Noutăți
previous arrow
next arrow
Slider

Hotărâri

Collapse All
Expand All
Filename
Hotarari 2023
HCL nr. 21 din 26. 01. 2023 privind modificarea anexelor nr. 6 ți nr. 8 la HCL nr. 79 din 12. 03. 2014privind concesionarea serviciului public privind gestionarea câinilor fără stăpân
HCL nr. 20 din 26. 01. 2023 privind modificarea HCL nr. 145 din 10. 11. 2022 ... depunere cerere de finanțare Înființarea unui centru de colectare deseuri prin aport voluntar
HCL nr. 19 din 26. 01. 2023 privind alegerea președintelui de ședință pentru următoarele 3 luni
HCL nr. 18 din 26. 01. 2023 privind închirierea prin licitație publică a unui teren aparținând domeniului privat al municipiului Roșiori de Vede, situat în str. Dunării, zona bloc K1
HCL nr. 17 din 26. 01. 2023 privind modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Roșiori de Vede
HCL nr. 16 din 26. 01. 2023 privind desfășurarea manifestărilor culturale, educative și sportive în cadrul Direcției pentru Cultură, Educație, Creație și Sport Roșiori de Vede, în anul 2023
HCL nr. 15 din 26. 01. 2023 privind modalitatea de acordare a beneficiilor de asistență socială persoanelor vârstnice din Municipiul Roșiori de Vede în anul 2023
HCL nr. 14 din 26. 01. 2023 privind stabilirea standardului minim de cost pentru serviciul social prestat prin Căminul de bătrâni Sf.Teodor cod 8730-CR-V-I ..
HCL nr. 13 din 26. 01. 2023 privind aprobarea Planului anual de acțiuni - lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă ... beneficiarii de ajutor social
HCL nr. 12 din 26. 01. 2023 privind scutirea d-nei V. C. de la plata chiriei pentru locuința din fondul locativ de stat -casa naționalizată, din str. Oltului, nr.35
HCL nr. 11 din 26. 01. 2023 privind prelungirea contractelor de închiriere a locuințelor sociale, case naționalizate, apartamente vechi și curți grădini, care fac parte din fondul locativ
HCL nr. 10 din 26. 01. 2023 privind aprobarea prelungirii contractelor de închiriere, ce expiră în cursul anului 2023, pentru locuințele ANL din municipiul Roșiori de Vede
HCL nr. 9 din 26. 01. 2023 privind modificarea și completarea HCL nr.115 din 30.05.2017 privind aprobarea structurii organizatorice
HCL nr. 8 din 26. 01. 2023 privind aprobarea contribuției materiale a UAT Rosiori de Vede pt. finanțarea Clubului Sporting 2008 Roșiori de Vede, în anul 2023
HCL nr. 7 din 26. 01. 2023 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023 al SC URBIS SERVCONSTRUCT SRL
HCL nr. 6 din 26. 01. 2023 privind aprobarea bugetului local ... pe anul 2023
HCL nr. 5 din 26. 01. 2023 privind aprobarea conturilor de execuție ale bugetului local ... la 31.12.2022
HCL nr. 4 din 25. 01. 2023 privind modificarea HCL nr. 115 din 29. 09. 2023 având ca obiect Renovarea energetică modernă a Școlii Gimnaziale Mihai Eminescu din Municipiul Roșiori de Vede
HCL nr. 3 din 11. 01. 2023 privind îndreptare de eroare materială din HCL nr.197 din 18.12.2018 prin care s-a aprobat nomenclatorul străzilor municipiului Roșiori de Vede
HCL nr. 2 din 11. 01. 2023 privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din Municipiul Roșiori de Vede, pentru anul scolar 2023-2024.
HCL nr. 1 din 11. 01. 2023 privind aprobarea utilizării în anul 2023 a excedentului anual al bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2022.
Hotarari 2022
HCL nr. 171 din 22. 12. 2022 privind aprobarea grilei de salarizare în vederea stabilirii salariilor lunare pentru funcționarii publici și personalul contractual
HCL nr. 170 din 22. 12. 2022 privind aprobarea unui sprijin financiar pentru Protoieria Rosiori de Vede
HCL nr. 169 din 22. 12. 2022 privind modificarea și completarea H.C.L. nr.54 din 30 august 2012 prin care a fost aprobată închirierea prin licitație publică a locurilor de parcare
HCL nr. 168 din 22. 12. 2022 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat de interes local al municipiului Roșiori de Vede, a unui imobil teren, în suprafață de 16550 mp, situat în str. Dunării, f.n.
HCL nr. 167 din 22. 12. 2022 privind mandatarea ADI TELEORMANUL să exercite în numele și pe seama UAT, atribuțiile, drepturile și obligațiile privind Delegarea Serviciului Public de Alimentare cu Apă și de Canalizare
HCL nr. 166 din 22. 12. 2022 privind avizarea Caietului de sarcini al serv. de alimentare cu apă și de canalizare din Aria de operare, jud. Tr. și acordarea unui mandat special reprezentantului în AG ADI Tr
HCL nr. 165 din 22. 12. 2022 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Roșiori de Vede în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară TELEORMANUL
HCL nr. 164 din 22. 12. 2022 privind modificarea art. l al HCL nr. 131 din 27.10.2022 privind aprobarea numărului de burse acordate elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar
HCL nr. 163 din 22. 12. 2022 privind rectificarea bugetului local, bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2022
HCL nr. 163 din 22. 12. 2022 privind mandatarea ADI TELEORMANUL să exercite în numele și pe seama UAT, atribuțiile, drepturile și obligațiile privind Delegarea Serviciului Public de Alimentare cu Apă și de Canalizare
HCL nr. 161 din 08. 12. 2022 modificarea hotărârii de consiliu nr. 127 din 19. 10. 2022 aprobarea depunerii cererii de finanțare cu titlul Construirea a 31 insule ecologice digitalizate
HCL nr. 160 din 08. 12. 2022 privind aprobarea proiectului Achizitionarea de echipamente destinate reducerii infectiilor nosocomiale in cadrul Spitalului Municipal Caritas Rosiori de Vede
HCL nr. 159 din 23. 11. 2022 privind modificarea art. 1 alin. 1 al HCL nr. 131 din 27. 10. 2022 privind aprobarea numarului de burse acordate elevilor ... 2022 - 2023
HCL nr. 158 din 23. 11. 2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza SF pt. obectiv de investitii Instalatie de detecatre si alarmare la incendiu ... proiect Pacienti in siguranta la spitalul Caritas
HCL nr. 157 din 23. 11. 2022 darea în folosință gratuită a suprafeței de teren intravilan 1748 mp, situat în , str. Oltului, f.n., către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului
HCL nr. 156 din 23. 11. 2022 modificarea poziției nr. 12 din Anexa nr. 11 a HCL nr. 93 din 26. 08. 2003 pentru aprobarea Statutului Municipiului Roșiori de Vede
HCL nr. 155 din 23. 11. 2022 prelungirea duratei contractului de comodat nr.674 din 03. 09. 2018
HCL nr. 154 din 23. 11. 2022 stabilirea tarifului pentru pornirea licitației pentru închirierile de terenuri și spații construite
HCL nr. 153 din 23. 11. 2022privind majorarea chiriei și redevenței datorate de persoanele fizice sau juridice, titulari ai contractelor de închiriere sau concesiune ...
HCL nr. 152 din 23. 11. 2022 aprobarea vânzării locuinței pentru tineri, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în Roșiori de Vede, str. Republicii, bl. 415
HCL nr. 151 din 23. 11. 2022 aprobarea vânzării locuinței pentru tineri, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în Roșiori de Vede, str. Aleea Parc Nord, nr.63, bl. F2
HCL nr. 150 din 23. 11. 2022 aprobarea vânzării locuinței pentru tineri, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în Roșiori de Vede, str. Aleea Parc Nord, nr.63, bl. F2
HCL nr. 149 din 23. 11. 2022 actualizarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Direcției de Asistență Socială — structură în aparatul de specialitate al primarului Municipiului Roșiori de Vede
HCL nr. 148 din 23. 11. 2022 privind modificarea și completarea HCL nr.115 din 30.05.2017 privind aprob. structurii organizatorice, de personal, a organigramei și statului de funcții ale aparatului de specialitate
HCL nr. 147 din 23. 11. 2022 privind analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol și stabilirea planului de măsuri pentru eficientizarea acestei activități la nivelul UAT Roșiori de Vede
HCL nr. 146 din 23. 11. 2022 privind rectificarea bugetului local, bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2022
HCL nr. 145 din 10. 11. 2022 privind aprobarea depunerii cererii de finanțare cu titlul Infiintarea unui centru de colectare deseuri prin aport voluntar in Rosiori de Vede
HCL nr. 144 din 27. 10. 2022 privind aprobarea organizarii si desfasurarii evenimentului 1 Decembrie - Ziua Nationala a Romaniei
HCL nr. 143 din 27. 10. 2022 privind modificarea HCL nr. 115 din 26. 05. 2021 referitoare la aprobarea organigramei si statului functii ale Spitalului Municipal Caritas Rosiori de Vede
HCL nr. 142 din 27. 10. 2022 privind alegerea președintelui de ședință pentru următoarele trei luni
HCL nr. 141 din 27. 10. 2022 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local în Grupurile de acțiune antibullying din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, pentru anul școlar 2022
HCL nr. 140 din 27. 10. 2022 privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 54 din 30 august 2012 prin care a fost aprobată închirierea prin licitație publică a locurilor de parcare
HCL nr. 139 din 27. 10. 2022 privind cesiunea contractului de locatiune inregistrat sub nr. 1215 din 10. 07. 2001
HCL nr. 138 din 27. 10. 2022 privind cesiunea contractului de locatiune inregistrat sub nr. 2246 din 01. 01. 2001
HCL nr. 137 din 27. 10. 2022 privind aprobarea vânzării locuinței construită prin ANL, situată în , str. Aleea Parc Nord, nr. 63, bl. F2, sc. B, ap. 1, către Donțu Florinel
HCL nr. 136 din 27. 10. 2022 privind scutirea dnei Ghiță Elena de la plata chiriei pentru locuinta din fonul locativ de stat - apartamente vechi, din str. Izbiceanu, bl. H9, ap. 3, parter
HCL nr. 135 din 27. 10. 2022 privind schimbul locuinței ANL deținută de d-na Neciu Dorina în str. Sf. Teodor, nr. 37C, bl. S1, ap. 4 cu locuința ANL liberă din str. Sf. Teodor, nr. 37C, bl. S5, ap. 6, et. 1
HCL nr. 134 din 27. 10. 2022 privind extinderea spațiului de locuit pentru chiriașii imobilului din str. Oltului, nr.35 aflat în fondul locativ al Municipiului Roșiori de Vede
HCL nr. 133 din 27. 10. 2022 privind atestarea persoanelor fizice ca administratori de condominii la asociațiile de proprietari
HCL nr. 132 din 27. 10. 2022 privind aprobarea numărului de burse acordate elevilor din învățământul preuniversitar cu frecvență din Municipiul Roșiori de Vede în anul școlar 2022-2023
HCL nr. 131 din 27. 10. 2022 privind aprobarea numărului de burse acordate elevilor din învățământul preuniversitar cu frecvență din Municipiul Roșiori de Vede în anul școlar 2022-2023
HCL nr. 130 din 27. 10. 2022 privind aprobarea conturilor de cxccuțic ale bugetului local, bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii-la 30. 09. 2022
HCL nr. 129 din 27. 10. 2022 privind rectificarea bugetului local, bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2022
HCL nr. 128 din 27. 10. 2022 privind modificarea și completarea HCL nr. 135 din 17.11.2020 prin care a fost stabilită componența comisiilor de specialitate ale Consiliului Local
HCL nr. 127 din 19. 10. 22 privind aprobarea cererii de finantare cu titlul Construirea a 31 insule ecologice digitalizate in Mun. Roșiori de Vede
HCL nr. 126 din 29. 09. 2022 privind aprobarea proiectului Renovarea energetica moderata a blocului L11, str. M. Kogalniceanu, FN din Municipiul Rosiori de Vede
HCL nr. 125 din 29. 09. 2022 privind stabilirea chiriei pentru contractele de închiriere ce au ca obiect, locuințe sociale, locuințe de serviciu, locuințe de necesitate, case naționalizate și apa
HCL nr. 124 din 29. 09. 2022 privind aprobarea vânzării locuinței pentru tineri, construită prin ANL, situată în Roșiori de Vede, str. Aleea Parc Nord, nr. 63, bl. F2, sc. A, ap. 15
HCL nr. 123 din 29. 09. 2022 privind privind aprobarea vânzării locuinței pentru tineri, construită prin ANL, situată în Roșiori de Vede, str. Aleea Parc Nord, nr. 63, bl. F2, sc. A, ap. 14
HCL nr. 122 din 29. 09. 2022 privind cesiunea contractului de locatiune inregistrat sub nr. 2351 din 01. 07. 2001
HCL nr. 121 din 29. 09. 2022 privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 54 din 30 august 2012 prin care a fost aprobată închirierea prin licitație publică a locurilor de parcare
HCL nr. 120 din 29. 09. 2022 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local în Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de pe raza Municipiului Roșiori de Vede
HCL nr. 119 din 29. 09. 2022 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local în Comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității constituite la nivelul unităților de învățământ preuniversi
HCL nr. 118 din 29. 09. 2022 privind acordul arondării Clubului Sportiv Școlar Roșiori de Vede, unitate fără personalitate juridică, Ia Clubul Sportiv Școlar Turnu Măgurele, unitate cu personali
HCL nr. 117 din 29. 09. 2022 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Rosiori de Vede in AGA ADI Teleorman
HCL nr. 116 din 29. 09. 2022 privind aprobarea proiectului Renovarea energetică moderată a Grădiniței nr.3 din Municipiul Roșiori de Vede, județul Teleorman cu finanțare prin fonduri publice neram
HCL nr. 115 din 29. 09. 2022 privind proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului Renovarea energetică moderată a Scoli Mihai Eminescu din Municipiul Roșiori de Vede
HCL nr. 114 din 29. 09. 2022 privind privind rectificarea bugetului local, a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii și aprobarea buget
HCL nr. 113 din 29. 09. 2022 privind modificarea HCL nr. 1 din 27.01.2022 privind aprobarea utilizării în anul 2022 a exccedentului anual al bugetului local ... al anului 2021
HCL nr. 112 din 29. 09. 2022 privind modificarea art 1 al HCL nr. 26 din 24. 02. 2022 referitor la aprobarea contribuției materiale a UAT pentru finanțarea CS Sportin 2008 Roșiori, în anul 2022
HCL nr. 111 din 29. 09. 2022 privind incetarea mandatului de consilier local in Consiliul Local, al domnului Fierascu Constantin, ca urmare a demmisiei
HCL nr. 110 din 14. 09. 2022 - modif. HCL nr. 43 - 30. 03. 2022 privind aprobarea proiectului Renovare energetica moderata a scolii Dan Berindei din Mun. Rosiori de Vede.
HCL nr. 109 din 14. 09. 2022 - modif. HCL nr. 41 - 30. 03. 2022 privind aprobarea proiectului Extindere sistem supraveghere video - Politia locala din Mun. Rosiori de Vede.
