Noutăți
previous arrow
next arrow
Slider

Registrul pentru evidența hotărârilor

Registrul pentru evidența hotărârilor

 

Anul 2021

HCL nr. 36 din 25. 02. 2021 - respingerea proiectului de hotărâre pentru alegerea viceprimarului municipiului Roșiori de Vede, județul Teleorman

HCL nr. 35 din 25. 02. 2021 - desemnarea reprezentanților CL in CEAC din unitățile de învățământ preuniversitar de stat și Șc. Postlic.F.E.G. Education -an școlar 2020 -2021

HCL nr. 34 din 25. 02. 2021 - modificarea HCL nr. 11530.05.2017 privind aprobsarea structurii organizatorice de personal, a organigramei si statului de functii

HCL nr. 33 din 25. 02. 2021 - actualizarea Manualului de proceduri pentru admiterea persoanelor vârstnice în Căminul de Bătrâni Sf. Teodor

HCL nr. 32 din 25. 02. 2021 - prelungirea contractului de inchiriere nr. 2289 din 23.09.2019 incheiat intre Sc. Gimn. Dan Berindei si Sc. Postlic. - FEG Education

HCL nr. 31 din 25. 02. 2021 - revocarea H.C.L. nr. 127 din 21.09.2020 referitoare la modificarea și completarea HCL nr. 102 din 20.06.2019 - Sc. Gimn. Dan Berindei

HCL nr. 30 din 25. 02. 2021 - constituirea grupului de lucru în vederea identificarii și gestionarii așezărilor informale - pentru îmbunătățirea condițiilor de viată

HCL nr. 29 din 25. 02. 2021 - atribuirea destinației și de Muzeu Virtual spațiului în suprafață de 93,15 mp din cadrul Centrului Cultural

HCL nr. 28 din 25. 02. 2021 - cesiunea contractului de locațiune înregistrat sub nr. 2139 din 01.01.2001

HCL nr. 27 din 25. 02. 2021 - primirea in folosinta gratuita a CL al municipiului a unor bunuri, proprietate privata a judetului - Sist. Integrat de Management al Deseurilor

HCL nr. 26 din 25. 02. 2021 - ajustarea tarifelor practicate de SC URBIS SERVCONSTRUCT SA pentru activitatile specifice serviciului de salubrizare a municipiului

HCL nr. 25 din 25. 02. 2021 - acordarea unui mandat special reprezentaților C. L. Roșiori de Vede în AGA a S.C. URBIS SERV. S.A. pentru aprobarea schimbării formei juridice

HCL nr. 24 din 25. 02. 2021 - stabilirea chiriilor pentru anul 2021 la contractele de inchiriere ce au ca obiect locuinte pentru tineri destinate inchirierii, construite de ANL

HCL nr. 23 din 25. 02. 2021 - modificarea HCL nr. 170 din 2019 referitoare la procedura de realizare a schimbului de locuinte, aflate in exploatare, construite de ANL

HCL nr. 22 din 25. 02. 2021 - schimbul locuintei ANL deținută în str. Sf. Teodor, nr. 37C, bl. S5, cu locuința ANL liberă din str. Sf. Teodor, nr. 37C, bl. S5

HCL nr. 21 din 25. 02. 2021 - schimbul locuintei ANL deținută în str. Sf. Teodor, nr. 37C, bl. S4, cu locuința ANL liberă din str. Sf. Teodor, nr. 37C, bl. S5

HCL nr. 20 din 25. 02. 2021 - privind închirierea suprafetei de 24.48 mp și modificarea contractului de inchiriere nr. 7121 din 09.04.2019 - str. Oltului, nr. 35

HCL nr. 19 din 25. 02. 2021 - inchirierea suprafetei de 43.67 mp si modificarea contractului de inchiriere nr. 5764 din 14.03.2008 - str. Oltului, nr. 35

HCL nr. 18 din 25. 02. 2021 - aprobarea utilizarii in anul 2021 a excedentului anual al bugetului local rezultat la incheierea exercitiului bugetar al anului 2020

17. HCL nr. 17 din 22. 01. 2021 - modificarea HCL nr. 115 din 2017 privind aprobarea structurii organizatorice si statului de functii.pdf

16. HCL nr. 16 din 22. 01. 2021 - alegerea președintelui de ședință pentru următoarele 3 luni.pdf

15. HCL nr. 15 din 22. 01. 2021 - aprobarea programului minimal al proiectelor, acțiunilor și manifestărilor culturale, educative și sportive al DCECS pt 2021.pdf

14. HCL nr. 14 din 22. 01. 2021 - aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Comisiei locale de ordine publică la nivelul Municipiului Roșiori de Vede.pdf

13. HCL nr. 13 din 22. 01. 2021 - reorganizarea Comisiei locale de ordine publică la nivelul Municipiului Roșiori de Vede.pdf

12. HCL nr. 12 din 22. 01. 2021 - revocarea H.C.L. nr.92-29.08.2003 privind acceptarea unei donații.pdf

11. HCL nr. 11 din 22. 01. 2021 - proiectul de hotărâre privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat din Roșiori de Vede, pentru 2021-2022.pdf

