consiliul Local ... în calitate de membru asociat la AMR

HCL nr. 31 din 30. 03. 2023 privind aprobarea contului anual de execuție al bugetului local, al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri pro

HCL nr. 30 din 30. 03. 2023 privind privind rectificarea bugetului local și a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2023

HCL nr. 29 din 09. 03. 2023 privind constituirea unui drept de folosință cu titlu gratuit, în favoarea Spitalului Municipal Caritas Roșiori de Vede, având ca obiect unele echipamente medicale..

HCL nr. 28 din 23. 02. 2023 privind modificarea HCL nr. 177 din 28. 11. 2018 avand ca obiect aprobarea proiectului ... Reabilitarea termica a Spitalului Caritas

HCL nr. 27 din 23. 02. 2023 privind cesiunea contractului de locațiune înregistrat sub nr. 3126 din 11. 12. 2003

HCL nr. 26 din 23. 02. 2023 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții ... faza DALI și a devizului general, aferenți obiectivului de investiții Modernizare străzi..

HCL nr. 25 din 23. 02. 2023 privind modificarea HCL nr.154 din 31.08.2017 referitoare la stabilirea limitei maxime a consumului lunar de carburant pentru autovehiculele aflate în dotarea Primăriei

HCL nr. 24 din 23. 02. 2023 privind aprobarea recalculării chiriei pentru contractele de închiriere ce au ca obiect locuințe pentru tineri, destinate închirierii, construite prin ANL

HCL nr. 23 din 23. 02. 2023 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Roșiori de Vede pe anul 2023

HCL nr. 22 din 07. 02. 2023 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Roșiori de Vede pe anul 2023

HCL nr. 21 din 26. 01. 2023 privind modificarea anexelor nr. 6 ți nr. 8 la HCL nr. 79 din 12. 03. 2014privind concesionarea serviciului public privind gestionarea câinilor fără stăpân

HCL nr. 20 din 26. 01. 2023 privind modificarea HCL nr. 145 din 10. 11. 2022 ... depunere cerere de finanțare Înființarea unui centru de colectare deseuri prin aport voluntar

HCL nr. 19 din 26. 01. 2023 privind alegerea președintelui de ședință pentru următoarele 3 luni

HCL nr. 18 din 26. 01. 2023 privind închirierea prin licitație publică a unui teren aparținând domeniului privat al municipiului Roșiori de Vede, situat în str. Dunării, zona bloc K1

HCL nr. 17 din 26. 01. 2023 privind modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Roșiori de Vede

HCL nr. 16 din 26. 01. 2023 privind desfășurarea manifestărilor culturale, educative și sportive în cadrul Direcției pentru Cultură, Educație, Creație și Sport Roșiori de Vede, în anul 2023

HCL nr. 15 din 26. 01. 2023 privind modalitatea de acordare a beneficiilor de asistență socială persoanelor vârstnice din Municipiul Roșiori de Vede în anul 2023

HCL nr. 14 din 26. 01. 2023 privind stabilirea standardului minim de cost pentru serviciul social prestat prin Căminul de bătrâni Sf.Teodor cod 8730-CR-V-I ..

HCL nr. 13 din 26. 01. 2023 privind aprobarea Planului anual de acțiuni - lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă ... beneficiarii de ajutor social

HCL nr. 12 din 26. 01. 2023 privind scutirea d-nei V. C. de la plata chiriei pentru locuința din fondul locativ de stat -casa naționalizată, din str. Oltului, nr.35

HCL nr. 11 din 26. 01. 2023 privind prelungirea contractelor de închiriere a locuințelor sociale, case naționalizate, apartamente vechi și curți grădini, care fac parte din fondul locativ

HCL nr. 10 din 26. 01. 2023 privind aprobarea prelungirii contractelor de închiriere, ce expiră în cursul anului 2023, pentru locuințele ANL din municipiul Roșiori de Vede

HCL nr. 9 din 26. 01. 2023 privind modificarea și completarea HCL nr.115 din 30.05.2017 privind aprobarea structurii organizatorice

HCL nr. 8 din 26. 01. 2023 privind aprobarea contribuției materiale a UAT Rosiori de Vede pt. finanțarea Clubului Sporting 2008 Roșiori de Vede, în anul 2023

HCL nr. 7 din 26. 01. 2023 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023 al SC URBIS SERVCONSTRUCT SRL

HCL nr. 6 din 26. 01. 2023 privind aprobarea bugetului local ... pe anul 2023

HCL nr. 5 din 26. 01. 2023 privind aprobarea conturilor de execuție ale bugetului local ... la 31.12.2022

 

 

 Hotarari 2001 -2022

 


1. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al domnului Berechet Constantin și declararea locului vacant.


2. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al domnului Toma Teodor Alexandru și completarea unei comisii de specialitate a consiliului local.


3. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL 124/28.08.2018 privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru investiția „Îmbunătățirea calității vieții locuitorilor Municipiului Roșiorii de Vede, Județul Teleorman”, precum și indicatorii tehnico - economici reprezentând valoarea estimativă a investiției – faza SF/DALI.


4. Proiect de hotărâre privind cesiunea contractului de locațiune înregistrat sub nr. 2081 din 01. 01. 2001.


5. Proiect de hotărâre privind cesiunea contractului de locațiune înregistrat sub nr. 2302 din 01. 01. 2001.


6. Proiect de hotărâre privind cesiunea contractului de locațiune înregistrat sub nr. 1215 din 10. 07. 2001.


7. Proiect de hotărâre privind cesiunea contractului de locațiune înregistrat sub nr. 2127 din 01. 01. 2001.


8. Proiect de hotărâre privind utilizarea de teren aparținând domeniului public al Municipiului Roșiorii de Vede în lungime de 150 m. l. și lățimea de 0,5 m. în vederea realizării lucrării „R2 – Înlocuire LES 20KV PTCZ 1248 R (LEA 20 KV Traianu – Siloz 2) – PTCZ 1703 (LEA 20kw Roșiori – Oraș 1)”.


9. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării titularului contractului de închiriere nr. 24028/2001 al locuinței, casă naționalizată, situată în str. Oltului nr. 35, Roșiorii de Vede.


10. Proiect de hotărâre privind schimbarea destinației locuinței situate în municipiul Roșiorii de Vede, str. Aleea CFR, pavilion 6, ap. 8 din locuință aparținând fondului locativ al municipiului Roșiorii de Vede în locuință socială.


11. Proiect de hotărâre privind aprobarea conturilor de execuție ale bugetului local, bugetului instituțiilor publice si activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii și bugetului împrumuturilor interne, întocmite pe cele două secțiuni pentru trimestrul IV al anului 2019.


12. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării în anul 2020 a excedentului anual al bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2019.


13. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 101/20.06.2019 referitoare la aprobarea organigramei și statului de funcții ale spitalului Municipal „Caritas” Roșiorii de Vede cu modificările și completările ulterioare.


14. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 115/2017 referitoare la aprobarea structurii organizatorice de personal, a organigramei și statului de funcții ale aparatului de specialitate al primarului Municipiului Roșiorii de Vede și structurilor subordonate consiliului local cu modificările și completările ulterioare.


15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al aparatului de specialitate al primarului Municipiului Roșiorii de Vede.


16. Proiect de hotărâre privind aprobarea „Planului anual de acțiuni/lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă ce trebuie prestate de către beneficiarii de ajutor social” pentru anul 2020.


17. Proiect de hotărâre privind stabilirea standardului minim de cost pentru serviciul social prestat prin „Căminul de bătrâni Sf. Teodor” Cod 8730-CR-V-I și a costului mediu lunar de întreținere pentru persoanele vârstnice îngrijite în centrul rezidențial, pentru anul 2020.


18. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei definitive cu ordinea de prioritate a solicitanților și a listei de repartizare a locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, construite prin ANL în municipiul Roșiorii de Vede.


19. Proiect de hotărâre privind modalitatea de acordare a beneficiilor de asistență socială persoanelor vârstnice din Municipiul Roșiorii de Vede în anul 2020.


20. Proiect de hotărâre privind programul minimal al proiectelor, acțiunilor și manifestărilor culturale, educative și sportive al Direcției pentru Cultură, Educație, Creație și Sport Roșiorii de Vede pentru anul 2020.


21. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru activitatea de ridicare, transport, depozitare și eliberare a vehiculelor staționate neregulamentar și a vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe domeniul public sau privat al Municipiului Roșiorii de Vede.