HCL nr. 108 din 18. 08. 2022 privind aprobarea vânzării locuinței pentru tineri, construită prin ANL, situată în Roșiori de Vede, str. Aleea Parc Nord, bl.F2, sc. A, ap.6
HCL nr. 107 din 18. 08. 2022 privind aprobarea vânzării locuinței pentru tineri, construită prin ANLe, situată în Roșiori de Vede, str. Republicii, bl.415, ap.13,
HCL nr. 106 din 18. 08. 2022 privind aprobarea unui sprijin financiar pentru Protoieria Rosiori de Vede
HCL nr. 105 din 18. 08. 2022 privind acțiunile în instanță care fac obiectul Dosarelor civile nr.1029-87-2022, nr.1059-87-2022, nr.1176-87-2022 și nr.1230-87-2022 și mandatarea primarului
HCL nr. 104 din 18. 08. 2022 privind apartamentarea imobilului - bloc ANL F2, sc. A si B, str. Aleea Parc Nord, nr. 63, cartea funcira 22229
HCL nr. 103 din 18. 08. 2022 privind rectificarea bugetului local, bugetului inst. publice si activitatilor finantate integral sua patrtial din venituri propriipe anul 2022
HCL nr. 102 din 28.. 07. 2022 privind darea in administrarea pe anul scolar 2022-2023 catre Scaola Gimnaziala Mihai Eminescu a 3 sali de clasa situate la etajul 1 corp C in cadrul Liceului Tehnolo
HCL nr. 101 din 28. 07. 2022 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru urmatoarele 3 luni
HCL nr. 100 din 28. 07. 2022 privind inchirierea prin licitatie publica a Iazului Mare B3 aparținând domeniului public al municipiului, situat in tarlalele 43 si 48
HCL nr. 99 din 28. 07. 2022 privind inchirierea prin licitatie publica a Iazului Mare B2, situat in tarlaua 42 și Incinta Pescarus, situata in tarlaua 43, aparținând domeniului public al municipiu
HCL nr. 98 din 28. 07. 2022 privind inchirierea prin licitatie publica a Iazului Mare B1 aparținând domeniului public al municipiului, situat in tarlalele 44 si 45
HCL nr. 97 din 28. 07. 2022 privind reglementarea traficului rutier pe strada Carpati si strada Republicii
HCL nr. 96 din 28. 07. 2022 privind inchirierea prin licitatie publica a unui spatiu comercial apartinand domeniul public de interes local al municipiului, situat in imobilul din str. Nicolae Balc
HCL nr. 95 din 28. 07. 2022 privind prelungirea duratei contractului de inchiriere nr. 7025 din 25. 06. 2012
HCL nr. 94 din 28. 07. 2022 privind majorarea alocatiei de hrana in acordarea serviciilor sociale prin Caminul de Batrani
HCL nr. 93 din 28. 07. 2022 privind aprobarea rconturilor de executie ale bugetului local ... si bugetului imprumuturiloe interne, intocmite pe cele doua sectiuni la 30. 06. 2022
HCL nr. 92 din 28. 07. 2022 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2022 al SC Urbis Servconstruct SRL Rosiori de Vede
HCL nr. 91 din 06. 07. 2022 privind rectificarea bugetului local si a bugetului imprumuturilor interne pe anul 2022
HCL nr. 91 din 06. 07. 2022 privind rectificarea bugetului local si a bugetului imprumuturilor interne - anul 2022
HCL nr. 90 din 23 iunie 2022 privind modificarea HCL nr. 115 din 26. 08. 2021 referitoare la aprobarea organigramei si statului de functii ale Spitalului Municipal Caritas
HCL nr. 89 din 23 iunie 2022 privind incetarea contractului de concesiune nr. 27 din 15. 08. 2003
HCL nr. 88 din 23 iunie 2022 privind prelungirea contractelor de inchiriere a locuintelor sociale, case nationalizate. apartamente vechi si curti gradini, care fac parte din fondul locativ
HCL nr. 87 din 23 iunie 2022 privind aprobarea ordinii de prioritate a solicitantilor si a listei de repartizare cu chirie a locuintelor sociale din fondul locativ
HCL nr. 85 din 23 iunie 2022 privind aprobarea protocolului pentru organizarea de evenimente cicliste, cicliste de anduranta si cicloturirstice pe raza municipiului
HCL nr. 84 din 23 iunie 2022 privind rectificarea bugetului local
HCL nr. 83 din 7 iunie 2022 privind alegerea viceprimarului municipiului Rosiori de Vede
HCL nr. 82 din 7 iunie 2022 privind predarea catre CNI a amplasamentului, teren si constructii existente pe amplasament - obiectiv Modernizarea si reabilitarea Targului saptamanal DJ612A-km14+154-14+600, nr. 1
HCL nr. 81 din 7 iunie 2022 privind aprobarea notei conceptuale si temei de proiectare pentru Modernizarea si reabilitarea Targului saptamanal DJ612A-km14+154-14+600, nr. 1
HCL nr. 80 din 7 iunie 2022 privind actualizare deviz general - Modernizare, consolidare si extindere Cinematograf Modern
HCL nr. 79 din 7 iunie 2022 privind declararea imobilului din str. B-dul Sf Vineri nr. 52 ca apartinand domeniului privat al Municipiului Rosiori de Vede
HCL nr. 78 din 7 iunie 2022 privind desemnarea reprezentantului Municipiului Rosiori de Vede in Adunarea Generala a Actionarilor la SC APA SERV SA
HCL nr. 77 din 7 iunie 2022 privind modificarea HCL nr. 115 din 30. 05. 2022 privind aprobarea structurii organizatorice de personal ...
HCL nr. 76 din 26 mai 2022 privind declararea terenului in suprafata de 56 mp, situat in str. Carpati nr. 16, ca apartinand domeniului privat al municipiului
HCL nr. 75 din 26 mai 2022 privind aprobrarea unui sprijn financiar pentru Biserica Sf. Ioan Botezatorul
HCL nr. 74 din 26 mai 2022 privind cesiunea contractului de inchiriere nr. 14440 din 22. 11. 2000
HCL nr. 73 din 26 mai 2022 privind vanzarea unui teren in suprafata de 295 mp - str. Capitan Corlatescu nr. 39C
HCL nr. 72 din 26 mai 2022 privind cesiunea contractului de inchiriere nr 2339 din 15. 06. 2001
HCL nr. 71 din 26 mai 2022 privind declansarea procedurii de atribuire in gestiune delegata a serviciului de transport in regim de taxi - 3 autorizatii taxi
HCL nr. 70 din 26 mai 2022 privind modificarea HCL nr. 54 din 30. 08. 2012 - parcari de domiciliu
HCL nr. 69 din 26 mai 2022 privind aprobarea arondarii compartimentului Cresa Municipala la unitatea de invatamant Scoala Gimnaziala Dan Berindei
HCL nr. 68 din 26 mai 2022 privind modificarea HCL nr. 115 din 26. 08. 2021 - organigrama Spitalului Municipal Caritas Rosiori de Vede
HCL nr. 67 din 26 mai 2022 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2023
HCL nr. 66 din 26 mai 2022 privind aprobarea conturilor de executie ale bugetului local - întocmite pe cele doua sectiuni la 31. 03. 2022
HCL nr. 65 din 26 mai 2022 privind contului anual de executie al bugetului - la 31. 12. 2022
HCL nr. 64 din 26 mai 2022 privind rectificarea bugetului local, bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2022
HCL nr. 63 din 17 mai 2022 privind instrumentarea proiectului Pacienti in siguranta la Caritas
HCL nr. 62 din 17 mai 2022 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru urmatoarele 3 luni
HCL nr. 61 din 13 aprilie 2022 privind actualizarea Anexei la Hotara ea Consiliului Local nr. 32 din 20. 03. 2019
HCL nr. 60 din 06 aprilie 2022 privind reglementarea traficului rutier pe strada Nicolae Balcescu - in sensul de mers dinspre starada Mărăști
HCL nr. 59 din 06 aprilie 2022 privind respingerea proiectului de hotarare cu prijire la aprobarea unui sprijin financiar pentru Biserica Sf. Ioan Botezatorul
HCL nr. 58 din 06 aprilie 2022 privind desemnarea reprezentantilor CL in grupurile de actiune antibullyng din unitatile de invatamant preuniversitar de stat
HCL nr. 57 din 06 aprilie 2022 privind vanzarea de energie electrica rezultata din productia Centralei Fotovoltaice
HCL nr. 56 din 06 aprilie 2022 privind modificarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public
HCL nr. 55 din 06 aprilie 2022 privind declararea unui teren in suprafata de 34 mp, situat in str. Lt. Balacescu fn
HCL nr. 54 din 06 aprilie 2022 privind modificarea contractului de inchiriere nr. 3130 din 29. 01. 2005 si incetarea contractului nr. 1183 din 08. 02. 2001
HCL nr. 53 din 06 aprilie 2022 privind indreptarea unei erori materiale strecurata in cuprinsul HCL nr. 162 din 25. 11. 2021 - modificarea inventarului - bunuri publice
HCL nr. 52 din 06 aprilie 2022 privind cesiunea contractului de chirie nr. 2406 din 5 mai 2003
HCL nr. 51 din 06 aprilie 2022 privind scutirea doamnei Micu Florina de plata chiriei
HCL nr. 50 din 06 aprilie 2022 privind aprobarea modificarii HCL nr. 115 din 30. 05. 2017 privind aprobarea structurii organizatorice de personal
HCL nr. 49 din 30 martie 2022 privind aprobarea mutarii definitive a doamnei Ingineru Madalina Veronica - functia publica de conducere sef serviciu, clasa I, gradul II la SPCLEP
HCL nr. 48 din 30 martie 2022 privind aprobarea unui sprijin financiar pentru Biserica Adventistă de Ziua a Saptea
HCL nr. 47 din 30 martie 2022 privind stanilirea cotei de carburant lunar pentru microbuzul marca Iveco Daily - TR 07 CRV - transport scolar
HCL nr. 46 din 30 martie 2022 privind respingerea proiectului pentru acordarea unui mandat special in AG a ADI Teleormanul
HCL nr. 45 din 30 martie 2022 privind asociarea Municipiului Rosiori de Vede, prin Consiliul Local, cu Asociația TETA Alexandria
HCL nr. 44 din 30 martie 2022 privind aprobarea cuantumului si numarului de burse - semestrul al II-lea al anului scolar 2021 - 2022
HCL nr. 43 din 30 martie 2022 privind Renovarea energetica moderata a scolii Dan Berindei
HCL nr. 42 din 30 martie 2022 privind Realizarea documentatiei de urbanism - PUZ, finantare prin fonduri publice nerambursabile
HCL nr. 41 din 30 martie 2022 privind Extindere supraveghere video -Politia Locală
HCL nr. 40 din 30 martie 2022 privind rectificarea bugetului local - 2022
HCL nr. 39 din 24 februarie 2022 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Rosiori de Vede pe anul 2022
HCL nr. 38 din 24 februarie 2022 privind cesiounea contractului de locatiune inregistrat sub nr. 2356 din 01. 07. 2001
HCL nr. 37 din 24 februarie 2022 privind declararea unui teren in suprf. de 4.555 mp situat in str. Oltului f.n. ca apartinand dom. privat
HCL nr. 36 din 24 februarie 2022 privind declararea unui teren in suprf. de 295 mp situat in str. Cap. Corlatescu nr. 39C ca apartinand dom. privat
HCL nr. 35 din 24 februarie 2022 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local în CEAC în unitățile de învățământ preuniversitar de stat , pentru anul școlar 2021-2022
HCL nr. 34 din 24 februarie 2022 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local în Consiliile de Administrație ale unit. de învățământ preuniversitar de stat, pentru anul școlar 2021-2022
HCL nr. 33 din 24 februarie 2022 privind închirierea prin licitație publică a unui teren aparținând domeniului privat al municipiului în tarlalele 33, 34. 36, parcelele 295, 292, 303
HCL nr. 32 din 24 februarie 2022 privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Rosiori de Vede, a imob. situat in str. Viilor, nr. 1, cu nr. cadastral 27164
HCL nr. 31 din 24 februarie 2022 privind modificarea și completarea HCL nr.24 din 28.08.2008 referitoare la aprobarea Reg. privind procedura de acordare, atribuire și eliberare a autorizații taxi
HCL nr. 30 din 24 februarie 2022 privind aprobarea regulamentului de vânzare a locuințelor pentru tineri, construite prin ANL, aflate pe raza municipiului Roșiori de Vede
HCL nr. 29 din 24 februarie 2022 privind aprobarea recalculării chiriei pentru contractele de închiriere ce au ca obiect, locuințe pentru tineri, destinate închirierii, construite prin ANL
HCL nr. 28 din 24 februarie 2022 privind modificarea HCL nr. 115 din 30.05.2017 privind aprobarea structurii organizatorice de personal, a organigramei și statului de funcții
HCL nr. 27 din 24 februarie 2022 privind actualizarea Regulanłentului de Organizare și Funcționare al SPCLEP Rosiori de Vede
HCL nr. 26 din 24 februarie 2022 privind aprobarea contribuției materiale a UAT Municipiul Roșiori de Vede pentru finanțarea Clubului Sportiv Sporting Roșiori 2008
HCL nr. 25 din 24 februarie 2022 privind aprobarea contribuției sub formă de cotizație a Municipiului Roșiori de Vede, prin CL al Mun.Roșiori de Vede, în calitate de membru ADI TR
HCL nr. 24 din 24 februarie 2022 privind aprobarea contribuției sub formă de cotizație a Municipiului Roșiori de Vede, prin CL al Mun. Roșiori de Vede, în calitate de membru AMR
23. HCL nr. 23 din 08 februarie 2022 privind aprobarea dezmembrarii imobilului situat in str. Oltului nr. 35 din domeniul privat al municipiului Rosiori de Vede
22. HCL nr. 22 din 08 februarie 2022 privind aprobarea Proiectului de Amenajament Pastoral al UAT Rosiori de Vede, judetul Teleorman
21. HCL nr. 21 din 08 februarie 2022 privind instrumentarea proiectului Simplificarea procedurilor administrative la nivelul municipiului Rosiori de Vede, finatare ... POCA
20. HCL nr. 20 din 08 februarie 2022 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2022 al SC Urbis Servconstruct SRL
19. HCL nr. 19 din 08 februarie 2022 privind aprobarea bugetului local, bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial ... pe anul 2022
18. HCL nr. 18 din 27 ianuarie 2022 privind modificarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public
17. HCL nr. 17 din 27 ianuarie 2022 privind modificarea HCL nr.101 din 29.07.2021 ref. la anularea accesoriilor aferente obligațiilor bugetare princ. restante la data de 31 martie 2020
16. HCL nr. 16 din 27 ianuarie 2022 privind aprobarea conturilor de execuție ale bugetului local, bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate ... la 31. 12. 2021
15. HCL nr. 15 din 27 ianuarie 2022 privind ajustarea tarifelor practicate de SC URBIS SERVCONSTRUCT SRL ... în baza contractelor nr.12246 din 2014, nr. 12245 din 2020
14. HCL nr. 14 din 27 ianuarie 2022 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru urmatoarele 3 luni
13. HCL nr. 14 din 27 ianuarie 2022 privind aprobarea programului minimal al proiectelor, actiunilor si manifestarilor culturale, educative si sportive ale DCECS Rosiori de Vede, pentru anul 2022
12. HCL nr. 12 din 27 ianuarie 2022 privind modificarea si completarea HCL nr. 54 din 30 august 2012 prin care a fost aprobata inchirierea prin licitatie publica a locurilor de parcare
11. HCL nr. 11 din 27 ianuarie 2022 privind inchirierea prin licitatie publica a unui teren apartinand domeniului privat, str. Dunarii fn
10. HCL nr. 10 din 27 ianuarie 2022 privind modificarea contractului de locatiune nr. 4137 din 15. 07. 2014
9. HCL nr. 9 din 27 ianuarie 2022 privind aprobarea unor rapoarte de evaluare ale unor bunuri imobile - terenuri apartinand domeniului privat ... str. Dorobanti, nr. 82
8 HCL nr. 8 din 27 ianuarie 2022 privind majorarea suprafetei de teren ce face obiectulcontractului de locatiune nr. 1338 din 12. 10. 2009
7. HCL nr. 7 din 27 ianuarie 2022 privind modificarea HCL nr. 115 din 26. 08. 2021 referitoare la aprobarea organigaramei si statului de functii ale Spit. Caritas
6. HCL nr. 6 din 27 ianuarie 2022 privind stabilirea standardului minim de cost pentru serviciul prestat prin Caminul de Batrani Sf Teodor ... pt. anul 2022
5. HCL nr. 5 din 27 ianuarie 2022 privind modalitatea de acordare a beneficiilor de asistenta sociala persoanelor varstnice din municipiu
4. HCL nr. 4 din 27 ianuarie 2022 privind aprobarea Planului anual de actiune si lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de munca ce trebuie prestate
3. HCL nr. 3 din 27 ianuarie 2022 privind aprobarea prelungirii contractelor de inchiriere, ce expira in cursul anului 2022, pentru locuintele ANL
2. HCL nr. 2 din 27 ianuarie 2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza SF, pt obiectivul de investitii Extindere sistem supravaghere video- Politia Locala
1. HCL nr. 1 din 27 ianuarie 2022 privind aprobarea utilizarii in anul 2022 a excedentului anual al bugetului local rezultat ... bugetar al anului 2021
HCL nr. 173 din 25. 11. 2021 privind raprobarea participarii la Programul privind cresterea eficientei energetice a infrastructurii de iluminat public
HCL nr. 172 din 25. 11. 2021 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Rosiori de Vede pe anul 2021
