Noutăți
previous arrow
next arrow
Slider

Proiecte de hotarari – 27. 01. 2022

Collapse All
Expand All
Filename
19. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public
18. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.101 din 29.07.2021 ref. la anularea accesoriilor aferente obligațiilor bugetare princ. restante la data de 31 martie 2020
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea conturilor de execuție ale bugetului local, bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate ... la 31. 12. 2021
16. Proiect de hotărâre privind ajustarea tarifelor practicate de SC URBIS SERVCONSTRUCT SRL ... în baza contractelor nr.12246 din 2014, nr. 12245 din 2020
15. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pentru urmatoarele 3 luni
14. Proiect de hotarare privind aprobarea programului minimal al proiectelor, actiunilor si manifestarilor culturale si sportive al DCECS ..., pt. anul 2022
13. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea HCL nr. 54 din 30. 08. 2012 prin care a fost aprobata inchirierea prin licitatie publica a locurilor de parcare
12. Proiect de hotarare privind inchirierea prin licitatie publica a unui teren apartinand domeniului privat, str. Dunarii fn
11. Proiect de hotarare privind necesitatea atribuirii DIT a spatiului din cladirea anexa in care functioneaza SC Polaris
10. Proiect de hotarare privind aprobarea unor rapoarte de evaluare ale unor bunuri imobile-terenuri apartinand domeniului privat al mun.
9. Proiect de hotarare privind majorarea suprafetei de teren ce face obiectulcontractului de locatiune nr. 1338 din 12. 10. 2009
8. Proiect de hotarare privind modificarea HCL nr. 115 din 26. 08. 2021 referitoare la aprobarea organigaramei si statului de functii ale Spit. Caritas
7. Proiect de hotarare privind stabilirea standardului minim de cost pentru serviciul prestat prin Caminul de Batrani Sf Teodor ... pt. anul 2022
6. Proiect de hotarare privind modalitatea de acordare a beneficiilor de asistenta sociala persoanelor varstnice din municipiu
5. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului anual de actiuni si lucrari de interes local pt repartizarea orelor de munca ... beneficiarii de ajutor social
4. Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirea contractelor de inchiriere ... pentru locuintele ANL
3. Proiect de hotarare privind aprobarea Proiectului de Amenajament Pastoral al UAT Rosiori de Vede
2. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor ... faza SF, pentru obiectivul de investitii - Extindere sistem supraveghere video - Politia Locala
1. Proiect de hotarare privind aprobarea utilizarii in anul 2022 a excedentului anual al bugetului local rezultat la incheierea anului 2021

Primaria Municipiului Rosiorii de Vede