10. HCL nr. 10 din 22. 01. 2021 - modificarea HCL nr. 188-19.12.2019 referitoare la aprobarea grilei de salarizare in vederea stabilirii salariilor lunare pentru funcț. publici.pdf

9. HCL nr. 9 din 22. 01. 2021 - stabilirea standardului minim de cost pentru serv.l social prestat prin Căminul de bătrâni Sf. Teodor Cod 8730-CR-V-I și a costului mediu lunar de.pdf

8. HCL nr. 8 din 22. 01. 2021 - aprobarea Planului anual de acțiuni de interes local pentru repartizarea orelor de muncă ce trebuie prestate de către beneficiarii de ajutor.pdf

7. HCL nr. 7 din 22. 01. 2021 - modalitatea de acordare a beneficiilor de asistență socială persoanelor vârstnice.pdf

6. HCL nr. 6 din 22. 01. 2021 -modifi. H.C.L. nr. 123 din 2012 ref. la darea in folos. grat. pe term. limit.catre SC Urbis a trei imobile - str. Republicii, str. Vadul Vezii, Zona Abator.pdf

5. HCL nr. 5 din 22. 01. 2021 - modificarea H.C.L. nr. 2023.02.2017 referitoare la darea in folosinta gratuita pe termen limitat catre SC Urbis Servconstruct SA a unui teren.pdf

4. HCL nr. 4 din 22. 01. 2021 - desemnarea reprez. CL și supl.acestora în comisia de evaluare a ofertelor pentru licitația publică privind vânzarea imobil situat in Aleea CFR.pdf

3. HCL nr. 3 din 22. 01. 2021 - desemnarea reprez. CL și supl.acestora în comisia de evaluare a ofertelor pentru licitația publică privind vânzarea imobil sit in strada Sf Vineri.pdf

2. HCL nr. 2 din 22. 01. 2021- cesiunea contractului de concesiune nr. 141 din 06.08.2008.pdf

HCL nr. 1 din 22. 01. 2021 - aprobarea conturilor de executie ale bugetului local, bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial.pdf

 


Anul 2020

1 30.01.2020 Constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al domnului Berechet Constantin şi declararea locului vacant

2 30.01.2020 Validarea mandatului de consilier local al domnului Toma Teodor Alexandru şi completarea unei comisii de specialitate a consiliului local

3 30.01.2020 Modificarea HCL 124/28.08.2018 privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru investiția „ Îmbunătățirea calității vieții locuitorilor Municipiului Roșiorii de Vede, Județul Teleorman”, precum și indicatorii tehnico- economici reprezentând valoarea estimativă a investiției – faza SF/DALI

4 30.01.2020 Cesiunea contractului de locațiune înregistrat sub nr. 2081/01.01.2001

5 30.01.2020 Cesiunea contractului de locațiune înregistrat sub nr. 2302/01.01.2001

6 30.01.2020 Cesiunea contractului de locațiune înregistrat sub nr. 1215/10.07.2001

7 30.01.2020 Cesiunea contractului de închiriere înregistrat sub nr. 2127/01.01.2001

8 30.01.2020 Utilizarea de teren aparținând domeniului public al Municipiului Roșiorii de Vede în lungime de 150 m.l. și lățimea de 0,5 m. în vederea realizării lucrării „R2 – Înlocuire LES 20KV PTCZ 1248 R (LEA 20 KV Traianu – Siloz 2) – PTCZ 1703 (LEA 20kw Roșiori – Oraș 1)”

9 30.01.2020 Aprobarea modificării titularului contractului de închiriere nr. 24028/2001 al locuinței, casă naționalizată, situată în str. Oltului nr. 35, Roșiorii de Vede

10 30.01.2020 Schimbarea destinației locuinței situate în muncipiul Roșiorii de Vede, str. Aleea CFR, pavilion 6, ap. 8 din locuință aparținând fondului locativ al municipiului Roșiorii de Vede în locuință socială

11 30.01.2020 Aprobarea conturilor de execuție ale bugetului local, bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii și bugetului împrumuturilor interne, întocmite pe cele două secțiuni pentru trimestrul IV al anului 2019

12 30.01.2020 aprobarea utilizării în anul 2020 a excedentului anual al bugetului local rezultat la în cheierea exercițiului bugetar al anului 2019

13 30.01.2020 Modificarea HCL nr. 101/20.06.2019 referitoare la aprobarea organigramei și statului de funcții ale spitalului Municipal „Caritas” Roșiorii de Vede cu modificările și completările ulterioare

14 30.01.2020 Modificarea HCL nr. 115/2017 referitoare la aprobarea structurii organizatorice de personal, a organigramei și statului de funcții ale aparatului de specialitate al primarului Municipiului Roșiorii de Vede și structurilor subordonate consiliului local cu modificările și completăriole ulterioare

15 30.01.2020 Aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al aparatului de specialitate al primarului Municipiului Roșiorii de Vede

16 30.01.2020 Aprobarea „Planului anual de acțiuni/lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă ce trebuie prestate de către beneficiarii de ajutor social” pentru anul 2020

