Noutăți
previous arrow
next arrow
Slider

Proiecte de hotărâri – 22. 12. 2022

Documente :
Download this file (1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local, bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2022.pdf)1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local, bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2022.pdf
Download this file (2. Proiect de hotărâre privind modificarea art.l al HCL nr. 131 din 27.10.2022 privind aprobarea numărului de burse acordate elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar .pdf)2. Proiect de hotărâre privind modificarea art.l al HCL nr. 131 din 27.10.2022 privind aprobarea numărului de burse acordate elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar .pdf
Download this file (3. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Roșiori de Vede în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară TELEORMANUL.pdf)3. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Roșiori de Vede în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară TELEORMANUL.pdf
Download this file (4.  Proiect de hotărâre privind avizarea Caietului de sarcini al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare din Aria de operare, județul Teleorman și acordarea unui mandat special reprezentantului în AG la ADI Tr.pdf)4. Proiect de hotărâre privind avizarea Caietului de sarcini al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare din Aria de operare, județul Teleorman și acordarea unui mandat special reprezentantului în AG la ADI Tr.pdf
Download this file (5. Proiect de hotărâre privind mandatarea ADI TELEORMANUL să exercite în numele și pe seama UAT, atribuțiile, drepturile și obligațiile privind Delegarea Serviciului Public de Alimentare cu Apă și de Canalizare.pdf)5. Proiect de hotărâre privind mandatarea ADI TELEORMANUL să exercite în numele și pe seama UAT, atribuțiile, drepturile și obligațiile privind Delegarea Serviciului Public de Alimentare cu Apă și de Canalizare.pdf
Download this file (6. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat de interes local al municipiului Roșiori de Vede, a unui imobil teren, în suprafață de 16550 mp, situat în str. Dunării, f.n..pdf)6. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat de interes local al municipiului Roșiori de Vede, a unui imobil teren, în suprafață de 16550 mp, situat în str. Dunării, f.n..pdf
Download this file (7. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. nr.54 din 30 august 2012 prin care a fost aprobată închirierea prin licitație publică a locurilor de parcare.pdf)7. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. nr.54 din 30 august 2012 prin care a fost aprobată închirierea prin licitație publică a locurilor de parcare.pdf
Download this file (8. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui sprijin financiar pentru Protoieria.pdf)8. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui sprijin financiar pentru Protoieria.pdf
Download this file (9. Proiect de hotărâre privind aprobarea grilei de salarizare în vederea stabilirii salariilor lunare pentru funcționarii publici și personalul contractual.pdf)9. Proiect de hotărâre privind aprobarea grilei de salarizare în vederea stabilirii salariilor lunare pentru funcționarii publici și personalul contractual.pdf

Primaria Municipiului Rosiorii de Vede