22. Proiect de hotărâre privind revocarea HCL nr. 117 din 25. 07. 2019 pentru concesionarea prin licitație publică a unui teren aparținând domeniului privat situat pe str. Sf. Teodor f. n.


23. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 175 din 19. 12. 2019 referitoare la retragerea dreptului de folosință asupra unor terenuri atribuite în folosință gratuită.


24. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație publică a unui spațiu din incinta Liceului Tehnologic „Anghel Saligny”.


25. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 54 din 30 august 2012 prin care a fost aprobată închirierea prin licitație publică a locurilor de parcare.


26. Proiect de hotărâre privind aprobarea caietului de sarcini al serviciului de iluminat public din Municipiul Roșiorii de Vede.


27. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local, bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii și a bugetului împrumuturilor interne pe anul 2020.


28. Proiect de hotărâre privind probarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 al SC URBIS SERVCONSTRUCT SA Roșiorii de Vede.


29. Proiect de hotărâre privind modificarea tarifelor practicate de SC URBIS SERVCONSTRUCT SA pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare a municipiului Roșiorii de Vede în baza contractelor nr. 12246/2014, nr. 8573/2015, a tarifelor aferente contractelor de prestări servicii fochist la centralele termice și a tarifelor de prestări servicii cu utilaje.


30. Proiect de hotărâre privind cesiunea contractului de locațiune înregistrat sub nr. 23961 din 10. 12. 2002.


31. Proiect de hotărâre privind încetarea actului de transmiterea în administrare nr. 14808/08.11.2000 a imobilului situat în str. Stegarului nr. 2, în care a funcționat Școala Primară nr. 5.


32. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență d-lui Burtan Gică Dorinel, aflat în situație de dificultate temporară.


33. Proiect de hotărâre privind stabilirea chiriilor pentru anul 2020 la contractele de închiriere ce au ca obiect locuințe pentru tineri destinate închirierii, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe situate în municipiul Roșiorii de Vede.


34. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului U.A.T. Municipiul Roșiorii de Vede în Adunarea Generală a Asociațiilor la A.D.I. „TELEORMANUL” pentru a vota ieșirea din Asociație a Comunei Brânceni, județul Teleorman.


35. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Spitalului Municipal „Caritas” Roșiorii de Vede.


36. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 54 din 30 august 2012 prin care a fost aprobată închirierea prin licitație publică a locurilor de parcare.


37. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și implementarea proiectului „Niciodată singur — Sprijin pentru bunicii comunității”.


38. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării titularului și prelungirii contractului de închiriere nr. 2123/2000 al locuinței, apartament în bloc vechi, situată în str. M. Kogălniceanu, bl. 213, parter, ap. 4, Roșiorii de Vede.


39. Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției materiale a Unității Administrativ Teritoriale Municipiul Roșiorii de Vede pentru finanțarea Clubului Sportiv „Sporting Roșiori 2008" Roșiorii de Vede, în anul 2020.


40. Proiect de hotărâre privind Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local al municipiului Roșiori de Vede


41. Proiect de hotărâre privind stabilirea procedurii de desfășurare a ședințelor Consiliului Local, în situații excepționale


42. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului anual de execuție la 31. 12. 2019


43. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2020


44. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din funcțiune a unor mijloace fixe din patrimoniul spitalului Caritas


45. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului lunar al unei burse si al numărului de burse pentru anul 2020


46. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 28 din 29.03.2012 referitoare la construirea unei capele pentru servicii religioase in curtea spitalului Caritas


47. Proiect de hotărâre privind declararea unui teren în suprafață de 432,1 mp, situat în str. Dunării, f.n., ca aparținând domeniului privat al municipiului


48. Proiect de hotărâre privind declararea unui teren în suprafață de 577 mp, situat în str. Nicolae Bălcescu, f.n., ca aparținând domeniului privat al municipiului


49. Proiect de hotărâre privind cesiunea contractului de locațiune înregistrat sub nr. 2355 din 01.07.2001


50. Proiect de hotărâre privind aprobarea modalității de gestiune a serviciului de salubrizare pentru dezinsecție, dezinfecție și deratizare în municipiu


51. Proiect de hotărâre privind scutirea doamnei Sultana Ileana Marinela de la plata chiriei pentru locuința ANL din strada Republicii