17 30.01.2020 Stabilirea standardului minim de cost pentru serviciul social prestat prin „Căminul de bătrâni Sf. Teodor” Cod 8730-CR-V-I și a costului mediu lunar de întreținere pentru persoanele vârstnice îngrijite în centrul rezidențial, pentru anul 2020

18 30.01.2020 Aprobarea listei definitive cu ordinea de prioritate a solicitanților și a listei de repartizare a locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, construite prin ANL în municipiul Roșiorii de Vede

19 30.01.2020 Modalitatea de acordare a beneficiilor de asistență socială persoanelor vârstnice din Municipiul Roșiorii de Vede în anul 2020

20 30.01.2020 Programul minimal al proiectelor, acțiunilor și manifestărilor culturale, educative și sportive al Direcției pentru Cultură, eduicație, Creație și Sport Roșiorii de Vede pentru anul 2020

21 30.01.2020 Aprobarea Regulamentului pentru activitatea de ridicare, transport, depozitare și eliberare a vehiculelor staționate neregulamentar și a vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe domeniul public sau privat al Municipiului Roșiorii de Vede

22 30.01.2020 Revocarea HCL nr. 117/25.07.2019 pentru concesionarea prin licitație publică a unui teren aparținând domeniului privat de interes local al Municipiului Roșiorii de vede, situat pe str. Sf. Teodor f.n.

23 30.01.2020 Modificarea HCl nr. 175/19.12.2019 referitoare la retragerea dreptului de folosoință asupra unor terenuri atribuite în folosință gratuită pentru construirea unei locuințe proprietate personală în baza prevederilor Lg 15/2003, republoicată cu modificările și completările ulterioare

24 30.01.2020 Aprobarea închuirierii prin licitație publică a unui spațiu din incinta Liceului Tehnologic „Anghel Saligny”

25 30.01.2020 Modificarea și completarea HCL 54/30.12.2012 prin care a fost aprobată închirierea prin licitație publică a locurilor de parcare pentru folosință în parcările de domiciliu din cadrul asociațiilor de proprietari din municipiul Roșiorii de Vede

26 30.01.2020 Aprobarea caietului de sarcini al servbiciului de iluminat public din municpiul Roșiorii de Vede

27 19.02.2020 Aprobarea bugetului local, bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau partial din venituri proprii și a bugetului împrumuturilor interne pe anul 2020

28 30.01.2020 Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 al SC URBIS SERVCONSTRUCT SA Roșiorii de Vede

29 30.01.2020 Modificarea tarifelor practicate de SC URBIS SERVCONSTRUCT SA pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare a municipiului Roșiorii de Vede în baza contractelor nr. 12246/2014, nr. 8573/2015, a tarifelor aferente contractelor de prestări servicii fochist la centralele termice și a tarifelor de prestări servicii cu utilaje

30 19.02.2020 Cesiunea contractului de locațiune înregistrat sub nr. 2396 / 10.12.2002

31 19.02.2020 Încetarea actului de transmiterea în administrare nr. 14808/08.11.2000 a imobilului situat în str. Stegarului nr. 2, în care a funcționat Școala Primară nr. 5

32 19.02.2020 Acordarea unui ajutor de urgență d-lui Burtan Gică Dorinel, aflat în situație de dificultate temporară

33 19.02.2020 Stabilirea chiriilor pentru anul 2020 la contractele de închiriere ce au ca obiect locuințe pentru tineri destinate închirierii, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe situate în municipiul Roșiorii de Vede

34 19.02.2020 Acordarea unui mandat special reprezentantului U.A.T. Municipiul Roșiorii de Vede în Adunarea Generală a Asociațiilor la A.D.I. “TELEORMANUL” pentru a vota ieșirea din Asociație a Comunei Brânceni, Județul Teleorman

35 19.02.2020 Aprobarea organigramei și statului de funcții ale Spitalului Municipal “Caritas” Roșiorii de Vede

36 19.02.2020 Modificarea și completarea HCL 54/30.12.2012 prin care a fost aprobată închirierea prin licitație publică a locurilor de parcare pentru folosință în parcările de domiciliu din cadrul asociațiilor de proprietari din municipiul Roșiorii de Vede

37 27.02.2020 Aprobarea cererii de finanțare și implementarea proiectului „Niciodată singur – Sprijin pentru bunicii comunității

38 27.02.2020 Aprobarea modificării titularului și prelungirii contractului de închiriere nr. 2123/2000 al locuinței, apartament în bloc vechi, situată în str. M. Kogălniceanu, bl. 213, parter, ap. 4, Roșiorii de Vede

39 27.02.2020 Aprobarea contribuției materiale a Unității Administrativ Teritoriale Municipiul Roșiorii de Vede pentru finanțarea Clubului Sportiv „Sporting Roșiori 2008”, Roșiorii de Vede în anul 2020

40 26.03.2020 Aprobarea Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului local al Municipiului Roșiori de Vede

41 26.03.2020 Aprobarea procedurii de desfășurare a ședințelor Consiliului Local al Municipiului Roșiorii de Vede, în situații excepționale, constatate de autoritățile abilitate