HCL nr. 171 din 25. 11. 2021 privind aprobarea organizarii si desfasurarii evenimentului 1Decembrie 2021 ... si cadouri copiilor ... cu ocazia sarb. de iarna
HCL nr. 170 din 25. 11. 2021 privind aprobarea Listei Definitive cu ordinea de prioritate a solicitantilor si a listei de repartizare a locuintelor pentru tineri, destinate inchirierii
HCL nr. 169 din 25. 11. 2021 privind acordarea ajutorului de incalzire pentru chiriasii din blocurile ANL S1, S2, S3, S4, S5, str. Sf. Teodor nr. 37
HCL nr. 168 din 25. 11. 2021 privind modificarea si completarea ROF al aparatului de specialitate al primarului Municipiului Rosiori de Vede
HCL nr. 167 din 25. 11. 2021 privind modificarea HCL nr. 115 din 30. 05. 2017 privind aprobarea structurii organizatorice de personal, a organigramei si statului de functii ale ap. de specialitate
HCL nr. 166 din 25. 11. 2021 privind acordarea unui mandat special reprezentantului CL in AGA Dezvoltare Intercomunitara Teleormanul
HCL nr. 165 din 25. 11. 2021 privind stabilirea tarifului pentru pornirea licitatiei pentru inchirierile de terenuri si spatii construite
HCL nr. 164 din 25. 11. 2021 privind majorarea chiriei si redeventei datorate de persoanele fizice si juridice, titulari ai contractelor de inchiriere sau concesiune
HCL nr. 163 din 25. 11. 2021 privind vanzarea prin licitatie publica a unui teren partinant domeniului privat de interes local ..., situat pe DJ 612A
HCL nr. 162 din 25. 11. 2021 privind modificarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al municpiului
HCL nr. 161 din 25. 11. 2021 privind modificarea si completarea HCL nr. 54 din 30 august 2012 ... inchiriere parcari
HCL nr. 160 din 25. 11. 2021 privind rinfiintarea Serviciului Public de Iluminat Public din Municipiul Rosiri de Vede
HCL nr. 159 din 25. 11. 2021 privind revocarea a trei hotarari de CL referitoare la activitatea Serviciului de Iluminat Public pe raza Municipiului Rosiori de Vede
HCL nr. 158 din 25. 11. 2021 privind vanzarea imobilului cu destinatia locuinta, din fondul locativ de stat, aflat in domeniul privat al municipiului, situat in str. Oltului nr. 35
HCL nr. 157 din 25. 11. 2021 privind vanzarea imobilului cu destinatia locuinta, din fondul locativ de stat, aflat in domeniul privat al municipiului, situat in B-dul Sf. Vineri, nr. 52
HCL nr. 156 din 25. 11. 2021 privind modificarea HCL nr. 106 din 29. 07. 2021 referitoare la declararea unui imobil in str. Viilor nr. 1
HCL nr. 155 din 25. 11. 2021 privind astabilirea impozit pe mijloacele de transport pentru autovehiculele de transport marfa prev. la art. 470 alin 5 si alin 6 din L.nr. 227 din 2015
HCL nr. 154 din 25. 11. 2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului Sigur, la scoala, in vedeerea obtinerii finatarii in cadrul POIM 2014 - 2020
HCL nr. 153 din 25. 11. 2021 privind aprobarea proiectului Reabilitare, modernizare si dotare Sc. Gimnaziala Al. Deparateanu si a cheltuielilor legate de proiect
HCL nr. 152 din 25. 11. 2021 privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de inteventie (DALI) pt obiectivul de investitii Reabilitare, modernizare si dotare Sc. Gimn. Al. Deparateanu
HCL nr. 151 din 25. 11. 2021 privind aprobarea notei conceptuale si temei de proiectare pentru obiectivul de investitii Reabilitare, modernizare si dotare Scoala gimnaziala Al. Deparateanu
HCL nr. 150 din 08. 11. 2021 privind majorarea alocatiilor de hrana in acordarea serviciilor sociale acreditate din Municipiul Rosiori de Vede
HCL nr. 149 din 08. 11. 2021 privind rectificarea bugetului local si a bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2021
HCL nr. 148 din 08. 11. 2021 privind modificarea HCL nr. 18 din 25. 02. 2021 privind aprobarea utilizarii in anul 2021 a excedentului ... din anulul 2020
HCL nr. 147 din 27. 10. 2021 privind modificarea HCL nr. 115 din 30. 05. 2017 privind aprobarea structurii organizatorice de personal, a organigramei si statului de functii
HCL nr. 146 din 27. 10. 2021 privind inchirierea unui spatiu in imobilul situat in str. N. Balcescu nr. 10, cu destinatia sediu partid politic AUR
HCL nr. 145 din 27. 10. 2021 privind aprobarea Registrului local al spatiilor verzi in Mun. Rosiori de Vede
HCL nr. 144 din 27. 10. 2021 privind completarea Regulamentului de organizare si functionare a serv. social - Niciodata singur - Sprijin pt bunicii comunitatii
HCL nr. 143 din 27. 10. 2021 privind aprobarea imprumutului de folosinta a unui tocator de crengi
HCL nr. 142 din 27. 10. 2021 privind modificarea si completarea contractului de asociere, aprobat prin HCL nr. 75 din 27. 05. 2021 - pt realizarea in comun a Fstivalului Ideo Ideis
HCL nr. 141 din 27. 10. 2021 privind modificarea articolului 1 al HCL nr 89 din 07. 06. 2021 referitor la aprobarea contribuției materiale UAT - pentru finantarea CS Sporting 2008 , pt. anul 2021
HCL nr. 140 din 27. 10. 2021 privind raprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021 al SC URBIS Servconstruct SRL
HCL nr. 139 din 27. 10. 2021 privind rectificarea bugetului local si a bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2021
HCL nr. 138 din 14. 10. 2021 privind aprobarea Listei cu ordinea de prioritate a solcitantilor de locuinte pentru tineri, destinate inchirierii
HCL nr. 137 din 14. 10. 2021 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru urmatoarele 3 luni
HCL nr. 136 din 14. 10. 2021 privind modificarea HCL nr. 115 din 30. 05. 2017 privind aprobarea structurii organizatorice de personal, a orgnigramei si statului de functii
HCL nr. 135 din 14. 10. 2021 privind aprobarea cererii de finantare prin Programul National de Investitii Anghel Saligny si devizul general estimativ pt. obiectivul Modernizare strazi, etapa 1
HCL nr. 135 din 14. 10. 2021 privind aprobarea cererii de finantare prin PNI Anghel Saligny si devizul general estimativ pt. obiectivul Modernizare strazi, etapa 1
HCL nr. 134 din 14. 10. 2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza DALI, pt. obiectivul de investitii Modernizare strazi in municipiul Rosiori de Vede, etapa I
HCL nr. 133 din 14. 10. 2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati in conf. cu prev. OG 15 din 2021, pt obiectivul Modernizare si reabilitare strazi, et. I
HCL nr. 132 din 14. 10. 2021 privind aprobarea cprocedurii de acordare a unui ajutor individual de minimis in favoarea SC URBIS SErvconstruct SRL
HCL nr. 131 din 14. 10. 2021 privind aprobarea conturilor de executie ale bugetului local, bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii ...
HCL nr. 130 din 14. 10. 2021 privind rectificarea bugetului local si a bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri propprii pae anul 2021
HCL nr. 129 din 14. 10. 2021 privind aprobarea notei conceptuale si temei de proiectare pt obiectvul de investitii Modernizare iluminat public stradal in municipiu
HCL nr. 128 din 14. 10. 2021 privind aprobarea notei conceptuale si temei de proiectare pt obiectvul de investitii Realizare sistem de minitorizare vide
HCL nr. 120 din 26. 08. 2021 privind rectificarea bugetului local si a bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2021
HCL nr. 119 din 26. 08. 2021 privind modificarea HCL nr. 18 din 25. 02. 2021 privind aprobarea utilizarii in anul 2021 a excedentului anual al bugetului local rezultat la incheierea .... anului 2020
HCL nr. 118 din 26. 08. 2021 privind modificarea si completarea HCL nr. 54 din 30 august 2012 prin care a fost aprobata licitatia publica a locurilor de parcare
HCL nr. 117 din 26. 08. 2021 privind aprobarea unui sprijin reglementarea traficului rutier in cartierul de blocuri din strada Sergent Ilie Izbiceanu tronsonul cuprins intre C3-H8-P-D2-D7
HCL nr. 116 din 26. 08. 2021 privind aprobarea unui sprijin finaciar pentru Parohia Sf Imparati Constantin si Elena si Parohia Adormirea Maicii Domnului
HCL nr. 115 din 26. 08. 2021 privind aprobarea organigramei si statului de functii ale Spitalului Municipal Caritas Rosiori de Vede
HCL nr. 114 din 29. 07. 2021 privind aprobarea Proiectului Pacientii in siguranta la Caritas
HCL nr. 113 din 29. 07. 2021 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru urmatoarele 3 luni
HCL nr. 112 din 29. 07. 2021 privind inchirierea prin licitatie publica a trei spatii comerciale ... situate in imobilul din str. Nicolae Balcescu nr. 2-4
HCL nr. 111 din 29. 07. 2021 privind respingerea cererii de cesiune a contractului de concesionare nr. 11 din 17. 03. 2021 si incetarea acestuia
HCL nr. 110 din 29. 07. 2021 privind declararea unei constructii metalice tip totem amplasata pe domeniul public, trotuarul de la intersectia M. Kogalniceanu cu str. Marasesti
HCL nr. 109 din 29. 07. 2021 privind cesiunea contractului de locatiune inregistrat sub nr. 2157 din 01. 01. 200
HCL nr. 108 din 29. 07. 2021 privind modificarea si completarea HCL nr. 54 din 30 august 2012 prin care a fost aprobata inchirierea prin licitatie publica a locurilor de parcare
HCL nr. 107 din 29. 07. 2021 privind declararea unui teren extravilan in suprafata totala de 1,3500 ha, ca apartinand domeniului privat al municipiului
HCL nr. 106 din 29. 07. 2021 privind declararea unui imobil situat in str. Viilor nr. 1, ca apoartinand domeniului privat
HCL nr. 105 din 29. 07. 2021 privind aprobarea notei conceptuale si temei de proiectare pentru obiectivul de investitii Modernizare si reabilitare Campus Scolar - Lic. Tehnologic nr. 2
HCL nr. 104 din 29. 07. 2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a serviciului social furnizat la domiciliu pentru pers. varstnice prin pr.Niciodata singur - Sprijin pentru bunicii comunitatii
HCL nr. 103 din 29. 07. 2021 privind actualizarea Manualului de proceduri pentru admiterea copiilor aflati in situatie de risc de separare de parinti in Centrul de Zi - serviciul social
HCL nr. 102 din 29. 07. 2021 privind actualizarea Regulamentului de functionare a Centrului de Zi
HCL nr. 101 din 29. 07. 2021 privind anularea accesoriilor aferente obligatiilor bugetare principale restante la data de 31 martie 2020 inclusiv, datorate bugetului local
HCL nr. 100 din 29. 07. 2021 privind aprobarea conturilor de executie ale bugetului local, bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial ... la 30. 06. 2021
HCL nr. 99 din 29. 07. 2021 privind rectificarea bugetului local si a bugetului institutiilor publice a activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2021
HCL nr. 98 din 29. 07. 2021 privind modificarea HCL nr. 18 din 25. 02. 2021 privind aprobarea utilizarii in anul 2021 a excedentului anual al bugetului local ... al anului 2020
HCL nr. 97 din 29. 07. 2021 privind aprobarea cererii de finanțare si implementare a proiectului Scoala mea - Masuri educative ... strainatte.
HCL nr. 96 din 24. 06. 2021 privind repartizarea locuintei de necesitate in suprafata de 71,55 mp, situata in str. Vadul Vezii, familiei Mustata M.
HCL nr. 95 din 24. 06. 2021 privind aprobarea raportului de evaluare a imobilului CT1, proprietate privata a UAT Mun. Rosiori de Vede, situat in Zona Izbiceanu
HCL nr. 94 din 24. 06. 2021 privind declararea unui teren in suprafata de 20.327 mp, situat pe DJ 612A, f.n., ca apartinand domeniului privat al municipiului
HCL nr. 93 din 24. 06. 2021 privind procedura si conditiile de acordare a ajutoarelor de urgenta familiilor sau persoanelor care se afla in situatie de necesitate
HCL nr. 92 din 24. 06. 2021 privind aprobarea organigramei si statului de functii al Spitalului Caritas
HCL nr. 91 din 24. 06. 2021 privind modificarea Anexei 1 la HCL 76 din 27. 05. 2021 - aprobarea numarului si cuantumului burselor scolare - semestrul II, an scolar 2020 - 2021.
HCL nr. 90 din 07 iunie 2021 privind modificarea HCL nr. 115 din 30. 05. 2027 privind aprobarea structurii organizatorice, de personal, a organigramei si a statului de functii
HCL nr. 89 din 07 iunie 2021 privind aprobarea contributiei materiale ... pentru functionarea CS Sporting Rosiori 2008, in anul 2021
HCL nr. 88 din 27 mai 2021 privind aprobarea participarii in cadrul programului South-Muntenia Energy Efficiency for Public Investment Programme
HCL nr. 87 din 27 mai 2021 privind convocarea adunarii proprietarilor de terenuri agricole, pt. desemnarea.. in Comisia Locala ... terenuri agricole si forestiere
HCL nr. 86 din 27 mai 2021 privind modificarea HCl nr. 115 din 30 mai 2017 privind aprobarea structurii organizatorice
HCL nr. 85 din 27 mai 2021 privind aprobarea prelungirii contractelor de inchiriere care expira in anul 2021 ale imibilelor ... din fondul locativ
HCL nr. 84 din 27 mai 2021 privind aprobarea scoaterii din functiune a unor mijloace fixe si casare obiecte de inventar ... C.N. Anastasescu
HCL nr. 83 din 27 mai 2021 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare Locală a Municipiului Rosiori de Vede pentru perioada 2021 - 2027
HCL nr. 82 din 27 mai 2021 privind schimbarea destinatiei imobilului Centrul de Zi Vadul Vezii din Adapost Educational de Zi ... in locuinta sociala.
HCL nr. 81 din 27 mai 2021 privind inchirierea prin licitatie publica a unui teren apartinand domeniului privat de interes local ... situat in str. Vadul Vezii f.n.
HCL nr. 80 din 27 mai 2021 privind modificarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public
HCL nr. 79 din 27 mai 2021 privind cesiunea contractului de locatiune inregistrat sub nr. 2393 din 20. 08. 2002
HCL nr. 78 din 27 mai 2021 privind cesiunea contractului de locatiune inregistrat sub nr. 2344 din 01. 07. 2001
HCL nr. 77 din 27 mai 2021 privind utilizarea unui teren apartinand domeniului public ... pentru Modernizare LEA joasa tensiune si bransamente-PCZ1253
HCL nr. 76 din 27 mai 2021 privind aprobarea numarului si cuantumului lunar al burselor acordate elevilor ... pt. sem. al II-lea al anului scolar 2020 - 2021
HCL nr. 75 din 27 mai 2021 privind asocierea ... cu Asociatia TET Alexandria pentru realizarea in comun a Festivalului de teatru tanar IDEO IDEIS
HCL nr. 74 din 27 mai 2021 privind aprobarea contributiei sub forma de cotizatie ... la AMR, pentru anul 2021
HCL nr. 73 din 27 mai 2021 privind aprobarea contributiei sub formă de cotizatie ... la ADI Teleormanul, pentru anul 2021
HCL nr. 72 din 27 mai 2021 privind aprobarea contributiei sub forma de cotizatie ... la ADI Managenetul Deseurilor Teleorman, pentru anul 2021
HCL nr. 71 din 27 mai 2021 privind rectificarea bugetului local
HCL nr. 70 din 27 mai 2021 privind modificarea HCL nr. 18 din 25. 02. 2021 - aprobarea utilizarii in anul 2021 a excedentului bugetar din 2020
HCL nr. 69 din 22. 04. 2021 privind aprobarea Parteneriatului cu Asociatia Urbanium in vederea depunerii spre finantare la AFNC sesiunea II din 2021, sectiunea Educatie prin cultura, a proiectului Ideo Ideis
HCL nr. 68 din 22. 04. 2021 privind cesiunea contractului de concesiune nr. 2 din 07. 01. 2002 având ca obievt concesionarea suprafetei de 574 mp
HCL nr. 67 din 22. 04. 2021 privind cesiunea contractului de inchiriere nr. 3074 din 01. 01. 2001 avand ca obiect inchirierea unei suprafete de 78,20 mp
HCL nr. 66 din 22. 04. 2021 privind aprobarea structurii organizatorice de personal, a organigramei si statului de functii ale aparatului de specialitate al primarului
HCL nr. 65 din 22. 04. 2021 privind aprobarea conturilor de executie ale bugetului local, bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial
HCL nr. 64 din 22.04.2021 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2021 al SC URBIS SERVCONSTRUCT SA
HCL nr. 63 din 22. 04. 2021 privind bugetul local, bugetul institutiilor publice si activitatilor finanatate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2021
HCL nr. 62 din 15. 04. 2021 privind respingerea proiectului de hotărâre pentru apobarea bugetului local, bugetului institutiilor publice si activitatilor finanatate integral sau partial din venituri propriI ...