52. Proiect de hotărâre privind suspendarea temporară a plății chiriei datorate conform contractelor încheiate pentru mesele din Hala veche a pieței centrale


53. Proiect de hotărâre privind modalitatea de acordare a beneficiilor de asistență socială în regim de urgență persoanelor si familiilor aflate în izolare sau autoizolare


54. Proiect de hotărâre privind modificare HCL nr. 12 din 30. 01. 2020


55. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local și a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2020


56. Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul HCL nr. 47 din 26.03.2020


57. Proiect de hotărâre privind aprobarea conturilor de execuție ale bugetului local, bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial - trimestrul I


58. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local și a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2020


59. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării de servicii hoteliere pentru personalul medico-sanitar din spitalul municipal „Caritas” Roșiori de Vede


60. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2021


61. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico - economice pentru investiția Reabilitare, modernizare sala de sport - Republicii nr. 1


62. Proiect de hotărâre privind finanțarea cheltuielilor pentru servicii si lucrări UAT Roșiori de Vede -pentru investiția Reabilitare, modernizare sala de sport - Republicii nr. 1


63. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local și a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2020


64. Proiect de hotărâre privind majorarea capitalului social al S.C. URBIS SA


65. Proiect de hotărâre privind suspendarea temporară parțială a plății redevenței datorate conform contractului de concesiune nr. 12837 din 22.06.2010


66. Proiect de hotărâre privind suspendarea temporară a plății chiriei datorate conform contractului de închiriere nr. 6020 din 30.01.2004


67. Proiect de hotărâre privind actualizarea componenței Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism


68. Proiect de hotărâre privind declararea unui teren în suprafață de 67 mp, situat în Aleea CFR f.n, ca aparținând domeniului privat


69. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență d-lui Coipan Florinel Ionuț


70. Proiect de hotărâre privind aprobarea instituirii instrumentului economic „Plătește pentru cât arunci”, la nivel de UAT


71. Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale și temei de proiectare pentru obiectivul Reabilitarea și modernizare sală de sport, str. Renașterii nr. 15


72. Proiect de hotărâre privind predarea către MLPDA prin CNI a amplasamentului și a sălii de sport în vederea executării obiectivului de investiții „Reabilitare sală de sport”, Renașterii nr. 15


73. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractelor de delegare a gestiunii serv. de transport gratuit prin curse regulate speciale ale elevilor cu operatorul de transport SC Transurbana SA


74. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului anual de execuție al bugetul local, al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial -31. 12. 2019


75. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local și bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii - Spitalul Caritas


76. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din funcțiune a unor mijloace fixe din patrimoniul Spitalului Municipal Caritas Roșiori de Vede


77. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuatumului lunar al unei burse și numărului de burse pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat din Roșiori de Vede pentru anul 2020


78. Proiect de hotărâre privind Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului local al Municipiului Roșiori de Vede


79. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 28 29.03.2012 referitoare la construirea unei capele pentru servicii religioase pe str. Carpați nr. 33 în curtea Spitalului Caritas


80. Proiect de hotărâre privind declararea unui teren în suprafață de 432,1() mp, situat în str. Dunării, f.n., ca aprținând domeniului privat al Municipiului Roșiori de Vede


81. Proiect de hotărâre privind declararea unui teren în suprafață de 577 mp, situat în str. Nicolae Bălcescu, f.n., ca aparținând domeniului privat al Municipiului Roșiori de Vede


82. Proiect de hotărâre privind cesiunea contractului de locațiune înregistrat sub nr. 2355 din 01.07.2001


83. Proiect de hotărâre privind aprobarea modalității de gestiune a serviciului de salubrizare pentru dezinsecție, dezinfecție și deratizare în municipiul Roșiori de Vede


84. Proiect de hotărâre privind scutirea doamnei Sultana Ileana Marinela de la plata chiriei pentru locuința ANL din strada Republicii, bloc 414, ap. 14


85. Proiect de hotărâre privind suspendarea temporară a plății chiriei datorate conform contractelor încheiate pentru mesele din hala veche a Pieței Centrale


86. Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii de desfășurare a ședințelor Consiliului Local al Municipiului Roșiori de Vede, în situații excepționale, constatate de autoritățile


87. Proiect de hotărâre privind modalitatea de acordare a beneficiilor de asistență socială în regim de urgență persoanelor si familiilor aflate în izolare sau autoizolare


88. Proiect de hotărâre - aprobarea conturilor de execuție ale bugetului local, bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial - trim. I


89. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local și a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anu.