42 26.03.2020 Aprobarea contului anual de execuție al bugetul local, al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii și al bugetului împrumuturilor interne la 31.12.2019

43 26.03.2020 Rectificarea bugetului local și bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2020 – Spitalul Municipal Caritas Roșiori de Vede

44 26.03.2020 Aprobarea scoaterii din funcțiune a unor mijloace fixe din patrimoniul Spitalului Municipal Caritas Roșiori de Vede

45 26.03.2020 Aprobarea cuatumului lunar al unei burse și al numărului de burse pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat din Municipiul Roșiori de Vede pentru anul 2020;

46 26.03.2020 Modificarea HCL nr. 28 /29.03.2012 referitoare la construirea unei capele pentru servicii religioase pe str. Carpați nr. 33 în curtea Spitalului Municipal „Caritas”

47 26.03.2020 Declararea unui teren în suprafață de 432,10 mp, situat în str. Dunării, f.n., ca aprținând domeniului privat al Municipiului Roșiori de Vede

48 26.03.2020 Declararea unui teren în suprafață de 577 mp, situat în str. Nicolae Bălcescu, f.n., ca aparținând domeniului privat al Municipiului Roșiori de Vede

49 26.03.2020 Cesiunea contractului de locațiune înregistrat sub nr. 2355/01.07.2001

50 26.03.2020 Aprobarea modalității de gestiune a serviciului de salubrizare pentru dezinsecție, dezinfecție și deratizare în municipiul Roșiori de Vede

51 26.03.2020 Scutirea doamnei Sultana Ileana Marinela de la plata chiriei pentru locuința ANL din strada Republicii, bloc 414, ap. 14

52 26.03.2020 Suspendarea temporară a plății chiriei datorate conform contractelor încheiate între mesele din hala veche a Pieței Centrale a municipiului

53 26.03.2020 Modalitatea de acordare a beneficiilor de asistență sociali în regim de urgență persoanelor/familiilor aflate la izolare/autoizolare la domiciliu precum și persoanelor învârstă de peste 65 ani, fără susținători legali sau altă formă de ajutor, ca urmare a măsurilor de l,imiktare a răspândirii COVID -19

54 07.04.2020 Privind modificarea HCL nr. 12/30.01.2020 privind aprobarea utilizării în anul 2020 a excedentului anual al bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2019

55 07.04.2020 Rectificarea bugetului local și a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2020

56 07.04.2020 Îndreptarea erorii materiale din cuprinsul H.C.L. nr. 47/26.03.2020 referitoare la declararea unui teren în suprafață de 432,10 mp situat în str. Dunării f.n., ca aparținând domeniului privat al Municipiului Roșiorii de Vede

57 16.04.2020 Aprobarea conturilor de execuție ale bugetului local, bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii și bugetului împrumuturilor interne, întocmite pe cele două secțiuni pentru trimestrul I al anului 2020

58 16.04.2020 Rectificarea bugetului local și a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2020

59 16.04.2020 Aprobarea achiziționării de servicii hoteliere pentru personalul medico-sanitar din Spitalul municipal „Caritas” Roșiori de Vede, destinate repausului dintre ture sau gărzi, hrană și apă, pe perioada stării de urgență

60 16.04.2020 Stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2021

61 15.05.2020 Aprobarea documentației tehnico – economică pentru investiția : „ Reabilitare, modernizare sală de sport, str. Republicii nr. 1, municipiul Roșiori de Vede, județul Teleorman

62 15.05.2020 Finanțarea cheltuielilor pentru servicii și lucrări de către UAT Municipiul Roșiori de Vede, județul Teleorman pentru obiectivul de investiții „ Reabilitare, modernizare sală de sport, str. Republicii nr. 1, municipiul Roșiori de Vede, județul Teleorman

63 21.05.2020 Rectificarea bugetului local și a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2020

64 21.05.2020 Majorarea capitalului social al S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.A.

65 21.05.2020 Suspendarea temporară parțială a plății redevenței datorate conform contractului de concesiune nr. 12837/22.06.2010 încheiat între Municipiul Roșiorii de Vede și SC Comindal GM Impex SRL, ca efect al stării de urgență și măsurilor dispuse pentru prevenirea și combaterea pandemiei determinate de infecția cu coronavirusul COVID - 19

66 21.05.2020 Suspendarea temporară a plății chiriei datorate conform contractului de închiriere nr. 6020/30.01.2004 încheiat între Municipiul Roșiorii de Vede și SC LIL TRANS SRL, ca efect al stării de urgență și măsurilor dispuse pentru prevenirea și combaterea pandemiei determinate de infecția cu coronavirusul COVID - 19

67 21.05.2020 Actualizarea componenței Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a municipiului Roșiorii de Vede constituită prin HCL nr. 21/23.02.2017

68 21.05.2020 Declararea unui teren în suprafață de 67 mp, situat în Aleea CFR f.n. ca aparținând domeniului privat al Municipiului Roșiorii de Vede

69 21.05.2020 Acordarea unui ajutor de urgență d-lui Coipan Florinel Ionuț, aflat în situație de dificultate temporară