HCL nr. 61 din 15. 04. 2021 privind modificarea HCL nr. 124 din 21. 09. 2020 pentru vanzarea prin licitatie publica aunui teren apartinand domeniului privat - Aleea CFR, fn
HCL nr. 60 din 15. 04. 2021 privind alegerea președintelui de ședință pentru următoarele trei luni
HCL nr. 59 din 15. 04. 2021 privind respingere a poiectului de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 115 din 30. 05. 2017 privind aprobarea structurii organizatorice de personal, a organigramei statului de functii
HCL nr. 58 din 15. 04. 2021 privind completarea HCL nr. 40 din 26. 03. 2021 referitoare la aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului Local
HCL nr. 57 din 15. 04. 2021 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale
HCL nr. 56 din 15. 04. 2021 privind respengerea proiectului de hotarare pentru aprobarea conturilor de execuție ale bugetului local, bugetului instituțiilor publice ...
HCL nr. 55 din 15. 04. 2021 privind respingerea proiectului de hotarare pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021 al SC URBIS ERVCONSTRUCT
HCL nr. 54 din 25 martie 2021 privind modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului
HCL nr. 53 din 25 martie 2021 privind declararea unui teren in suprafata de 21.965 mp, situat in str. Vadul Vezii f.n., fosta Pepinieră, ca aparținând domeniului privat
HCL nr. 52 din 25 martie 2021 privind aprobarea eliberarea din functia publica de conducere de sef al serviciului SPCLEP Rosiori de Vede a domnului Stanca Dorin
HCL nr. 51 din 25 martie 2021 privind aprobarea Parteneriatului pentru dezvoltare locală cu Federatia Filantropica
HCL nr. 50 din 25 martie 2021 privind modificarea HCL nr. 189 din 18. 12. 2018 referitoare la aprobarea inventarului locuințelor și terenurilor proprietate privată de stat
HCL nr. 49 din 25 martie 2021 privind actualizarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Serviciului social de zi - Cantina de Ajutor Social
HCL nr. 48 din 25 martie 2021 privind actualizarea Manualului de proceduri pentru asistarea la Cantina de Ajutor Social
HCL nr. 47 din 25 martie 2021 privind actualizarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Adăpostului de Noapte
HCL nr. 46 din 25 martie 2021 privind actualizarea Manualului de de proceduri pentru admiterea persoanelor fără adăpost în Adăpostul de Noapte
HCL nr. 45 din 25 martie 2021 privind actualizarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Căminului de Bătrâni Sf. Teodor
HCL nr. 44 din 25 martie 2021 privind actualizarea categoriilor de venituri luate în calcul la stabilirea venitului lunar pe membru de familie pentru îngrijirea persoanelor varstnice la Caminul de batrani
HCL nr. 43 din 25 martie 2021 privind actualizarea HCL nr. 24 din 25. 02. 2021 referitoare la stabilirea chiriilor pe anul 2021
HCL nr. 42 din 25 martie 2021 privind atestarea persoanelor fizice ca administratori de condomenii
HCL nr. 41 din 25 martie 2021 privind reglementarea perioadei în care este datorată redevența conf. contractelor de delegare a gestiunii serviciului de transport gratuit elevi - SC Transurbana
HCL nr. 40 din 25 martie 2021 privind HCL nr. 69 din 31. 05. 2018
HCL nr. 39 din 25 martie 2021 privind aprobarea desfășurării transportului rutier de persoane - elevi - in cont propriu si aprobarea Regulamentului
HCL nr. 38 din 25 martie 2021 privind prelungirea duratei valabilitatii bunurilor proprietate publică catre Spiatalul Caritas
HCL nr. 37 din 25 martie 2021 privind aprobarea contului anual de execuție al bugetului local - 31. 12. 2020

Hotărâri 2021

Documente :
Download this file (HCL nr. 36 din 25. 02. 2021 - respingerea proiectului de hotărâre pentru alegerea viceprimarului municipiului Roșiori de Vede, județul Teleorman.pdf)HCL nr. 36 din 25. 02. 2021 - respingerea proiectului de hotărâre pentru alegerea viceprimarului municipiului Roșiori de Vede, județul Teleorman.pdf Update this file (HCL nr. 36 din 25. 02. 2021 - respingerea proiectului de hotărâre pentru alegerea viceprimarului municipiului Roșiori de Vede, județul Teleorman.pdf) Delete this file (HCL nr. 36 din 25. 02. 2021 - respingerea proiectului de hotărâre pentru alegerea viceprimarului municipiului Roșiori de Vede, județul Teleorman.pdf)
Download this file (HCL nr. 35 din 25. 02. 2021 - desemnarea reprezentanților CL in CEAC din unitățile de învățământ preuniversitar de stat și Șc. Postlic.F.E.G. Education -an școlar 2020 -2021.pdf)HCL nr. 35 din 25. 02. 2021 - desemnarea reprezentanților CL in CEAC din unitățile de învățământ preuniversitar de stat și Șc. Postlic.F.E.G. Education -an școlar 2020 -2021.pdf Update this file (HCL nr. 35 din 25. 02. 2021 - desemnarea reprezentanților CL in CEAC din unitățile de învățământ preuniversitar de stat și Șc. Postlic.F.E.G. Education -an școlar 2020 -2021.pdf) Delete this file (HCL nr. 35 din 25. 02. 2021 - desemnarea reprezentanților CL in CEAC din unitățile de învățământ preuniversitar de stat și Șc. Postlic.F.E.G. Education -an școlar 2020 -2021.pdf)
Download this file (HCL nr. 34 din 25. 02. 2021 - modificarea HCL nr. 11530.05.2017 privind aprobsarea structurii organizatorice de personal, a organigramei si statului de functii.pdf)HCL nr. 34 din 25. 02. 2021 - modificarea HCL nr. 11530.05.2017 privind aprobsarea structurii organizatorice de personal, a organigramei si statului de functii.pdf Update this file (HCL nr. 34 din 25. 02. 2021 - modificarea HCL nr. 11530.05.2017 privind aprobsarea structurii organizatorice de personal, a organigramei si statului de functii.pdf) Delete this file (HCL nr. 34 din 25. 02. 2021 - modificarea HCL nr. 11530.05.2017 privind aprobsarea structurii organizatorice de personal, a organigramei si statului de functii.pdf)
Download this file (HCL nr. 33 din 25. 02. 2021 - actualizarea Manualului de proceduri pentru admiterea persoanelor vârstnice în Căminul de Bătrâni Sf. Teodor.pdf)HCL nr. 33 din 25. 02. 2021 - actualizarea Manualului de proceduri pentru admiterea persoanelor vârstnice în Căminul de Bătrâni Sf. Teodor.pdf Update this file (HCL nr. 33 din 25. 02. 2021 - actualizarea Manualului de proceduri pentru admiterea persoanelor vârstnice în Căminul de Bătrâni Sf. Teodor.pdf) Delete this file (HCL nr. 33 din 25. 02. 2021 - actualizarea Manualului de proceduri pentru admiterea persoanelor vârstnice în Căminul de Bătrâni Sf. Teodor.pdf)
Download this file (HCL nr. 32 din 25. 02. 2021 - prelungirea contractului de inchiriere nr. 2289 din 23.09.2019 incheiat intre Sc. Gimn. Dan Berindei si Sc. Postlic. - FEG Education.pdf)HCL nr. 32 din 25. 02. 2021 - prelungirea contractului de inchiriere nr. 2289 din 23.09.2019 incheiat intre Sc. Gimn. Dan Berindei si Sc. Postlic. - FEG Education.pdf Update this file (HCL nr. 32 din 25. 02. 2021 - prelungirea contractului de inchiriere nr. 2289 din 23.09.2019 incheiat intre Sc. Gimn. Dan Berindei si Sc. Postlic. - FEG Education.pdf) Delete this file (HCL nr. 32 din 25. 02. 2021 - prelungirea contractului de inchiriere nr. 2289 din 23.09.2019 incheiat intre Sc. Gimn. Dan Berindei si Sc. Postlic. - FEG Education.pdf)
Download this file (HCL nr. 31 din 25. 02. 2021 - revocarea H.C.L. nr. 127 din 21.09.2020 referitoare la modificarea și completarea HCL nr. 102 din 20.06.2019 - Sc. Gimn. Dan Berindei.pdf)HCL nr. 31 din 25. 02. 2021 - revocarea H.C.L. nr. 127 din 21.09.2020 referitoare la modificarea și completarea HCL nr. 102 din 20.06.2019 - Sc. Gimn. Dan Berindei.pdf Update this file (HCL nr. 31 din 25. 02. 2021 - revocarea H.C.L. nr. 127 din 21.09.2020 referitoare la modificarea și completarea HCL nr. 102 din 20.06.2019 - Sc. Gimn. Dan Berindei.pdf) Delete this file (HCL nr. 31 din 25. 02. 2021 - revocarea H.C.L. nr. 127 din 21.09.2020 referitoare la modificarea și completarea HCL nr. 102 din 20.06.2019 - Sc. Gimn. Dan Berindei.pdf)
Download this file (HCL nr. 30 din 25. 02. 2021 - constituirea grupului de lucru in vederea identificarii si gestionarii asezarilor informale - pentru imbunatatirea conditiilor de viata.pdf)HCL nr. 30 din 25. 02. 2021 - constituirea grupului de lucru in vederea identificarii si gestionarii asezarilor informale - pentru imbunatatirea conditiilor de viata.pdf Update this file (HCL nr. 30 din 25. 02. 2021 - constituirea grupului de lucru in vederea identificarii si gestionarii asezarilor informale - pentru imbunatatirea conditiilor de viata.pdf) Delete this file (HCL nr. 30 din 25. 02. 2021 - constituirea grupului de lucru in vederea identificarii si gestionarii asezarilor informale - pentru imbunatatirea conditiilor de viata.pdf)
Download this file (HCL nr. 29 din 25. 02. 2021 - atribuirea destinației și de Muzeu Virtual spațiului în suprafață de 93,15 mp din cadrul Centrului Cultural.pdf)HCL nr. 29 din 25. 02. 2021 - atribuirea destinației și de Muzeu Virtual spațiului în suprafață de 93,15 mp din cadrul Centrului Cultural.pdf Update this file (HCL nr. 29 din 25. 02. 2021 - atribuirea destinației și de Muzeu Virtual spațiului în suprafață de 93,15 mp din cadrul Centrului Cultural.pdf) Delete this file (HCL nr. 29 din 25. 02. 2021 - atribuirea destinației și de Muzeu Virtual spațiului în suprafață de 93,15 mp din cadrul Centrului Cultural.pdf)
Download this file (HCL nr. 28 din 25. 02. 2021 - cesiunea contractului de locațiune înregistrat sub nr. 2139 din 01.01.2001.pdf)HCL nr. 28 din 25. 02. 2021 - cesiunea contractului de locațiune înregistrat sub nr. 2139 din 01.01.2001.pdf Update this file (HCL nr. 28 din 25. 02. 2021 - cesiunea contractului de locațiune înregistrat sub nr. 2139 din 01.01.2001.pdf) Delete this file (HCL nr. 28 din 25. 02. 2021 - cesiunea contractului de locațiune înregistrat sub nr. 2139 din 01.01.2001.pdf)
Download this file (HCL nr. 27 din 25. 02. 2021 - primirea in folosinta gratuita a CL al municipiului a unor bunuri, proprietate privata a judetului - Sist. Integrat de Management al Deseurilor.pdf)HCL nr. 27 din 25. 02. 2021 - primirea in folosinta gratuita a CL al municipiului a unor bunuri, proprietate privata a judetului - Sist. Integrat de Management al Deseurilor.pdf Update this file (HCL nr. 27 din 25. 02. 2021 - primirea in folosinta gratuita a CL al municipiului a unor bunuri, proprietate privata a judetului - Sist. Integrat de Management al Deseurilor.pdf) Delete this file (HCL nr. 27 din 25. 02. 2021 - primirea in folosinta gratuita a CL al municipiului a unor bunuri, proprietate privata a judetului - Sist. Integrat de Management al Deseurilor.pdf)
Download this file (HCL nr. 26 din 25. 02. 2021 - ajustarea tarifelor practicate de SC URBIS SERVCONSTRUCT SA pentru activitatile specifice serviciului de salubrizare a municipiului.pdf)HCL nr. 26 din 25. 02. 2021 - ajustarea tarifelor practicate de SC URBIS SERVCONSTRUCT SA pentru activitatile specifice serviciului de salubrizare a municipiului.pdf Update this file (HCL nr. 26 din 25. 02. 2021 - ajustarea tarifelor practicate de SC URBIS SERVCONSTRUCT SA pentru activitatile specifice serviciului de salubrizare a municipiului.pdf) Delete this file (HCL nr. 26 din 25. 02. 2021 - ajustarea tarifelor practicate de SC URBIS SERVCONSTRUCT SA pentru activitatile specifice serviciului de salubrizare a municipiului.pdf)
Download this file (HCL nr. 25 din 25. 02. 2021 - acordarea unui mandat special reprezentaților C. L. Roșiori de Vede în AGA a S.C. URBIS SERV. S.A. pentru aprobarea schimbării formei juridice.pdf)HCL nr. 25 din 25. 02. 2021 - acordarea unui mandat special reprezentaților C. L. Roșiori de Vede în AGA a S.C. URBIS SERV. S.A. pentru aprobarea schimbării formei juridice.pdf Update this file (HCL nr. 25 din 25. 02. 2021 - acordarea unui mandat special reprezentaților C. L. Roșiori de Vede în AGA a S.C. URBIS SERV. S.A. pentru aprobarea schimbării formei juridice.pdf) Delete this file (HCL nr. 25 din 25. 02. 2021 - acordarea unui mandat special reprezentaților C. L. Roșiori de Vede în AGA a S.C. URBIS SERV. S.A. pentru aprobarea schimbării formei juridice.pdf)
Download this file (HCL nr. 24 din 25. 02. 2021 - stabilirea chiriilor pentru anul 2021 la contractele de inchiriere ce au ca obiect locuinte pentru tineri destinate inchirierii, construite de ANL.pdf)HCL nr. 24 din 25. 02. 2021 - stabilirea chiriilor pentru anul 2021 la contractele de inchiriere ce au ca obiect locuinte pentru tineri destinate inchirierii, construite de ANL.pdf Update this file (HCL nr. 24 din 25. 02. 2021 - stabilirea chiriilor pentru anul 2021 la contractele de inchiriere ce au ca obiect locuinte pentru tineri destinate inchirierii, construite de ANL.pdf) Delete this file (HCL nr. 24 din 25. 02. 2021 - stabilirea chiriilor pentru anul 2021 la contractele de inchiriere ce au ca obiect locuinte pentru tineri destinate inchirierii, construite de ANL.pdf)
Download this file (HCL nr. 23 din 25. 02. 2021 - modificarea HCL nr. 170 din 2019 referitoare la procedura de realizare a schimbului de locuinte, aflate in exploatare, construite de ANL.pdf)HCL nr. 23 din 25. 02. 2021 - modificarea HCL nr. 170 din 2019 referitoare la procedura de realizare a schimbului de locuinte, aflate in exploatare, construite de ANL.pdf Update this file (HCL nr. 23 din 25. 02. 2021 - modificarea HCL nr. 170 din 2019 referitoare la procedura de realizare a schimbului de locuinte, aflate in exploatare, construite de ANL.pdf) Delete this file (HCL nr. 23 din 25. 02. 2021 - modificarea HCL nr. 170 din 2019 referitoare la procedura de realizare a schimbului de locuinte, aflate in exploatare, construite de ANL.pdf)
Download this file (HCL nr. 22 din 25. 02. 2021 - schimbul locuintei ANL deținută în str. Sf. Teodor, nr. 37C, bl. S5, cu locuința ANL liberă din str. Sf. Teodor, nr. 37C, bl. S5.pdf)HCL nr. 22 din 25. 02. 2021 - schimbul locuintei ANL deținută în str. Sf. Teodor, nr. 37C, bl. S5, cu locuința ANL liberă din str. Sf. Teodor, nr. 37C, bl. S5.pdf Update this file (HCL nr. 22 din 25. 02. 2021 - schimbul locuintei ANL deținută în str. Sf. Teodor, nr. 37C, bl. S5, cu locuința ANL liberă din str. Sf. Teodor, nr. 37C, bl. S5.pdf) Delete this file (HCL nr. 22 din 25. 02. 2021 - schimbul locuintei ANL deținută în str. Sf. Teodor, nr. 37C, bl. S5, cu locuința ANL liberă din str. Sf. Teodor, nr. 37C, bl. S5.pdf)