90. Proiect de hotărâre privind majorarea capitalului social al S.C. URBIS.


91. Proiect de hotărâre privind suspendarea temporară parțială a plății redevenței datorate conform contractului de concesiune nr. 12837 din 22.06.2010 .


92. Proiect de hotărâre privind suspendarea temporară a plății chiriei datorate conform contractului de închiriere nr. 6020 din 30.01.2004.


93. Proiect de hotărâre privind actualizarea componenței Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism.


94. Proiect de hotărâre privind declararea unui teren în suprafață de 67 mp, situat în Aleea CFR f.n. .


95. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență d-lui Coipan Florinel Ionuț..


96. Proiect de hotărâre - aprobarea documentatiei tehnico-economce pentru investitia Reabilitare, modernizare sala de sport - Republicii nr. 1.


97. Proiect de hotărâre - finantarea cheltuielilor pentru servicii si lucrari UAT Rosiori de Vede -pentru investitia Reabilitare, modernizare sala de sport - Republicii nr. 1.


98. Proiect de hotărâre privind schimbul locuinței ANL deținută de dl. Stanca Marius în str. Sf. Teodor, bl. S3, ap. 5 cu locuința ANL liberă din bl. S1, ap. 12.


99. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 35 din19.02.2020 referitoare la aprobarea organigramei și statului de funcții ale Spitalului Municipal Caritas Roșiori de Vede.


100. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 20 din 30. 01. 2020 referitoare la Programul minimal al D.C.E.C.S. pentru anul 2020.


101. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea imobilului situat în Municipiul Roșiroii de Vede, str. Manafilor, nr. 24.


102. Proiect de hotărâre privind aprobarea împrumutului de folosință a trei bunuri mobile proprietatea municipiului Roșiori de Vede.


103. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat al UAT Municipiul Roșiori de Vede în domeniul public al UAT Roșiori de Vede a unui bun mobil.


104. Proiect de hotarare privind stabilirea chiriei la apartament vechi nr. 4, bl. 213, din str. Mihail Kogălniceanu, Municipiul Roșiori de Vede.


105. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea HCL nr 20 din 30. 01. 2020 - Program minimal DCECS Rosiori de Vede.


106. Proiect de hotarare privind aprobarea conturilor de executie ale bugetului local, bug. inst. publice - trimestrul al II-lea al anului 2020.


107. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local si al bugetului institutiilor publice si activitatilor finanatate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2020.


108. Proiect de Hotarare privind modificarea HCL nr 60 din 16 04 2020 referitoare la stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2021.


109. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea HCL nr. 35 din 27 02 2018 referitoare la stabilirea obiectivelor de interes public local care necesita paza.


110. Proiect de hotarare privind aprobarea ordinii de prioritate a solicitantilor si a listei de repartizare cu chirie a locuintelor sociale din fondul locativ.


111. Proiect de hotărâre privind atribuire locuință aparținând fondului locativ de stat situat în str. Oituz nr. 18, închiriat familiei D-lui Vintilă Ionel.


112. Proiect de hotărâre privind scutirea d-nei Martin Robertina de la plata chiriei pentru locuința socială din str. Aleea CFR, Bl. pavilion 6 , ap.8.


113. Proiect de hotărâre privind schimbul locuinței ANL deținută de dl. Niță Constantin în str. Republicii, bl. 415, et. 2, ap. 12 cu locuința ANL liberă din bl. 415, ap. 1.


114. Proiect de hotărâre privind aprobarea Metodologiei de acordare a unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă.


115. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 74 din 27.05.2020 -concesiune prin încredințare directă către SC Urbis Servconstruct SA a Serviciului de Salubrizare.


116. Proiect de hotărâre privind înființarea unui punct de colectare a deșeurilor voluminoase, saltele și mobilă.


117. Proiect de hotarare privind aprobarea notei conceptuale si temei de proiectare pentru ob. inv. Reabilitare si modernizare Sc Gimn. Dan Berindei.