70 21.05.2020 aprobarea instituirii instrumentului economic „Plătește pentru cât arunci” la nivelul UAT Roșiorii de Vede și aprobarea contractului cadru încheiat cu operatorul de salubritate

71 21.05.2020 Aprobarea notei conceptuale și temei de proiectare pentru obiectivul de investiții: „Reabilitare și modernizare sală de sport. Str. Renașterii, nr.15, municipiul Roșiori de Vede, jud. Teleorman”

72 21.05.2020 Predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.” S.A., a amplasamentului și a sălii de sport existente pe amplasament, și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții: „Reabilitare și modernizare sală de sport, str. Renașterii, nr. 15, municipiul Roșiori de Vede, jud. Teleorman”

73 21.05.2020 Prelungirea contractelor de delegare a gestiunii serviciului de transport gratuit prin curse regulate speciale al elevilor în Municipiul Roșiorii de Vede operatorului de transport SC Transurbana SA, nr. 10197 și 10198 din 19.05.2014

74 27.05.2020 Aprobarea concesiunii prin încredințare directă către SC Urbis Servconstruct SA a serviciului de salubrizare a municipiului Roșiorii de Vede

75 27.05.2020 Aprobarea contribuției sub formă de cotizație a Municipiului Roșiori de Vede, prin Consiliul Local al municipiului Roșiori de Vede, în calitate de membru asociat la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Managementul Deșeurilor Teleorman”, pentru anul 2020

76 27.05.2020 Aprobarea contribuției sub formă de cotizație a Municipiului Roșiori de Vede, prin Consiliul Local al municipiului Roșiori de Vede, în calitate de membru asociat la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Teleorman”, pentru anul 2020

77 27.05.2020 Aprobarea contribuției sub formă de cotizație a Municipiului Roșiori de Vede, prin Consiliul Local al municipiului Roșiori de Vede, în calitate de membru asociat la Asociația Euro Teleorman, pentru anul 2020

78 27.05.2020 Aprobarea contribuției sub formă de cotizație a Municipiului Roșiori de Vede, prin Consiliul Local al municipiului Roșiori de Vede, în calitate de membru asociat la Asociația Municipiilor din România, pentru anul 2020

79 25.06.2020 Modificarea și completarea HCL nr. 20/30.01.2020 referitoare la Programul minimal al proiectelor, acțiunilor și manifestărilor culturale, educative și sportive al Direcției pentru Cultură, Educație, Creație și Sport Roșiori de Vede pentru anul 2020

80 25.06.2020 Schimbul locuinței ANL deținută de dl. Stanca Marius în str. Sf. Teodor, bl. S3, ap. 5 cu locuința ANL liberă din bl. S1, ap. 12

81 25.06.2020 Modificarea HCL nr. 35/19.02.2020 referitoare la aprobarea organigramei și statului de funcții ale Spitalului Municipal „Caritas” Roșiorii de Vede

82 25.06.2020 Dezmembrarea imobilului situat în Municipiul Roșiroii de Vede, str. Manafilor, nr. 24, care aparține domeniului privat al Municipiului Roșiorii de Vede, Județul Teleormam

83 25.06.2020 Aprobarea împrumutului de folosință a trei bunuri mobile proprietatea municipiului Roșiorii de Vede

84 25.06.2020 Trecerea din domeniul privat al UAT Municipiul Roșiorii de Vede în domeniul public al UAT Roșiorii de Vede a unui bun imobil

85 25.06.2020 Stabilirea chiriei pentru apartamentul vechi nr. 4, bl. 213 din str. M. Kogălniceanu, Municipiul Roșiori de Vede

86 25.06.2020 Scutirea de la plata chiriei datorate pe perioada 01.07.2020 – 01.10.2020, pentru contractele de locațiune ce au ca obiect locuri de parcare situate pe str. Renașterii, în zona blocurilor D7 – D8, D4- D7, R7-R9

87 25.06.2020 Modificarea HCL nr. 115/2017 referitoare la aprobarea structurii organizatorice de personal, a organigramei și statului de funcții ale aparatului de specialitate al primarului municipiului Roșiorii de vede și structurilor subordonate consiliului local cu modificările și completările ulterioare

88 25.06.2020 Cesiunea contractului de locațiune înregistrat sub nr. 3016/01.01.2001

89 25.06.2020 Rectificarea bugetului local și a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2020

90 30.07.2020 Modificarea și completarea HCL nr. 20/30.01.2020 referitoare la Programul minimal al proiectelor, acțiunilor și manifestărilor culturale, educative și sportive al Direcției pentru Cultură, Educației, Creației și Sport Roșiori de Vede pentru anul 2020

91 30.07.2020 Aprobarea conturilor de execuție ale bugetului local, bugetului instuțiilor publice și activitaților finanțate integral sau parțial din venituri proprii și bugetului împrumuturilor interne, întocmite pe cele două secțiuni pentru trimestrul II al anului 2020

92 30.07.2020 Rectificarea bugetului local și a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2020

93 30.07.2020 Modificarea HCL nr. 60/16.04.2020 referitoare la stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2021