Download this file (HCL nr. 21 din 25. 02. 2021 - schimbul locuintei ANL deținută în str. Sf. Teodor, nr. 37C, bl. S4, cu locuința ANL liberă din str. Sf. Teodor, nr. 37C, bl. S5.pdf)HCL nr. 21 din 25. 02. 2021 - schimbul locuintei ANL deținută în str. Sf. Teodor, nr. 37C, bl. S4, cu locuința ANL liberă din str. Sf. Teodor, nr. 37C, bl. S5.pdf Update this file (HCL nr. 21 din 25. 02. 2021 - schimbul locuintei ANL deținută în str. Sf. Teodor, nr. 37C, bl. S4, cu locuința ANL liberă din str. Sf. Teodor, nr. 37C, bl. S5.pdf) Delete this file (HCL nr. 21 din 25. 02. 2021 - schimbul locuintei ANL deținută în str. Sf. Teodor, nr. 37C, bl. S4, cu locuința ANL liberă din str. Sf. Teodor, nr. 37C, bl. S5.pdf)
Download this file (HCL nr. 20 din 25. 02. 2021 - privind închirierea suprafetei de 24.48 mp și modificarea contractului de inchiriere nr. 7121 din 09.04.2019 - str. Oltului, nr. 35.pdf)HCL nr. 20 din 25. 02. 2021 - privind închirierea suprafetei de 24.48 mp și modificarea contractului de inchiriere nr. 7121 din 09.04.2019 - str. Oltului, nr. 35.pdf Update this file (HCL nr. 20 din 25. 02. 2021 - privind închirierea suprafetei de 24.48 mp și modificarea contractului de inchiriere nr. 7121 din 09.04.2019 - str. Oltului, nr. 35.pdf) Delete this file (HCL nr. 20 din 25. 02. 2021 - privind închirierea suprafetei de 24.48 mp și modificarea contractului de inchiriere nr. 7121 din 09.04.2019 - str. Oltului, nr. 35.pdf)
Download this file (HCL nr. 19 din 25. 02. 2021 - inchirierea suprafetei de 43.67 mp si modificarea contractului de inchiriere nr. 5764 din 14.03.2008 - str. Oltului, nr. 35.pdf)HCL nr. 19 din 25. 02. 2021 - inchirierea suprafetei de 43.67 mp si modificarea contractului de inchiriere nr. 5764 din 14.03.2008 - str. Oltului, nr. 35.pdf Update this file (HCL nr. 19 din 25. 02. 2021 - inchirierea suprafetei de 43.67 mp si modificarea contractului de inchiriere nr. 5764 din 14.03.2008 - str. Oltului, nr. 35.pdf) Delete this file (HCL nr. 19 din 25. 02. 2021 - inchirierea suprafetei de 43.67 mp si modificarea contractului de inchiriere nr. 5764 din 14.03.2008 - str. Oltului, nr. 35.pdf)
Download this file (HCL nr. 18 din 25. 02. 2021 - aprobarea utilizarii in anul 2021 a excedentului anual al bugetului local rezultat la incheierea exercitiului bugetar al anului 2020.pdf)HCL nr. 18 din 25. 02. 2021 - aprobarea utilizarii in anul 2021 a excedentului anual al bugetului local rezultat la incheierea exercitiului bugetar al anului 2020.pdf Update this file (HCL nr. 18 din 25. 02. 2021 - aprobarea utilizarii in anul 2021 a excedentului anual al bugetului local rezultat la incheierea exercitiului bugetar al anului 2020.pdf) Delete this file (HCL nr. 18 din 25. 02. 2021 -
Download this file (HCL nr. 17 din 22. 01. 2021 - modificarea HCL nr. 115 din 2017 privind aprobarea structurii organizatorice si statului de functii.pdf)HCL nr. 17 din 22. 01. 2021 - modificarea HCL nr. 115 din 2017 privind aprobarea structurii organizatorice si statului de functii.pdf Update this file (HCL nr. 17 din 22. 01. 2021 - modificarea HCL nr. 115 din 2017 privind aprobarea structurii organizatorice si statului de functii.pdf) Delete this file (HCL nr. 17 din 22. 01. 2021 - modificarea HCL nr. 115 din 2017 privind aprobarea structurii organizatorice si statului de functii.pdf)
Download this file (HCL nr. 16 din 22. 01. 2021 - alegerea președintelui de ședință pentru următoarele 3 luni.pdf)HCL nr. 16 din 22. 01. 2021 - alegerea președintelui de ședință pentru următoarele 3 luni.pdf
Download this file (HCL nr. 15 din 22. 01. 2021 - aprobarea programului minimal al proiectelor, acțiunilor și manifestărilor culturale, educative și sportive al DCECS pt 2021.pdf)HCL nr. 15 din 22. 01. 2021 - aprobarea programului minimal al proiectelor, acțiunilor și manifestărilor culturale, educative și sportive al DCECS pt 2021.pdf
Download this file (HCL nr. 14 din 22. 01. 2021 - aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Comisiei locale de ordine publică la nivelul Municipiului Roșiori de Vede.pdf)HCL nr. 14 din 22. 01. 2021 - aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Comisiei locale de ordine publică la nivelul Municipiului Roșiori de Vede.pdf
Download this file (HCL nr. 13 din 22. 01. 2021 - reorganizarea Comisiei locale de ordine publică la nivelul Municipiului Roșiori de Vede.pdf)HCL nr. 13 din 22. 01. 2021 - reorganizarea Comisiei locale de ordine publică la nivelul Municipiului Roșiori de Vede.pdf
Download this file (HCL nr. 12 din 22. 01. 2021 - revocarea H.C.L. nr.92-29.08.2003 privind acceptarea unei donații.pdf)HCL nr. 12 din 22. 01. 2021 - revocarea H.C.L. nr.92-29.08.2003 privind acceptarea unei donații.pdf
Download this file (HCL nr. 11 din 22. 01. 2021 - proiectul de hotărâre privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat din Roșiori de Vede, pentru 2021-2022.pdf)HCL nr. 11 din 22. 01. 2021 - proiectul de hotărâre privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat din Roșiori de Vede, pentru 2021-2022.pdf
Download this file (HCL nr. 10 din 22. 01. 2021 - modificarea HCL nr. 188-19.12.2019 referitoare la aprobarea grilei de salarizare in vederea stabilirii salariilor lunare pentru funcț. publici.pdf)HCL nr. 10 din 22. 01. 2021 - modificarea HCL nr. 188-19.12.2019 referitoare la aprobarea grilei de salarizare in vederea stabilirii salariilor lunare pentru funcț. publici.pdf
Download this file (HCL nr. 9 din 22. 01. 2021 - stabilirea standardului minim de cost pentru serv.l social prestat prin Căminul de bătrâni Sf. Teodor Cod 8730-CR-V-I și a costului mediu lunar de.pdf)HCL nr. 9 din 22. 01. 2021 - stabilirea standardului minim de cost pentru serv.l social prestat prin Căminul de bătrâni Sf. Teodor Cod 8730-CR-V-I și a costului mediu lunar de.pdf
Download this file (HCL nr. 8 din 22. 01. 2021 - aprobarea Planului anual de acțiuni de interes local pentru repartizarea orelor de muncă ce trebuie prestate de către beneficiarii de ajutor.pdf)HCL nr. 8 din 22. 01. 2021 - aprobarea Planului anual de acțiuni de interes local pentru repartizarea orelor de muncă ce trebuie prestate de către beneficiarii de ajutor.pdf
Download this file (HCL nr. 7 din 22. 01. 2021 - modalitatea de acordare a beneficiilor de asistență socială persoanelor vârstnice.pdf)HCL nr. 7 din 22. 01. 2021 - modalitatea de acordare a beneficiilor de asistență socială persoanelor vârstnice.pdf
Download this file (HCL nr. 6 din 22. 01. 2021 -modifi. H.C.L. nr. 123 din 2012 ref. la darea in folos. grat. pe term. limit.catre SC Urbis a trei imobile - str. Republicii, str. Vadul Vezii, Zona Abator.pdf)HCL nr. 6 din 22. 01. 2021 -modifi. H.C.L. nr. 123 din 2012 ref. la darea in folos. grat. pe term. limit.catre SC Urbis a trei imobile - str. Republicii, str. Vadul Vezii, Zona Abator.pdf
Download this file (HCL nr. 5 din 22. 01. 2021 - modificarea H.C.L. nr. 2023.02.2017 referitoare la darea in folosinta gratuita pe termen limitat catre SC Urbis Servconstruct SA a unui teren.pdf)HCL nr. 5 din 22. 01. 2021 - modificarea H.C.L. nr. 2023.02.2017 referitoare la darea in folosinta gratuita pe termen limitat catre SC Urbis Servconstruct SA a unui teren.pdf
Download this file (HCL nr. 4 din 22. 01. 2021 - desemnarea reprez. CL și supl.acestora în comisia de evaluare a ofertelor pentru licitația publică privind vânzarea imobil situat in Aleea CFR.pdf)HCL nr. 4 din 22. 01. 2021 - desemnarea reprez. CL și supl.acestora în comisia de evaluare a ofertelor pentru licitația publică privind vânzarea imobil situat in Aleea CFR.pdf
Download this file (HCL nr. 3 din 22. 01. 2021 - desemnarea reprez. CL și supl.acestora în comisia de evaluare a ofertelor pentru licitația publică privind vânzarea imobil sit in strada Sf Vineri.pdf)HCL nr. 3 din 22. 01. 2021 - desemnarea reprez. CL și supl.acestora în comisia de evaluare a ofertelor pentru licitația publică privind vânzarea imobil sit in strada Sf Vineri.pdf
Download this file (HCL nr. 2 din 22. 01. 2021- cesiunea contractului de concesiune nr. 141 din 06.08.2008.pdf)HCL nr. 2 din 22. 01. 2021- cesiunea contractului de concesiune nr. 141 din 06.08.2008.pdf
Download this file (HCL nr. 1 din 22. 01. 2021 - aprobarea conturilor de executie ale bugetului local, bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial.pdf)HCL nr. 1 din 22. 01. 2021 - aprobarea conturilor de executie ale bugetului local, bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial.pdf

Hotărâri 2020

Documente :
Download this file (HCL nr. 171 din 17. 12. 2020 privind modificarea ar. 1 din HCL nr. 123 din 21. 09. 2020.pdf)HCL nr. 171 din 17. 12. 2020 privind modificarea ar. 1 din HCL nr. 123 din 21. 09. 2020.pdf
Download this file (HCL nr. 170 din 17. 12. 2020 privind prelungirea duratei actelor de transmitere în administrare a imobilelor proprietate publică în care își desfășoară activitatea instituțiile de învățământ preuniversitar.pdf)HCL nr. 170 din 17. 12. 2020 privind prelungirea duratei actelor de transmitere în administrare a imobilelor proprietate publică în care își desfășoară activitatea instituțiile de învățământ preuniversitar.pdf
Download this file (HCL nr. 169 din 17. 12. 2020 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Roșiori de Vede în Adunarea Generală a Asociației de Dezvolatare Intercomunitară Teleormanul.pdf)HCL nr. 169 din 17. 12. 2020 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Roșiori de Vede în Adunarea Generală a Asociației de Dezvolatare Intercomunitară Teleormanul.pdf
Download this file (HCL nr. 168 din 17. 12. 2020 privind prelungirea duratei contractului de comodat nr. 674 din 03.09.2018.pdf)HCL nr. 168 din 17. 12. 2020 privind prelungirea duratei contractului de comodat nr. 674 din 03.09.2018.pdf
Download this file (HCL nr. 167 din 17. 12. 2020 privind aprobarea Proiectului SIGUR, la școală și a cheltuielilor legate de proiect.pdf)HCL nr. 167 din 17. 12. 2020 privind aprobarea Proiectului SIGUR, la școală și a cheltuielilor legate de proiect.pdf
Download this file (HCL nr. 166 din 17. 12. 2020 privind modificarea și completarea HCL nr. 20 din 30.01.2020, referitoare la Programul minimal al proiectelor și manifestărilor culturale, educative și sportive al DCECS.pdf)HCL nr. 166 din 17. 12. 2020 privind modificarea și completarea HCL nr. 20 din 30.01.2020, referitoare la Programul minimal al proiectelor și manifestărilor culturale, educative și sportive al DCECS.pdf
Download this file (HCL nr. 165 din 17. 12. 2020 privind rectificarea modif. HCL nr. 45 din 26. 03. 2020 privind aprobarea cuantumului lunar al unei burse pentru elevi din învățământul preuniversitar de stat pe anul 2020.pdf)HCL nr. 165 din 17. 12. 2020 privind rectificarea modif. HCL nr. 45 din 26. 03. 2020 privind aprobarea cuantumului lunar al unei burse pentru elevi din învățământul preuniversitar de stat pe anul 2020.pdf
Download this file (HCL nr. 164 din 17. 12. 2020 privind aprobarea prelungirii contractelorde închiriere, ce expiră în cursul amnului 2021, pentru locuințele ANL.pdf)HCL nr. 164 din 17. 12. 2020 privind aprobarea prelungirii contractelorde închiriere, ce expiră în cursul amnului 2021, pentru locuințele ANL.pdf
Download this file (HCL nr. 163 din 17. 12. 2020 privind rectificarea bugetului local și a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2020.pdf)HCL nr. 163 din 17. 12. 2020 privind rectificarea bugetului local și a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2020.pdf
Download this file (HCL nr. 162 din 26. 11. 2020 privind respingerea proiectului privind alegerea viceprimarului Municipiului Roșiori de Vede.pdf)HCL nr. 162 din 26. 11. 2020 privind respingerea proiectului privind alegerea viceprimarului Municipiului Roșiori de Vede.pdf
Download this file (HCL nr. 161 din 26. 11. 2020 privind dotarea Spitalului Municipal Caritas Roșiori de Vede în vederea creșterii capacității de gestionare a crizei Covid-19 și a cheltuielilor legate de proiect.pdf)HCL nr. 161 din 26. 11. 2020 privind dotarea Spitalului Municipal Caritas Roșiori de Vede în vederea creșterii capacității de gestionare a crizei Covid-19 și a cheltuielilor legate de proiect.pdf
Download this file (HCL nr. 160 din 26. 11. 2020 privind stabilirea modelului legitimației aleșilor locali din Municipiul Roșiori de Vede.pdf)HCL nr. 160 din 26. 11. 2020 privind stabilirea modelului legitimației aleșilor locali din Municipiul Roșiori de Vede.pdf
Download this file (HCL nr. 159 din 26. 11. 2020 privind stabilirea modelului legitimației aleșilor locali din Municipiul Roșiori de Vede, jud. Teleorman.pdf)HCL nr. 159 din 26. 11. 2020 privind stabilirea modelului legitimației aleșilor locali din Municipiul Roșiori de Vede, jud. Teleorman.pdf
Download this file (HCL nr. 158 din 26. 11. 2020 privind prelungirea duratei contractelor de închiriere a bunurilor imobile proprietatea municipiului care încetează la data de 31.12.2020.pdf)HCL nr. 158 din 26. 11. 2020 privind prelungirea duratei contractelor de închiriere a bunurilor imobile proprietatea municipiului care încetează la data de 31.12.2020.pdf
Download this file (HCL nr. 157 din 26. 11. 2020 privind modificarea HCL nr. 87 din 25.06.2020 referitoare la structura organizatorică de personal , organigrama și statul de funcții.pdf)HCL nr. 157 din 26. 11. 2020 privind modificarea HCL nr. 87 din 25.06.2020 referitoare la structura organizatorică de personal , organigrama și statul de funcții.pdf
Download this file (HCL nr. 156 din 26. 11. 2020 privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Spitalului Municipal Caritas Roșiori de Vede.pdf)HCL nr. 156 din 26. 11. 2020 privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Spitalului Municipal Caritas Roșiori de Vede.pdf
Download this file (HCL nr. 155 din 26. 11. 2020 privind modificarea HCL nr. 111 din 27.08.2020 referitoare la vânzarea imobilului din domeniul privat, situat în str. Sf. Vineri, nr. 52.pdf)HCL nr. 155 din 26. 11. 2020 privind modificarea HCL nr. 111 din 27.08.2020 referitoare la vânzarea imobilului din domeniul privat, situat în str. Sf. Vineri, nr. 52.pdf
Download this file (HCL nr. 154 din 26. 11. 2020 privind Schimbul locuinței ANL deținută de d-na Pîrvan Cristina Manuela în str. Sf. Teodor, nr. 37 C, bl. S5, ap. 13 cu locuința ANL liberă din str. Sf. Teodor, nr. 37 C, bl. S 4, ap. 11.pdf)HCL nr. 154 din 26. 11. 2020 privind Schimbul locuinței ANL deținută de d-na Pîrvan Cristina Manuela în str. Sf. Teodor, nr. 37 C, bl. S5, ap. 13 cu locuința ANL liberă din str. Sf. Teodor, nr. 37 C, bl. S 4, ap. 11.pdf
