Noutăți
previous arrow
next arrow
Slider

Proiecte de hotărâri - 22.01.2021

Documente :
Download this file (1.Proiect de hotărâre privind aprobarea conturilor de execuție ale bugetului local, bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate - 31.12.2020.pdf)1.Proiect de hotărâre privind aprobarea conturilor de execuție ale bugetului local, bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate - 31.12.2020.pdf
Download this file (2.Proiect de hotărâre privind cesiunea contractului de concesiune nr.141 din 06. 08. 2008.pdf)2.Proiect de hotărâre privind cesiunea contractului de concesiune nr.141 din 06. 08. 2008.pdf
Download this file (3.Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților CL și supleanților în comisia de evaluare a ofertelor pentru licitația publică - vânzare imobil - Sf Vineri.pdf)3.Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților CL și supleanților în comisia de evaluare a ofertelor pentru licitația publică - vânzare imobil - Sf Vineri.pdf
Download this file (4.Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților CL și supleanților acestora în comisia de evaluare a ofertelor -vanzare imobil Aleea CFR fn.pdf.pdf)4.Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților CL și supleanților acestora în comisia de evaluare a ofertelor -vanzare imobil Aleea CFR fn.pdf.pdf
Download this file (5.Proiect de hotărâre privind modif. HCL nr.20 din 23.02.2017 referitoare la darea în folosință gratuită pe termen limitat către SC URBIS SERVCONSTRUCT SA a unui teren.pdf)5.Proiect de hotărâre privind modif. HCL nr.20 din 23.02.2017 referitoare la darea în folosință gratuită pe termen limitat către SC URBIS SERVCONSTRUCT SA a unui teren.pdf
Download this file (6.Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.123 din 29.11.2012 ref. la darea în folosință gratuită pe termen limitat către SC URBIS SERVCONSTRUCT SA a trei imobile.pdf)6.Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.123 din 29.11.2012 ref. la darea în folosință gratuită pe termen limitat către SC URBIS SERVCONSTRUCT SA a trei imobile.pdf
Download this file (7.Proiect de hotărâre privind modalitatea de acordare a beneficiilor de asistență socială, persoanelor vârstnice din Municipiul Roșiori de Vede,  în anul 2021 .pdf)7.Proiect de hotărâre privind modalitatea de acordare a beneficiilor de asistență socială, persoanelor vârstnice din Municipiul Roșiori de Vede, în anul 2021 .pdf
Download this file (8.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiuni-lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă ce trebuie prestate.pdf)8.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiuni-lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă ce trebuie prestate.pdf
Download this file (9.Proiect de hotărâre privind stabilirea standardului minim de cost pentru serviciul social prestat prin Căminul de bătrâni Sf. Teodor Cod 8730-CR-V-I .pdf)9.Proiect de hotărâre privind stabilirea standardului minim de cost pentru serviciul social prestat prin Căminul de bătrâni Sf. Teodor Cod 8730-CR-V-I .pdf
Download this file (10.Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr.188 din19.12.2019 referitoare la aprobarea grilei de salarizare în vederea stabilirii salariilor lunare.pdf)10.Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr.188 din19.12.2019 referitoare la aprobarea grilei de salarizare în vederea stabilirii salariilor lunare.pdf
Download this file (11.Proiect de hotărâre privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Roșiori de Vede, pentru anul școlar 2021-2022..pdf)11.Proiect de hotărâre privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Roșiori de Vede, pentru anul școlar 2021-2022..pdf
Download this file (12.Proiect de hotărâre privind revocarea HCL nr.92 din 29.08.2003 privind acceptarea unei donații.pdf)12.Proiect de hotărâre privind revocarea HCL nr.92 din 29.08.2003 privind acceptarea unei donații.pdf
Download this file (13.Proiect de hotărâre privind reorganizarea Comisiei locale de ordine publică la nivelul Municipiului Roșiori de Vede.pdf)13.Proiect de hotărâre privind reorganizarea Comisiei locale de ordine publică la nivelul Municipiului Roșiori de Vede.pdf
Download this file (14.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și Funcționare a Comisiei locale de ordine publică a Municipiului Roșiori de Vede..pdf)14.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și Funcționare a Comisiei locale de ordine publică a Municipiului Roșiori de Vede..pdf
Download this file (15.Proiect de hotărâre privind aprobarea programului minimal al proiectelor,acțiunilor și manifestărilor culturale,educative și sportive al DECECS pentru anul 2021.pdf)15.Proiect de hotărâre privind aprobarea programului minimal al proiectelor,acțiunilor și manifestărilor culturale,educative și sportive al DECECS pentru anul 2021.pdf
Download this file (16.Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru următoarele 3 luni.pdf)16.Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru următoarele 3 luni.pdf

Primaria Municipiului Rosiorii de Vede