94 30.07.2020 Modificarea și completarea HCL nr. 35/27.02.2018 referitoare la stabilirea obiectivelor de interes public local care necesită pază în Municipiul Roșiori de Vede

95 30.07.2020 Aprobarea ordinii de prioritate a solicitanților și a listei de repartizare cu chirie a locuințelor sociale din fondul locativ din municipiul Roșiori de Vede

96 30.07.2020 Atribuirea spațiului de locuit – locuință aparținând fondului locativ de stat situat în str. Oituz nr. 18, închiriat familiei D-lui Vintilă Ionel și scutirea acestuia de la plata chiriei

97 30.07.2020 Scutirea d-nei Martin Robertina de la plata chiriei pentru locuința socială din str. Aleea CFR, Bl. pavilion 6 , ap.8;

98 30.07.2020 Schimbul locuinței ANL deținută de dl. Niță Constantin în str. Republicii, bl. 415, et. 2, ap. 12 cu locuința ANL liberă din bl. 415, ap. 1

99 30.07.2020 Aprobarea Metodologiei de acordare a unui ajutor financiar familiilor opentru plata serviciilor oferite de bonă

100 30.07.2020 Modificarea și completarea HCL nr. 74 din 27.05.2020 referitoare la aprobarea concesiunii prin încredințare directă către SC Urbis Servconstruct SA a Serviciului de Salubrizare a Municipiului Roșiori de Vede

101 30.07.2020 Înființarea unui punct de colectare a deșeurilor voluminoase, saltele și mobilă

102 30.07.2020 Aprobarea notei conceptuale și temei de proiectare pentru obiectivul de investiții: REABILITARE, MODERNIZARE ȘI DOTARE ȘCOALA GIMNAZIALĂ „DAN BERINDEI”, municipiul Roșiori de vede, județul Teleorman

103 30.07.2020 Aprobarea unui ajutor de urgență d-lui Gărgăriță Florin, tatăl minorului Gărgăriță Mihnea Teodor, aflat în situație de dificultate temporară

104 30.07.2020 Aprobarea achiziției serviciilor juridice de asistență și reprezentare în fața instanțelor judecătorești, necesare pentru apărarea intereselor UAT Municipiul Roșiori de Vede în dosarul civil nr. 706/87/2020, în contradictoriu cu reclamanta S.C. Comindal GM Impex S.R.L

105 30.07.2020 Acceptarea donației făcute de către TRAFFIC SYSTEMS EOOD

106 05.08.2020 Aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție pentru investiția „REABILITARE, MODERNIZARE ȘI DOTARE ȘCOALA GIMNAZIALĂ „DAN BERINDEI”, municipiul Roșiori de Vede, județul Teleorman”, precum și indicatorii tehnico-economici reprezentând valoarea estimată a investiției – faza DALI

107 05.08.2020 Aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție (D.A.L.I.) pentru obiectivul de invenstiții „Reabilitare Cavou Arizan, municipiul Roșiori de Vede”

108 27.08.2020 Cesiunea contractului de locațiune înregistrat sub nr. 2347/01.07.2001

109 27.08.2020 Schimbul locuinței aparținând fondului locativ de stat din str. Oltului nr. 35 deținută cu chirie de familia Moldoveanu Ilinca cu locuința liberă aparținând fondului locativ de stat situată în str. Oituz

110 27.08.2020 Modificarea HCL nr. 115/2017 referitoare la aprobarea structurii organizatorice de personal, a organigramei și statului de funcții ale aparatului de specialitate al primarului Municipiului Roșiori de Vede și structurilor subordonate consiliului local cu modificările și completările ulterioare

111 27.08.2020 Vânzarea imobilului din domeniul privat al municipiului Roșiori de Vede, situat în str. Sf. Vineri nr. 52

112 27.08.2020 Stabilirea chiriei pentru contractele de închiriere ce au ca obiect, locuințe sociale, locuințe de serviciu, case naționalizate și apartamente vechi, situate în municipiul Roșiori de Vede

113 27.08.2020 Aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al SC URBIS SERVCONSTRUCT SA Roșiori de Vede

114 27.08.2020 Aprobarea costului mediu lunar de întreținere pentru copiii ce frecventează Creșa Municipală Roșiori de Vede în anul școlar 2020 - 2021

115 27.08.2020 Aprobarea unui sprijin financiar pentru parohia Sfântul Ilie și Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea

116 27.08.2020 Prelungirea contractului de închiriere nr. 6023/10.07.2019 încheiat cu SC Nicușor Serv Auto SRL

117 27.08.2020 Rectificarea bugetului local și a bugetului instituțiilor publice și acvtivităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2020

118 27.08.2020 Acordarea unui ajutor de urgență dnei Sandu Andreea Elena, aflată în situație de dificultate temporară

119 27.08.2020 Aprobarea împrumutului de folosință a unor bunuri mobile proprietatea Municipiului Roșiori de Vede

120 21.09.2020 Rectificarea bugetului local și a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2020

121 21.09.2020 Modificarea articolului 1 a HCL nr. 39/27.02.2020 privind aprobarea contribuției materiale a Unității Administrativ Teritoriale – Municipiul Roșiori de Vede pentru finanțarea Clubului Sportiv „Sporting Roșiori 2008‘‘

122 21.09.2020 Revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Roșiori de Vede nr. 64/21.05.2020 privind majorarea capitalului social al S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.A.