Download this file (HCL nr. 153 din 26. 11. 2020 privind prelungirea contractului de închiriere nr. 37232 din 15.12.2005 locuință socială, apartamentul nr. 13, et. 3, bl. F1, str. Aleea Parc Nord, care expiră la 30.11.2020.pdf)HCL nr. 153 din 26. 11. 2020 privind prelungirea contractului de închiriere nr. 37232 din 15.12.2005 locuință socială, apartamentul nr. 13, et. 3, bl. F1, str. Aleea Parc Nord, care expiră la 30.11.2020.pdf
Download this file (HCL nr. 152 din 26. 11. 2020 privind prelungirea contractului de închiriere nr. 37229 din 14.12.2005 pentru apartamentul nr. 39 din bl. 3 ABCD, str. Izbiceanu, care expiră la data de 30.11.2020.pdf)HCL nr. 152 din 26. 11. 2020 privind prelungirea contractului de închiriere nr. 37229 din 14.12.2005 pentru apartamentul nr. 39 din bl. 3 ABCD, str. Izbiceanu, care expiră la data de 30.11.2020.pdf
Download this file (HCL nr. 151 din 26. 11. 2020 privind odificarea și completarea HCL nr. 119 din 27.08.2020 referitoare la aprobarea împrumutului de folosință a unor bunuri mobile proprietatea municipiului.pdf)HCL nr. 151 din 26. 11. 2020 privind odificarea și completarea HCL nr. 119 din 27.08.2020 referitoare la aprobarea împrumutului de folosință a unor bunuri mobile proprietatea municipiului.pdf
Download this file (HCL nr. 150 din 26. 11. 2020 privind încetarea contractului de concesiune nr. 18 din 12.05.2003.pdf)HCL nr. 150 din 26. 11. 2020 privind încetarea contractului de concesiune nr. 18 din 12.05.2003.pdf
Download this file (HCL nr. 149 din 26. 11. 2020 privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 54 din 30 august 2012 prin care a fost aprobată închirierea prin licitație publică a locurilor de parcare.pdf)HCL nr. 149 din 26. 11. 2020 privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 54 din 30 august 2012 prin care a fost aprobată închirierea prin licitație publică a locurilor de parcare.pdf
Download this file (HCL nr. 148 din 26. 11. 2020 privind scutirea de la plata chiriei - locuri de parcare situate pe str. Renașterii, în zona blocurilor D7 – D8, D4 – D7, R7 – R9.pdf)HCL nr. 148 din 26. 11. 2020 privind scutirea de la plata chiriei - locuri de parcare situate pe str. Renașterii, în zona blocurilor D7 – D8, D4 – D7, R7 – R9.pdf
Download this file (HCL nr. 147 din 26. 11. 2020 privind cesiunea contractului de locațiune înregistrat sub nr. 2233 din 01.01.2001.pdf)HCL nr. 147 din 26. 11. 2020 privind cesiunea contractului de locațiune înregistrat sub nr. 2233 din 01.01.2001.pdf
Download this file (HCL nr. 146 din 26. 11. 2020 privind cesiunea contractului de locațiune înregistrat sub nr. 2304 din 01.01.2001.pdf)HCL nr. 146 din 26. 11. 2020 privind cesiunea contractului de locațiune înregistrat sub nr. 2304 din 01.01.2001.pdf
Download this file (HCL nr. 145 din 26. 11. 2020 privind cesiunea contractelor de locațiune înregistrate sub nr. 2232 din 25.05.2001 și 2393 din 20.08.2002.pdf)HCL nr. 145 din 26. 11. 2020 privind cesiunea contractelor de locațiune înregistrate sub nr. 2232 din 25.05.2001 și 2393 din 20.08.2002.pdf
Download this file (HCL nr. 144 din 26. 11. 2020 privind stabilirea tarifului pentru pornirea licitației pentru închirierile de terenuri și spații construite.pdf)HCL nr. 144 din 26. 11. 2020 privind stabilirea tarifului pentru pornirea licitației pentru închirierile de terenuri și spații construite.pdf
Download this file (HCL nr. 143 din 26. 11. 2020 privind majorarea chiriei și redevenței datorate de persoanele fizice și juridice, titulari ai contractelor de închiriere sau concesiune.pdf)HCL nr. 143 din 26. 11. 2020 privind majorarea chiriei și redevenței datorate de persoanele fizice și juridice, titulari ai contractelor de închiriere sau concesiune.pdf
Download this file (HCL nr. 142 din 26. 11. 2020 privind primirea în folosință gratuită Consiliului Local a unor bunur aferente obiectivului de investiții Sistem Integrat de Management al Deșeurilor.pdf)HCL nr. 142 din 26. 11. 2020 privind primirea în folosință gratuită Consiliului Local a unor bunur aferente obiectivului de investiții Sistem Integrat de Management al Deșeurilor.pdf
Download this file (HCL nr. 141 din 26. 11. 2020 privind aprobarea prelungirii duratei Protocolului de colaborare între Municipiul Roșiori de Vede, S.C. Urbis Servconstruct și Asociația pentru Protecția Animalelor Hulda.pdf)HCL nr. 141 din 26. 11. 2020 privind aprobarea prelungirii duratei Protocolului de colaborare între Municipiul Roșiori de Vede, S.C. Urbis Servconstruct și Asociația pentru Protecția Animalelor Hulda.pdf
Download this file (HCL nr. 140 din 26. 11. 2020 privind aprobarea recificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al SC URBIS SERVCONSTRUCT SA Roșiori de Vede.pdf)HCL nr. 140 din 26. 11. 2020 privind aprobarea recificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al SC URBIS SERVCONSTRUCT SA Roșiori de Vede.pdf
Download this file (HCL nr. 139 din 26. 11. 2020 privind rectificarea bugetului local, a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii.pdf)HCL nr. 139 din 26. 11. 2020 privind rectificarea bugetului local, a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii.pdf
Download this file (HCL nr. 138 din 26. 11. 2020 privind aprobarea conturilor de execuție ale bugetului local, bugetului instituițiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii.pdf)HCL nr. 138 din 26. 11. 2020 privind aprobarea conturilor de execuție ale bugetului local, bugetului instituițiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii.pdf
Download this file (HCL nr. 137 din 17. 11. 2020 privind anularea accesoriilor în cazul obligațiilor bugetare pricipale restante la 31 martie 2020.pdf)HCL nr. 137 din 17. 11. 2020 privind anularea accesoriilor în cazul obligațiilor bugetare pricipale restante la 31 martie 2020.pdf
Download this file (HCL nr. 136 din 17. 11. 2020 privind aprobarea proiectului Roșiori de Vede EEDUCAT! și a cheltuielilor legate de proiect.pdf)HCL nr. 136 din 17. 11. 2020 privind aprobarea proiectului Roșiori de Vede EEDUCAT! și a cheltuielilor legate de proiect.pdf
Download this file (HCL nr. 135 din 17. 11. 2020 privind organizarea și stabilirea componenței nominale a comisiilor de specialitate ale Consiliului Local.pdf)HCL nr. 135 din 17. 11. 2020 privind organizarea și stabilirea componenței nominale a comisiilor de specialitate ale Consiliului Local.pdf
Download this file (HCL nr. 134 din 17. 11. 2020 privind alegerea președintelui de ședință pentru următoarele 3 luni.pdf)HCL nr. 134 din 17. 11. 2020 privind alegerea președintelui de ședință pentru următoarele 3 luni.pdf
Download this file (HCL nr. 133 din 21. 09. 2020 privindmodificarea și completarea HCL nr. 20 din 30. 01. 2020 referitor la Programul minimal al proiectelor, acțiunilor și manifestărilor culturale și sportive ale DCECS.pdf)HCL nr. 133 din 21. 09. 2020 privindmodificarea și completarea HCL nr. 20 din 30. 01. 2020 referitor la Programul minimal al proiectelor, acțiunilor și manifestărilor culturale și sportive ale DCECS.pdf
Download this file (HCL nr. 132 din 21. 09. 2020 privind acordarea de beneficii financiare persoanelor vârstnice din Municipiul Roșiori de Vede la împlinirea vârstei de 100 ani.pdf)HCL nr. 132 din 21. 09. 2020 privind acordarea de beneficii financiare persoanelor vârstnice din Municipiul Roșiori de Vede la împlinirea vârstei de 100 ani.pdf
Download this file (HCL nr. 131 din 21. 09. 2020 privind aprobarea Planului comun de publicitate a patrimoniului cultural.pdf)HCL nr. 131 din 21. 09. 2020 privind aprobarea Planului comun de publicitate a patrimoniului cultural.pdf
Download this file (HCL nr. 130 din 21. 09. 2020 privind aprobarea cofinanțării pentru proiectul Europa Direct Roșiori de Vede și emiterea de C. L. Roșiori de Vede a acordului de principiu pentru acoardrea cofinanțării.pdf)HCL nr. 130 din 21. 09. 2020 privind aprobarea cofinanțării pentru proiectul Europa Direct Roșiori de Vede și emiterea de C. L. Roșiori de Vede a acordului de principiu pentru acoardrea cofinanțării.pdf
Download this file (HCL nr. 129 din 21. 09. 2020 privind schimbul locuinței ANL deținute de dl. N. G. în strada Sf. Teodor, bl. S2, ap. 2, cu locuință ANL liberă din bl. S4, ap. 3.pdf)HCL nr. 129 din 21. 09. 2020 privind schimbul locuinței ANL deținute de dl. N. G. în strada Sf. Teodor, bl. S2, ap. 2, cu locuință ANL liberă din bl. S4, ap. 3.pdf
Download this file (HCL nr. 128 din 21. 09. 2020 privind aprobarea listei de priorități în funcție de care se vor atribui terenuri destinate construirii de locuințe, conf. Legii nr. 15 din anul 2003.pdf)HCL nr. 128 din 21. 09. 2020 privind aprobarea listei de priorități în funcție de care se vor atribui terenuri destinate construirii de locuințe, conf. Legii nr. 15 din anul 2003.pdf
Download this file (HCL nr. 127 din 21. 09. 2020 privind modificarea și completarea HCL nr. 102 din 20. 06. 2019 prin care s-a aprobat închirierea prin licitație publică a unor spații din incinta Școlii Gimnaziale Dan Berindei.pdf)HCL nr. 127 din 21. 09. 2020 privind modificarea și completarea HCL nr. 102 din 20. 06. 2019 prin care s-a aprobat închirierea prin licitație publică a unor spații din incinta Școlii Gimnaziale Dan Berindei.pdf
Download this file (HCL nr. 126 din 21. 09. 2020 privind avizarea studiului de oportunitate, planului tarifar și analizei gradului de suportabilitate în cadrul SMID Teleorman ..pt delegarea prin concesiune colectare deseuri.pdf)HCL nr. 126 din 21. 09. 2020 privind avizarea studiului de oportunitate, planului tarifar și analizei gradului de suportabilitate în cadrul SMID Teleorman ..pt delegarea prin concesiune colectare deseuri.pdf
Download this file (HCL nr. 125 din 21. 09. 2020 privind declararea unui teren în suprafață de 200 mp, situat in str. Oltului f.n., ca aparținând domeniului public privat.pdf)HCL nr. 125 din 21. 09. 2020 privind declararea unui teren în suprafață de 200 mp, situat in str. Oltului f.n., ca aparținând domeniului public privat.pdf
Download this file (HCL nr. 123 din 21. 09. 2020 privind aprobarea unui sprijin financiar pentru Parohia Sfinții Apostoli.pdf)HCL nr. 123 din 21. 09. 2020 privind aprobarea unui sprijin financiar pentru Parohia Sfinții Apostoli.pdf
Download this file (HCL nr. 122 din 21. 09. 2020 privind revocarea HCL nr. 64 din 21. 05. 2020 privind majorarea capitalului social la SC Urbis Sevconstruc SA.pdf)HCL nr. 122 din 21. 09. 2020 privind revocarea HCL nr. 64 din 21. 05. 2020 privind majorarea capitalului social la SC Urbis Sevconstruc SA.pdf
Download this file (HCL nr. 121 din 21. 09. 2020 privind mofificarea art. 1 al HCL nr. 39 din 2020 referitor la aprobarea contribuției materiale a UAT pentru CS Sporting Roșiori 2008, în anul 2020.pdf)HCL nr. 121 din 21. 09. 2020 privind mofificarea art. 1 al HCL nr. 39 din 2020 referitor la aprobarea contribuției materiale a UAT pentru CS Sporting Roșiori 2008, în anul 2020.pdf
Download this file (HCL nr. 120 din 21. 09. 2020 privind rectificarea bugetului local și a bugetului instituțiilor publice și activități finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2020.pdf)HCL nr. 120 din 21. 09. 2020 privind rectificarea bugetului local și a bugetului instituțiilor publice și activități finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2020.pdf
Download this file (HCL nr. 119 din 27. 08. 2020 privind aprobarea împrumutului de folosință a unor bunuri mobile proprietatea Municipiului Roșiori de Vede.pdf)HCL nr. 119 din 27. 08. 2020 privind aprobarea împrumutului de folosință a unor bunuri mobile proprietatea Municipiului Roșiori de Vede.pdf
Download this file (HCL nr. 118 din 27. 08. 2020 privind acordarea unui ajutor de urgență.pdf)HCL nr. 118 din 27. 08. 2020 privind acordarea unui ajutor de urgență.pdf
Download this file (HCL nr. 117 din 27. 08. 2020 privind rectificarea bugetului local și a bugetului instituțiilor publice și activități finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2020.pdf)HCL nr. 117 din 27. 08. 2020 privind rectificarea bugetului local și a bugetului instituțiilor publice și activități finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2020.pdf
Download this file (HCL nr. 116 din 27. 08. 2020 privind prelungirea contractului de închiriere nr. 6023 din 10. 07. 2029 încheiat cu SC Nicușor Serv Auto SRL.pdf)HCL nr. 116 din 27. 08. 2020 privind prelungirea contractului de închiriere nr. 6023 din 10. 07. 2029 încheiat cu SC Nicușor Serv Auto SRL.pdf
Download this file (HCL nr. 115 din 27. 08. 2020 privind aprobarea unui sprijin financiar pentru Parohia Sfâtul Ilie și Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea.pdf)HCL nr. 115 din 27. 08. 2020 privind aprobarea unui sprijin financiar pentru Parohia Sfâtul Ilie și Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea.pdf
Download this file (HCL nr. 114 din 27. 08. 2020 privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere pentru copii ce frecventează la Creșa Mun. Roșiori de Vede în anul 2020 - 2021.pdf)HCL nr. 114 din 27. 08. 2020 privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere pentru copii ce frecventează la Creșa Mun. Roșiori de Vede în anul 2020 - 2021.pdf
Download this file (HCL nr. 113 din 27. 08. 2020 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2020 al SC Urbis Servconstruct SA Roșiori de Vede.pdf)HCL nr. 113 din 27. 08. 2020 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2020 al SC Urbis Servconstruct SA Roșiori de Vede.pdf
Download this file (HCL nr. 112 din 27. 08. 2020 privind stabilirea chiriei pentru contractele de închiriere ce au ca obiect locuințe sociale, locuințe de serviciu, case naționalizate și apartamente vechi.pdf)HCL nr. 112 din 27. 08. 2020 privind stabilirea chiriei pentru contractele de închiriere ce au ca obiect locuințe sociale, locuințe de serviciu, case naționalizate și apartamente vechi.pdf
Download this file (HCL nr. 111 din 27. 08. 2020 privind vânzarea imobilului din domeniul privat - str. Sf. Vineri nr. 52.pdf)HCL nr. 111 din 27. 08. 2020 privind vânzarea imobilului din domeniul privat - str. Sf. Vineri nr. 52.pdf
Download this file (HCL nr. 110 din 27. 08. 2020 privind modificarea HCL nr. 115 din 2017 referitoare la aprobarea structurii organizatorice de personal, organigramei și statului de funcții.pdf)HCL nr. 110 din 27. 08. 2020 privind modificarea HCL nr. 115 din 2017 referitoare la aprobarea structurii organizatorice de personal, organigramei și statului de funcții.pdf