118. Proiect de hotarare privind acordarea unui ajutor de urgenta d-lui Gargarita Florin , tatal minorului G.M.T, aflat in situatie de dificultate temporara.


119. Proiect de hoatarare privind achizitia serv. juridice de asistenta si reprezentare in fata instantei jud., pentru apararea UAT Rosiori de Vede in dosar civil, in contradictoriu cu SC Comindal.


120. Proiect de hotarare privind acceptarea donatiei facute de Traffic Systems Eood.


121. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului Roșiori de Vede EEDUCAT! și a cheltuielilor legate de proiect.


122. Proiect de hotărâre privind anularea accesoriilor în cazul obligațiilor bugetare pricipale restante la 31 martie 2020 inclusiv.


123. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pentru urmatoarele trei luni.


124. Proiect de hotarare privind organizarea și stabilirea componenței nominale a comisiilor de specialitate ale Consiliului Local.


125. Proiect de hotărâre privind aprobarea conturilor de execuție ale bugetului local, bugetului instituițiilor publice și activităților finanțate din venituri proprii - trim. III 2020.


126. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local, a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate din venituri proprii și a bugetului împrumuturilor - 2020.


127. Proiect de hotărâre privind aprobarea recificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al SC URBIS SERVCONSTRUCT SA Roșiori de Vede.


128. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei Protocolului de colaborare între Municipiul Roșiori de Vede, S.C. Urbis Servconstruct și Asociația HULDA.


129. Proiect de hotărâre privind primirea în folosință gratuită CL a unor bunuri, proprietate privată a jud. Teleorman, aferente obiectivului de investiții S. I. Managementul Deseurilor.


130. Proiect de hotărâre privind majorarea chiriei și redevenței datorate de persoanele fizice și juridice, titulari ai contractelor de închiriere sau concesiune.


131. Proiect de hotărâre privind stabilirea tarifului pentru pornirea licitației pentru închirierile de terenuri și spații construite.


132. Proiect de hotărâre privind cesiunea contractelor de locațiune înregistrate sub nr. 2232 din 25.05.2001 și 2393 din 20.08.2002.


133. Proiect de hotărâre privind cesiunea contractului de locațiune înregistrat sub nr. 2304 din 01.01.2001.


134. Proiect de hotărâre privind cesiunea contractului de locațiune înregistrat sub nr. 2233 din 01.01.2001.


135. Proiect de hotărâre privind scutirea de la plata chiriei datorate pe perioada 01.10.2020 – 30.11.202- locuri de parcari situate pe str. Renașterii, în zona blocurilor D4 - D9.


136. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 54 din 30 august 2012 prin care a fost aprobată închirierea prin licitație publică a locurilor de parcare.


137. Proiect de hotărâre privind încetarea contractului de concesiune nr. 18 sau 12.05.2003.


138. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 119 din 27.08.2020 referitoare la aprobarea împrumutului de folosință a unor bunuri mobile.


139. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere nr. 37229 din 14.12.2005 pentru apartamentul nr. 39 din bl. 3 ABCD, str. Izbiceanu,.


140. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere nr. 37232 din 15.12.2005 locuință socială, apartamentul nr. 13, et. 3, bl. F1, str. Aleea Parc Nord.


141. Proiect de hotărâre privind schimbul locuinței ANL deținută de d-na Pîrvan Cristina Manuela în str. Sf. Teodor, nr. 37 C.


142. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 111 din 27.08.2020 referitoare la vânzarea imobilului din domeniul privat .


143. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Spitalului Municipal Caritas Roșiori de Vede.


144. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 87 din 25.06.2020 referitoare la structura organizatorică de personal, organigrama și statul de funcții.


145. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere a bunurilor imobile proprietatea municipiului Roșiori de Vede care încetează la data de 31.12.2020.


146. Proiect de hotărâre privind stabilirea modelului legitimației aleșilor locali din Municipiul Roșiori de Vede.


147. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local în Consiliile de Administrație ale unităților de învâțământ preuniversitar de stat - 2020-2021.


148. Proiect de hotărâre privind alegerea viceprimarului Municipiului Roșiori de Vede, județul Teleorman.


149. Proiect de hotarea privind dotarea Spitalului Municipal Caritas Roșiori de Vede în vederea creșterii capacității de gestionare a crizei Covid-19.


 

Primaria Municipiului Rosiorii de Vede