123 21.09.2020 Aprobarea unui sprijin financiar pentru Parohia Sfinții Apostoli;

123 21.09.2020 Vânzarea prin licitație publică a unui teren aparținând domeniului privat de interes local al municipiului Roșiori de Vede, situat în Aleea CFR, f.n.

124 21.09.2020 Declararea unui teren în suprafață de 2000 mp, situat în str. Oltului , f.n., ca aparținând domeniului privat al Municipiului Roșiori de Vede

125 21.09.2020 Avizul Studiului de oportunitate, Planului tarifar și analizei gradului de suportabilitate în cadrul SMID Teleorman, Strategiei de contractare, Studiului de Fundamentare și a Documentației de Atribuire pentru „ delegarea prin concesiune a gestiunii activității de colectare și transport separat a deșeurilor municipale în județul Teleorman”, precum și mandatarea d-lui Cîrciumaru Gheorghe Valerică, Primarul Municipiului Roșiori de Vede ca reprezentant al UAT Roșiori de Vede în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Managementul Deșeurilor Teleorman să voteze pentru aprobarea Studiului de oportunitate, Planului Tarifar și analizei gradului de suportabilitate în cadrul SMID Teleorman Strategiei de contractare, Studiului de Fundamentare și a Documentației de Atribuire pentru „delegarea prin concesiune a gestiunii activității de colectare și transport separat a deșeurilor municipale în județul Teleorman”

126 21.09.2020 Modificarea și completarea HCL nr. 102/20.06.2019 prin care s-a aprobat închirierea prin licitație publică a unor spații din incinta Școlii Gimnaziale „Dan Berindei”

127 21.09.2020 Aprobarea listei de prioritate în funcție de care se vor atribui terenurile destinate construirii de locuințe, conform Legii nr. 15/2003, republicată cu modificările și completările ulterioare

128 21.09.2020 Schimbul locuinței ANL deținută de dl. Neagu Grigore în str. Sf. Teodor, bl. S2, ap. 2 cu locuința ANL liberă din bl. S4, ap. 3

129 21.09.2020 Rectificarea H.C.L. nr. 184/19.12.2019 referitoare la organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Roșiori de Vede, pentru anul școlar 2020 - 2021

130 21.09.2020 Aprobarea cofinanțării pentru Proiectul EUROPE DIRECT Roșiori de Vede și emiterea, de către Consiliul Local Roșiori de Vede, acordului de principiu pentru acordarea cofinanțării proiectului începând cu anul 2021 și până în anul 2025

131 21.09.2020 Aprobarea Planului Comun de publicitate a patrimoniului cultural

132 21.09.2020 Acordarea de beneficii financiare persoanelor vârstnice din mun. Roșiori de Vede la împlinirea vârstei de 100 ani

133 21.09.2020 Modificarea și completarea HCL nr. 20/30.01.2020 referitoare la Programul minimal al proiectelor, acțiunilor și manifestărilor culturale, educative și sportive al Direcției pentru Cultură, Educație, Creație și Sport Roșiori de Vede pentru anul 2020

34 17.11.2020 Alegerea președintelui de ședință pentru următoarele 3 luni

135 17.11.2020 Organizarea și stabilirea componenței nominale a comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Roșiori de Vede

136 17.11.2020 Aprobarea proiectului „Roșiori de Vede E-EDUCAT!” și a cheltuielilor legate de proiect

137 17.11.2020 Anularea accesoriilor în cazul obligațiilor bugetare pricipale restante la 31 martie 2020 inclusiv, datorate bugetului local al Municipiului Roșiori de Vede precum și aprobarea procedurii de acordaare a acestei facilități fiscale

138 26.11.2020 Aprobarea conturilor de execuție ale bugetului local, bugetului instituițiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii și bugetului împrumuturilor interne, întocmite pe cele două secțiuni pentru trimestrul III al anului 2020

139 26.11.2020 Rectificarea bugetului local, a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii și a bugetului împrumuturilor interne pe anul 2020

140 26.11.2020 Aprobarea recificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al SC URBIS SERVCONSTRUCT SA Roșiori de Vede

141 26.11.2020 Aprobarea prelungirii duratei Protocolului de colaborare între Municipiul Roșiori de Vede, S.C. Urbis Servconstruct și Asociația pentru Protecția Animalelor Hulda

142 26.11.2020 Primirea în folosință gratuită Consiliului Local al municipiului Roșiori de Vede a unor bunuri, proprietate privată a județului Teleorman, aferente obiectivului de investiții „Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în județul Teleorman”;

143 26.11.2020 Majorarea chiriei și redevenței datorate de persoanele fizice și juridice, titulari ai contractelor de închiriere sau concesiune ce au ca obiecvt terenurile și spațiile din domeniul public și privat al municipiului

144 26.11.2020 Stabilirea tarifului pentru pornirea licitației pentru închirierile de terenuri și spații construite