Download this file (HCL nr. 109 din 27. 08. 2020 privind schimbul de locuinței aparținând spațiului locativ de stat din str. Oltului nr. 35 cu locuință în str. Oituz nr. 12.pdf)HCL nr. 109 din 27. 08. 2020 privind schimbul de locuinței aparținând spațiului locativ de stat din str. Oltului nr. 35 cu locuință în str. Oituz nr. 12.pdf
Download this file (HCL nr. 108 din 27. 08. 2020 privind cesiunea contractului de locatiune inregistrat sub nr. 2347 din 01. 07. 2001.pdf)HCL nr. 108 din 27. 08. 2020 privind cesiunea contractului de locatiune inregistrat sub nr. 2347 din 01. 07. 2001.pdf
Download this file (HCL nr. 107 din 05. 08. 2020 - aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie - D.A.L.I. - pentru obiectivul de investitii Reabilitare Cavou Arizan.pdf)HCL nr. 107 din 05. 08. 2020 - aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie - D.A.L.I. - pentru obiectivul de investitii Reabilitare Cavou Arizan.pdf
Download this file (HCL nr. 106 din 05. 08. 2020 - aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de Reabilitare, modernizare si dotare a Sc. Gimn. Dan Berindei.pdf)HCL nr. 106 din 05. 08. 2020 - aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de Reabilitare, modernizare si dotare a Sc. Gimn. Dan Berindei.pdf
Download this file (HCL nr. 105 din 30. 07. 2020 privind acceptarea donației făcută Traffic Systems Eood.pdf)HCL nr. 105 din 30. 07. 2020 privind acceptarea donației făcută Traffic Systems Eood.pdf
Download this file (HCL nr. 104 din 30. 07. 2020 privind aprobarea achiziției serviciilor juridice de asistență și reprezentare în fața instanțelor judecătorești pt. apărarea intereselor UAT în contradictoriu cu reclamanta SC Comindal.pdf)HCL nr. 104 din 30. 07. 2020 privind aprobarea achiziției serviciilor juridice de asistență și reprezentare în fața instanțelor judecătorești pt. apărarea intereselor UAT în contradictoriu cu reclamanta SC Comindal.pdf
Download this file (HCL nr. 103 din 30. 07. 2020 privind acordarea unui ajutor de urgență d-lui G.F., aflat în situație de dificultate temporară.pdf)HCL nr. 103 din 30. 07. 2020 privind acordarea unui ajutor de urgență d-lui G.F., aflat în situație de dificultate temporară.pdf
Download this file (HCL nr. 102 din 30. 07. 2020 privind aprobarea notei conceptuale și temei de proiectare pentru obiectivul de investiții Reabilitarea, modernizarea și dotarea Sc. Gimnazială Dan Berindei.pdf)HCL nr. 102 din 30. 07. 2020 privind aprobarea notei conceptuale și temei de proiectare pentru obiectivul de investiții Reabilitarea, modernizarea și dotarea Sc. Gimnazială Dan Berindei.pdf
Download this file (HCL nr. 101 din 30. 07. 2020 privind înființarea unui punct de colectare a deșeurilor voluminoase, saltele și mobilă.pdf)HCL nr. 101 din 30. 07. 2020 privind înființarea unui punct de colectare a deșeurilor voluminoase, saltele și mobilă.pdf
Download this file (HCL nr. 100 din 30. 07. 2020 privind modificarea și completarea HCL nr. 74 din 27. 05. 2020 referitor la aprobarea concesiunii către SC Urbis Servconstruct SA a Serviciului de Salubrizare.pdf)HCL nr. 100 din 30. 07. 2020 privind modificarea și completarea HCL nr. 74 din 27. 05. 2020 referitor la aprobarea concesiunii către SC Urbis Servconstruct SA a Serviciului de Salubrizare.pdf
Download this file (HCL nr. 99 din 30. 07. 2020 privind aprobarea Metodologiei de acordare a unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă.pdf)HCL nr. 99 din 30. 07. 2020 privind aprobarea Metodologiei de acordare a unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă.pdf
Download this file (HCL nr. 98 din 30. 07. 2020 privind schimbul locuinței ANL din str. Republicii bl. 415, et. 2, ap. 12 cu locuința ANL liberă din bl. 415, ap. 1.pdf)HCL nr. 98 din 30. 07. 2020 privind schimbul locuinței ANL din str. Republicii bl. 415, et. 2, ap. 12 cu locuința ANL liberă din bl. 415, ap. 1.pdf
Download this file (HCL nr. 97 din 30. 07. 2020 privind scutirea doamnei M. R. de la plata chiriei pentru locuința socială.pdf)HCL nr. 97 din 30. 07. 2020 privind scutirea doamnei M. R. de la plata chiriei pentru locuința socială.pdf
Download this file (HCL nr. 96 din 30. 07. 2020 privind atribuirea spațiului de locuit - locuință aparținând fondului locativ de stat situat in str. Oltului nr. 18.pdf)HCL nr. 96 din 30. 07. 2020 privind atribuirea spațiului de locuit - locuință aparținând fondului locativ de stat situat in str. Oltului nr. 18.pdf
Download this file (HCL nr. 95 din 30. 07. 2020 privind aprobarea ordinii de priorități a solicitanților și a listelor de repartizare cu chirie a locuințelor din fondul locativ.pdf)HCL nr. 95 din 30. 07. 2020 privind aprobarea ordinii de priorități a solicitanților și a listelor de repartizare cu chirie a locuințelor din fondul locativ.pdf
Download this file (HCL nr. 94 din 30. 07. 2020 privind modificarea si completarea HCL nr. 35 din 27. 02. 2018 referitoare la stabilirea obiectivelor de interes public local care necesită pază.pdf)HCL nr. 94 din 30. 07. 2020 privind modificarea si completarea HCL nr. 35 din 27. 02. 2018 referitoare la stabilirea obiectivelor de interes public local care necesită pază.pdf
Download this file (HCL nr. 93 din 30. 07. 2020 privind modificarea HCL nr. 60 din 16. 04. 2020 referitoare la stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2020.pdf)HCL nr. 93 din 30. 07. 2020 privind modificarea HCL nr. 60 din 16. 04. 2020 referitoare la stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2020.pdf
Download this file (HCL nr. 92 din 30. 07. 2020 privind aprobarea rectificarii bugetului local și activități finanțate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2020.pdf)HCL nr. 92 din 30. 07. 2020 privind aprobarea rectificarii bugetului local și activități finanțate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2020.pdf
Download this file (HCL nr. 91 din 30. 07. 2020 privind aprobarea conturilor de execuție ale bugetului local - trim. II al anului 2020.pdf)HCL nr. 91 din 30. 07. 2020 privind aprobarea conturilor de execuție ale bugetului local - trim. II al anului 2020.pdf
Download this file (HCL nr. 90 din 30. 07. 2020 privind modificarea si completarea HCL nr 20 din 30. 01. 2020 - DCECS.pdf)HCL nr. 90 din 30. 07. 2020 privind modificarea si completarea HCL nr 20 din 30. 01. 2020 - DCECS.pdf
Download this file (HCL nr. 89 din 25. 06. 2020 privind rectificarea bugetului local si a bugetului institutiilor publice.pdf)HCL nr. 89 din 25. 06. 2020 privind rectificarea bugetului local si a bugetului institutiilor publice.pdf
Download this file (HCL nr. 88 din 25. 06. 2020 privind cesiunea contractului de locatiune inregistrat sub nr. 3016 din 01. 01 2020.pdf)HCL nr. 88 din 25. 06. 2020 privind cesiunea contractului de locatiune inregistrat sub nr. 3016 din 01. 01 2020.pdf
Download this file (HCL nr. 87 din 25. 06. 2020 privind modificarea HCL nr. 115 din 2017 referitoare la aprobarea structurii organizatorice de personal, organigramei si statului de functii.pdf)HCL nr. 87 din 25. 06. 2020 privind modificarea HCL nr. 115 din 2017 referitoare la aprobarea structurii organizatorice de personal, organigramei si statului de functii.pdf
Download this file (HCL nr. 86 din 25. 06. 2020 privind scutirea la plata chiriei datorate pe perioada 01. 07 - 01. 10 2020 pentru contractele de locatiune - parcari - str. Renasterii.pdf)HCL nr. 86 din 25. 06. 2020 privind scutirea la plata chiriei datorate pe perioada 01. 07 - 01. 10 2020 pentru contractele de locatiune - parcari - str. Renasterii.pdf
Download this file (HCL nr. 85 din 25. 06. 2020 privind stabilirea chiriei pentru apartament vechi nr. 4, bl. 213, din str. Mihail Kogalniceanu, Municipiul Rosiori de Vede.pdf)HCL nr. 85 din 25. 06. 2020 privind stabilirea chiriei pentru apartament vechi nr. 4, bl. 213, din str. Mihail Kogalniceanu, Municipiul Rosiori de Vede.pdf
Download this file (HCL nr. 84 din 25. 06. 2020 privind trecerea din domniul privat al UAT in domeniul public al UAT Rosiori de Vede a unui bun mobil.pdf)HCL nr. 84 din 25. 06. 2020 privind trecerea din domniul privat al UAT in domeniul public al UAT Rosiori de Vede a unui bun mobil.pdf
Download this file (HCL nr. 83 din 25. 06. 2020 privind aprobarea imprumutului de folosinta a trei bunuri mobile proprietate a municipiului Rosiori de Vede.pdf)HCL nr. 83 din 25. 06. 2020 privind aprobarea imprumutului de folosinta a trei bunuri mobile proprietate a municipiului Rosiori de Vede.pdf
Download this file (HCL nr. 82 din 25. 06. 2020 privind dezmembrarea imobilului situat în Municipiul Roșiori de Vede, str. Manafilor, nr. 24..pdf)HCL nr. 82 din 25. 06. 2020 privind dezmembrarea imobilului situat în Municipiul Roșiori de Vede, str. Manafilor, nr. 24..pdf
Download this file (HCL nr. 81 din 25. 06. 2020 -privind modificarea HCL nr. 35 din19.02.2020 referitoare la aprobarea organigramei și statului de funcții ale Spitalului Municipal Caritas Roșiori de Vede.pdf)HCL nr. 81 din 25. 06. 2020 -privind modificarea HCL nr. 35 din19.02.2020 referitoare la aprobarea organigramei și statului de funcții ale Spitalului Municipal Caritas Roșiori de Vede.pdf
Download this file (HCL nr. 80 din 25. 06. 2020 privind schimbul locuinței ANL deținută de dl. Stanca Marius în str. Sf. Teodor, bl. S3, ap. 5 cu locuința ANL liberă din bl. S1, ap. 12.pdf)HCL nr. 80 din 25. 06. 2020 privind schimbul locuinței ANL deținută de dl. Stanca Marius în str. Sf. Teodor, bl. S3, ap. 5 cu locuința ANL liberă din bl. S1, ap. 12.pdf
Download this file (HCL nr. 79 din 25. 06. 2020 privind modificarea și completarea HCL nr. 20 din 30. 01. 2020 referitoare la Programul minimal al D.C.E.C.S. pentru anul 2020.pdf)HCL nr. 79 din 25. 06. 2020 privind modificarea și completarea HCL nr. 20 din 30. 01. 2020 referitoare la Programul minimal al D.C.E.C.S. pentru anul 2020.pdf
Download this file (HCL nr. 78 din 27. 05. 2020 - aprobarea contribuției sub formă de cotizație a Municipiului - AMR.pdf)HCL nr. 78 din 27. 05. 2020 - aprobarea contribuției sub formă de cotizație a Municipiului - AMR.pdf
Download this file (HCL nr. 77 din 27. 05. 2020 - aprobarea contribuției sub formă de cotizație a Municipiului - Euro Teleorman.pdf)HCL nr. 77 din 27. 05. 2020 - aprobarea contribuției sub formă de cotizație a Municipiului - Euro Teleorman.pdf
Download this file (HCL nr. 76 din 27. 05. 2020 - aprobarea contribuției sub formă de cotizație a Municipiului - ADI Teleormanul.pdf)HCL nr. 76 din 27. 05. 2020 - aprobarea contribuției sub formă de cotizație a Municipiului - ADI Teleormanul.pdf
Download this file (HCL nr. 75 din 27. 05. 2020 - aprobarea contribuției sub formă de cotizație a Municipiului - ADI Managementul Deseurilor Teleorman.pdf)HCL nr. 75 din 27. 05. 2020 - aprobarea contribuției sub formă de cotizație a Municipiului - ADI Managementul Deseurilor Teleorman.pdf
Download this file (HCL nr. 74 din 27. 05. 2020 - aprobarea cesiunii prin încredințare directă către SC Urbis Servconstruct SA a serviciului de salubrizare a municipiului.pdf)HCL nr. 74 din 27. 05. 2020 - aprobarea cesiunii prin încredințare directă către SC Urbis Servconstruct SA a serviciului de salubrizare a municipiului.pdf
Download this file (HCL nr. 73 din 21. 02. 2020 - prelungirea contractelor de delegare a gestiunii serv. de transport gratuit prin curse regulate speciale ale elevilor cu SC Transurbana SA.pdf)HCL nr. 73 din 21. 02. 2020 - prelungirea contractelor de delegare a gestiunii serv. de transport gratuit prin curse regulate speciale ale elevilor cu SC Transurbana SA.pdf
Download this file (HCL nr. 72 din 21. 05. 2020 - predarea catre MLPDA prin CNI a amplasamentului si a salii de sport in vederea executarii obv. Reabilitare sala de sport, Renasterii nr. 15.pdf)HCL nr. 72 din 21. 05. 2020 - predarea catre MLPDA prin CNI a amplasamentului si a salii de sport in vederea executarii obv. Reabilitare sala de sport, Renasterii nr. 15.pdf
Download this file (HCL nr. 71 din 21. 05. 2020 - aprobarea notei conceptuale si temei de proiectare pentru obiectivul Reabilitarea si modernizare sala de sport, Renasterii nr. 15.pdf)HCL nr. 71 din 21. 05. 2020 - aprobarea notei conceptuale si temei de proiectare pentru obiectivul Reabilitarea si modernizare sala de sport, Renasterii nr. 15.pdf
Download this file (HCL nr. 70 din 21. 05. 2020 - aprobarea instituirii instrumentului economic Plateste pentru cat arunci la nivel de UAT Rosiori de Vede.pdf)HCL nr. 70 din 21. 05. 2020 - aprobarea instituirii instrumentului economic Plateste pentru cat arunci la nivel de UAT Rosiori de Vede.pdf
Download this file (HCL nr. 69 din 21. 05. 2020 - acordarea unui ajutor de urgență d-lui Coipan Florinel Ionuț.pdf)HCL nr. 69 din 21. 05. 2020 - acordarea unui ajutor de urgență d-lui Coipan Florinel Ionuț.pdf
Download this file (HCL nr. 68 din 21. 05. 2020 - declararea unui teren în suprafață de 67 mp, situat în Aleea CFR f.n. ca apartinand domeniului privat.pdf)HCL nr. 68 din 21. 05. 2020 - declararea unui teren în suprafață de 67 mp, situat în Aleea CFR f.n. ca apartinand domeniului privat.pdf
Download this file (HCL nr. 67 din 21. 05. 2020 - actualizarea componenței Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism .pdf)HCL nr. 67 din 21. 05. 2020 - actualizarea componenței Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism .pdf
Download this file (HCL nr. 66 din 21. 05. 2020 - suspendarea temporară a plății chiriei datorate conform contractului de închiriere nr. 6020 din 30.01.2004 .pdf)HCL nr. 66 din 21. 05. 2020 - suspendarea temporară a plății chiriei datorate conform contractului de închiriere nr. 6020 din 30.01.2004 .pdf
Download this file (HCL nr. 65 din 21. 05. 2020 - suspendarea temporară parțială a plății redevenței datorate conform contractului de concesiune nr. 12837 din 22.06.2010 .pdf)HCL nr. 65 din 21. 05. 2020 - suspendarea temporară parțială a plății redevenței datorate conform contractului de concesiune nr. 12837 din 22.06.2010 .pdf
Download this file (HCL nr. 64 din 21. 05. 2020 - privind majorarea capitalului social al S.C. URBIS SA.pdf)HCL nr. 64 din 21. 05. 2020 - privind majorarea capitalului social al S.C. URBIS SA.pdf