145 26.11.2020 Cesiunea contractelor de locațiune înregistrate sub nr. 2232/25.05.2001 și 2393/20.08.2002

146 26.11.2020 Cesiunea contractului de locațiune înregistrat sub nr. 2304/01.01.2001

147 26.11.2020 Cesiunea contractului de locațiune înregistrat sub nr. 2233/01.01.2001

148 26.11.2020 Scutirea de la plata chiriei datorate pe perioada 01.10.2020 – 30.11.2020, pentru contractele de locațiune ce au ca obiect locuri de parcare situate pe str. Renașterii, în zona blocurilor D7 – D8, D4 – D7, R7 – R9

149 26.11.2020 Modificarea și completarea H.C.L. nr. 54 din 30 august 2012 prin care a fost aprobată închirierea prin licitație publică a locurilor de parcare pentru folosință în parcările de domiciliu din cadrul asociațiilor de proprietari din municipiul Roșiori de Vede

150 26.11.2020 Încetarea contractului de concesiune nr. 18/12.05.2003

151 26.11.2020 Modificarea și completarea HCL nr. 119/27.08.2020 referitoare la aprobarea împrumutului de folosință a unor bunuri mobile proprietatea municipiului Roșiori de Vede

152 26.11.2020 Prelungirea contractului de închiriere nr. 37229 din 14.12.2005 pentru apartamentul nr. 39 din bl. 3 ABCD, str. Izbiceanu, care expiră la data de 30.11.2020

153 26.11.2020 Prelungirea contractului de închiriere nr. 37232 din 15.12.2005 locuință socială, apartamentul nr. 13, et. 3, bl. F1, str. Aleea Parc Nord, care expiră la 30.11.2020

154 26.11.2020 Schimbul locuinței ANL deținută de d-na Pîrvan Cristina Manuela în str. Sf. Teodor, nr. 37 C, bl. S5, ap. 13 cu locuința ANL liberă din str. Sf. Teodor, nr. 37 C, bl. S 4, ap. 11

155 26.11.2020 Modificarea HCL nr. 111/27.08.2020 referitoare la vânzarea imobilului din domeniul privat al municipiului Roșiori cde Vede, situat în str. Sf. Vineri, nr. 52

156 26.11.2020 Aprobarea organigramei și statului de funcții ale Spitalului Municipal „Caritas” Roșiori de Vede

157 26.11.2020 Modificarea HCL nr. 87/25.06.2020 referitoare la structura organizatorică de personal , organigrama și statul de funcții ale aparatului de specialitate al primarului Municipiului Roșiori de Vede și structurilor subordonate consiliului local

158 26.11.2020 Prelungirea duratei contractelor de închiriere a bunurilor imobile proprietatea municipiului Roșiori de Vede care încetează la data de 31.12.2020

159 26.11.2020 Stabilirea modelului legitimației aleșilor locali din Municipiul Roșiori de Vede, jud. Teleorman

160 26.11.2020 Desemnarea reprezentanților Consiliului Local în Consiliile de Administrație ale unităților de învâțământ preuniversitar de stat de pe raza Municipiului Roșiori de Vede, pentru anul școlar 2020-2021

161 26.11.2020 Dotarea SPITALULUI MUNICIPAL „CARITAS” Roșiori de Vede în vederea creșterii capacității de gestionare a crizei Covid-19 și a cheltuielilor legate de proiect

162 26.11.2020 Respingerea proiectului privind alegerea viceprimarului Municipiului Roșiori de Vede, județul Teleorman

163 17.12.2020 Rectificarea bugetului local și a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2020

164 17.12.2020 Aprobarea prelungirii contractelor de închiriere, ce expiră în cursul anului 2021, pentru locuințele ANL din municipiul Roșiori de Vede

165 17.12.2020 Modificarea HCL nr. 45/26.03.2020 privind aprobarea cuantumului lunar al unei burse și al numărului de burse pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat din Municipiul Roșiori de Vede pentru anul 2020

166 17.12.2020 Modificarea și completarea HCL nr. 20/30.01.2020, referitoare la Programul minimal al proiectelor și manifestărilor culturale, educative și sportive al Direcției pentru Cultură, Educație, Creație și Sport Roșiori de Vede pentru anul 2020

167 17.12.2020 Aprobarea Proiectului „SIGUR, la școală!” și a cheltuielilor legate de proiect

168 17.12.2020 Prelungirea duratei contractului de comodat nr. 674/03.09.2018

169 17.12.2020 Acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Roșiori de Vede în Adunarea Generală a Asociației de Dezvolatare Intercomunitară „Teleormanul” pentru a vota aprobarea noilor prețuri și tarife pentru serviciile de alimentare cu apă și canalizare furnizate de S.C. APA SERV S.A. , Operator Unic Regional în județul Telorman

170 17.12.2020 Prelungirea duratei actelor de transmitere în administrare a imobilelor proprietate publică în care își desfășoară activitatea instituțiile de învățământ preuniversitar din Municipiul Roșiori de Vede

171 17.12.2020 Modificarea art. 1 din HCL 123/21.09.2020

Primaria Municipiului Rosiorii de Vede