Download this file (HCL nr. 63 din 21. 05. 2020-rectificarea bugetului local și a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2020.pdf)HCL nr. 63 din 21. 05. 2020-rectificarea bugetului local și a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2020.pdf
Download this file (HCL nr. 62 din 15. 05. 2020 - finantarea cheltuielilor pentru servicii si lucrari UAT Rosiori de Vede -pentru investitia Reabilitare, modernizare sala de sport - Republicii nr. 1.pdf)HCL nr. 62 din 15. 05. 2020 - finantarea cheltuielilor pentru servicii si lucrari UAT Rosiori de Vede -pentru investitia Reabilitare, modernizare sala de sport - Republicii nr. 1.pdf
Download this file (HCl nr. 61 din 15. 05. 2020 - aprobarea documentatiei tehnico-economce pentru investitia Reabilitare, modernizare sala de sport - Republicii nr. 1.pdf)HCl nr. 61 din 15. 05. 2020 - aprobarea documentatiei tehnico-economce pentru investitia Reabilitare, modernizare sala de sport - Republicii nr. 1.pdf
Download this file (HCL nr. 60 fin 16. 04. 2020 - stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2021.pdf)HCL nr. 60 fin 16. 04. 2020 - stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2021.pdf
Download this file (HCL nr. 59 din 16. 04. 2020 - aprobarea achiziționării de servicii hoteliere pentru personalul medico-sanitar din Spitalul municipal „Caritas” Roșiori de Vede.pdf)HCL nr. 59 din 16. 04. 2020 - aprobarea achiziționării de servicii hoteliere pentru personalul medico-sanitar din Spitalul municipal „Caritas” Roșiori de Vede.pdf
Download this file (HCL nr. 58 din 16. 04. 2020 - rectificarea bugetului local și a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2020.pdf)HCL nr. 58 din 16. 04. 2020 - rectificarea bugetului local și a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2020.pdf
Download this file (HCL nr. 57 din 16. 04. 2020 -aprobarea conturilor de execuție ale bugetului local, bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial - trim. I.pdf)HCL nr. 57 din 16. 04. 2020 -aprobarea conturilor de execuție ale bugetului local, bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial - trim. I.pdf
Download this file (HCL nr. 56 din 07. 04. 2020 - -indreptarea erorii materiale din cuprinsul HCL nr. 47 din 26.03.2020.pdf)HCL nr. 56 din 07. 04. 2020 - -indreptarea erorii materiale din cuprinsul HCL nr. 47 din 26.03.2020.pdf
Download this file (HCL nr. 55 din 07. 04. 2020 - rectificarea bugetului local si a bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2020.pdf)HCL nr. 55 din 07. 04. 2020 - rectificarea bugetului local si a bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2020.pdf
Download this file (HCL nr. 54 din 07. 04. 2020 - modificare HCL nr. 12 din 30. 01. 2020.pdf)HCL nr. 54 din 07. 04. 2020 - modificare HCL nr. 12 din 30. 01. 2020.pdf
Download this file (HCL nr. 53 din 26 martie 2020 - modalitatea de acordare a beneficiilor de asistență socială în regim de urgență persoanelor si familiilor aflate în izolare sau autoizolare.pdf)HCL nr. 53 din 26 martie 2020 - modalitatea de acordare a beneficiilor de asistență socială în regim de urgență persoanelor si familiilor aflate în izolare sau autoizolare.pdf
Download this file (HCL nr. 52 din 26 martie 2020 - suspendarea temporară a plății chiriei datorate conform contractelor încheiate pentru mesele din hala veche a Pieței Centrale.pdf)HCL nr. 52 din 26 martie 2020 - suspendarea temporară a plății chiriei datorate conform contractelor încheiate pentru mesele din hala veche a Pieței Centrale.pdf
Download this file (HCL nr. 51 din 26 martie 2020-scutirea doamnei Sultana Ileana Marinela de la plata chiriei pentru locuința ANL din strada Republicii.pdf)HCL nr. 51 din 26 martie 2020-scutirea doamnei Sultana Ileana Marinela de la plata chiriei pentru locuința ANL din strada Republicii.pdf
Download this file (HCL nr. 50 din 26 martie 2020 - aprobarea modalității de gestiune a serviciului de salubrizare pentru dezinsecție, dezinfecție și deratizare în municipiu.pdf)HCL nr. 50 din 26 martie 2020 - aprobarea modalității de gestiune a serviciului de salubrizare pentru dezinsecție, dezinfecție și deratizare în municipiu.pdf
Download this file (HCL nr. 49 din 26 martie 2020 -desiunea contractului de locațiune înregistrat sub nr. 2355 din 01.07.2001.pdf)HCL nr. 49 din 26 martie 2020 -desiunea contractului de locațiune înregistrat sub nr. 2355 din 01.07.2001.pdf
Download this file (HCL nr. 48 din 26 martie 2020 -declararea unui teren în suprafață de 577 mp, situat în str. Nicolae Bălcescu, f.n., ca aparținând domeniului privat al municipiului.pdf)HCL nr. 48 din 26 martie 2020 -declararea unui teren în suprafață de 577 mp, situat în str. Nicolae Bălcescu, f.n., ca aparținând domeniului privat al municipiului.pdf
Download this file (HCL nr. 47 din 26 martie 2020 -declararea unui teren în suprafață de 432,1() mp, situat în str. Dunării, f.n., ca aprținând domeniului privat al municipiului.pdf)HCL nr. 47 din 26 martie 2020 -declararea unui teren în suprafață de 432,1() mp, situat în str. Dunării, f.n., ca aprținând domeniului privat al municipiului.pdf
Download this file (HCL nr. 46 din 26 martie 2020- modificarea HCL nr. 28 din 29.03.2012 referitoare la construirea unei capele pentru servicii religioase in curtea Spital. Caritas.pdf)HCL nr. 46 din 26 martie 2020- modificarea HCL nr. 28 din 29.03.2012 referitoare la construirea unei capele pentru servicii religioase in curtea Spital. Caritas.pdf
Download this file (HCL nr. 45 din 26 martie 2020 - aprobarea cuantumului lunar al unei burse si al numarului de burse pentru anul 2020.pdf)HCL nr. 45 din 26 martie 2020 - aprobarea cuantumului lunar al unei burse si al numarului de burse pentru anul 2020.pdf
Download this file (HCL nr. 44 din 26 martie 2020 - aprobarea scoaterii din functiune a unor mijlocae fixe din patrimoniul Spitalului Caritas.pdf)HCL nr. 44 din 26 martie 2020 - aprobarea scoaterii din functiune a unor mijlocae fixe din patrimoniul Spitalului Caritas.pdf
Download this file (HCL nr. 43 din 26 martie 2020 - rectificarea bugetului local pe anul 2020.pdf)HCL nr. 43 din 26 martie 2020 - rectificarea bugetului local pe anul 2020.pdf
Download this file (HCL nr. 42 din 26 martie 2020 - aprobarea contului anual de executie la 31. 12. 2019.pdf)HCL nr. 42 din 26 martie 2020 - aprobarea contului anual de executie la 31. 12. 2019.pdf
Download this file (HCL nr. 41 din 26 martie 2020 - stabilirea procedurii de desfasurare a sedintelor Consiliului Local, in situatii exceptionale .pdf)HCL nr. 41 din 26 martie 2020 - stabilirea procedurii de desfasurare a sedintelor Consiliului Local, in situatii exceptionale .pdf
Download this file (HCL nr. 40 din 26 martie 2020 -Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului Local al Municipiului Rosiori de Vede .pdf)HCL nr. 40 din 26 martie 2020 -Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului Local al Municipiului Rosiori de Vede .pdf
Download this file (HCL nr. 39 din 27. 02. 2020 - aprobarea contribuției materiale a UAT Municipiul Roșiorii de Vede pentru finanțarea C.S. Sporting Roșiori 2008 Roșiori de Vede, in anul 2020.pdf)HCL nr. 39 din 27. 02. 2020 - aprobarea contribuției materiale a UAT Municipiul Roșiorii de Vede pentru finanțarea C.S. Sporting Roșiori 2008 Roșiori de Vede, in anul 2020.pdf
Download this file (HCL nr. 38 din 27. 02. 2020 - aprobarea modificării titularului și prelungirii contractului de închiriere nr. 2123 din 2000.pdf)HCL nr. 38 din 27. 02. 2020 - aprobarea modificării titularului și prelungirii contractului de închiriere nr. 2123 din 2000.pdf
Download this file (HCL nr. 37 din 27. 02. 2020 - aprobarea cererii de finanțare și implementarea proiectului Niciodată singur — Sprijin pentru bunicii comunități.pdf)HCL nr. 37 din 27. 02. 2020 - aprobarea cererii de finanțare și implementarea proiectului Niciodată singur — Sprijin pentru bunicii comunități.pdf
Download this file (HCL nr. 36 din 19. 02. 2020 - modificarea si completarea HCL nr. 54 din 30 august 2012 prin care a fost aprobata inchirierea prin licitatie publica a locurilor de parcare.pdf)HCL nr. 36 din 19. 02. 2020 - modificarea si completarea HCL nr. 54 din 30 august 2012 prin care a fost aprobata inchirierea prin licitatie publica a locurilor de parcare.pdf
Download this file (HCL nr. 35 din 19. 02. 2020 - aprobarea organigramei și statului de functii ale Spitalului Municipal Caritas.pdf)HCL nr. 35 din 19. 02. 2020 - aprobarea organigramei și statului de functii ale Spitalului Municipal Caritas.pdf
Download this file (HCL nr. 34 din 19. 02. 2020 - acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Municipiul Roșiorii de Vede in AGA la ADI Teleormanul (comuna Branceni).pdf)HCL nr. 34 din 19. 02. 2020 - acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Municipiul Roșiorii de Vede in AGA la ADI Teleormanul (comuna Branceni).pdf
Download this file (HCL nr. 33 din 19. 02. 2020 - stabilirea chiriilor pentru anul 2020 la contractele de inchiriere ce au ca obiect locuinte pentru tineri destinate inchirierii, construite prin ANL.pdf)HCL nr. 33 din 19. 02. 2020 - stabilirea chiriilor pentru anul 2020 la contractele de inchiriere ce au ca obiect locuinte pentru tineri destinate inchirierii, construite prin ANL.pdf
Download this file (HCL nr. 32 din 19. 02. 2020 - acordarea unui ajutor de urgenta.pdf)HCL nr. 32 din 19. 02. 2020 - acordarea unui ajutor de urgenta.pdf
Download this file (HCL nr. 31 din 19. 02. 2020 - incetarea actului de transmitere in administrare nr. 14808 din 08. 11. 2000 a imobilului situat in str. Stegarului nr. 2, in care a functionat Scoala nr. 5.pdf)HCL nr. 31 din 19. 02. 2020 - incetarea actului de transmitere in administrare nr. 14808 din 08. 11. 2000 a imobilului situat in str. Stegarului nr. 2, in care a functionat Scoala nr. 5.pdf
Download this file (HCL nr. 30 din 19. 02. 2020 - cesiunea contractului de locatiune inregistrat sub nr. 23961 din 10. 12. 2002.pdf)HCL nr. 30 din 19. 02. 2020 - cesiunea contractului de locatiune inregistrat sub nr. 23961 din 10. 12. 2002.pdf
Download this file (HCL nr. 29 din 19. 02. 2020 - modificarea tarifelor practicate de SC URBIS SERVCONSTRUCT SA pentru aactivitati specifice serviciului de salubritate a municipiului Rosiorii de Vede.pdf)HCL nr. 29 din 19. 02. 2020 - modificarea tarifelor practicate de SC URBIS SERVCONSTRUCT SA pentru aactivitati specifice serviciului de salubritate a municipiului Rosiorii de Vede.pdf
Download this file (HCL nr. 28 din 19. 02. 2020 - aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2020 al SC URBIS SERVCONSTRUCT SA Rosiorii de Vede.pdf)HCL nr. 28 din 19. 02. 2020 - aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2020 al SC URBIS SERVCONSTRUCT SA Rosiorii de Vede.pdf
Download this file (HCL nr. 27 din 19. 02. 2020 - aprobarea bugetului local, bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii si a bugetului imprumuturilor.pdf)HCL nr. 27 din 19. 02. 2020 - aprobarea bugetului local, bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii si a bugetului imprumuturilor.pdf
Download this file (HCL nr. 26 din 30. 01. 2020 - aprobarea caietului de sarcini al serviciului de iluminat public din Municipiul Rosiorii de Vede.pdf)HCL nr. 26 din 30. 01. 2020 - aprobarea caietului de sarcini al serviciului de iluminat public din Municipiul Rosiorii de Vede.pdf
Download this file (HCL nr. 25 din 30. 01. 2020 - modificarea si completarea HCL nr. 54 din 30 august 2012 prin care a fost aprobat[ inchirierea prin licitatie publica a locurilor de parcare.pdf)HCL nr. 25 din 30. 01. 2020 - modificarea si completarea HCL nr. 54 din 30 august 2012 prin care a fost aprobat[ inchirierea prin licitatie publica a locurilor de parcare.pdf
Download this file (HCL nr. 24 din 30. 01. 2020 - inchirierea prin licitatie publica a unui spatiu din incinta Liceului Tehnologic Anghel Saligny.pdf)HCL nr. 24 din 30. 01. 2020 - inchirierea prin licitatie publica a unui spatiu din incinta Liceului Tehnologic Anghel Saligny.pdf
Download this file (HCL nr. 23 din 30. 01. 2020 - modificarea HCL nr. 175 din 19. 12. 2019 referitoare la retragerea dreptului de folosinta asupra unor terenuri atribuite in folosinta gratuita .pdf)HCL nr. 23 din 30. 01. 2020 - modificarea HCL nr. 175 din 19. 12. 2019 referitoare la retragerea dreptului de folosinta asupra unor terenuri atribuite in folosinta gratuita .pdf
Download this file (HCL nr. 22 din 30. 01. 2020 - revocarea HCL nr. 117 din 25. 07. 2019 pentru concesionarea prin licitatie publica a unui teren apartinand domeniului privat situat pe str. Sf. Teodor f.n..pdf)HCL nr. 22 din 30. 01. 2020 - revocarea HCL nr. 117 din 25. 07. 2019 pentru concesionarea prin licitatie publica a unui teren apartinand domeniului privat situat pe str. Sf. Teodor f.n..pdf
Download this file (HCL nr. 21 din 30. 01. 2020 - aprobarea Regulamentului pentru activitatea de ridicare, transport, depozitare si eliberare a vehiculelor stationate neregulamentar si a vehiculelor farar stapan.pdf)HCL nr. 21 din 30. 01. 2020 - aprobarea Regulamentului pentru activitatea de ridicare, transport, depozitare si eliberare a vehiculelor stationate neregulamentar si a vehiculelor farar stapan.pdf
Download this file (HCL nr. 20 din 30. 01. 2020 - programul minimal al proiectelor, actiunilor si manifestarilor culturale, educative si sportive ale D.C.E.C.S pentru anul 2020.pdf)HCL nr. 20 din 30. 01. 2020 - programul minimal al proiectelor, actiunilor si manifestarilor culturale, educative si sportive ale D.C.E.C.S pentru anul 2020.pdf
Download this file (HCL nr. 19 din 30. 01. 2020 - modalitatea de acordare a benficiilor de asistenta sociala persoanelor varstnice din Rosiorii de Vede in anul 2020.pdf)HCL nr. 19 din 30. 01. 2020 - modalitatea de acordare a benficiilor de asistenta sociala persoanelor varstnice din Rosiorii de Vede in anul 2020.pdf
Download this file (HCL nr. 18 din 30. 01. 2020 - aprobarea listei definitive cu ordinea de prioritate a solicitantilor si a listei de repartizare a locuintelor pentru tineri, construite prin ANL.pdf)HCL nr. 18 din 30. 01. 2020 - aprobarea listei definitive cu ordinea de prioritate a solicitantilor si a listei de repartizare a locuintelor pentru tineri, construite prin ANL.pdf
Download this file (HCL nr. 17 din 30. 01. 2020-stabilirea standardului minim de cost pentru serviciul social prestat prin Caminul de batrani Sf. Teodor Cod 870-CR-V-I si a costului mediu lunar de intretinere -2020.pdf)HCL nr. 17 din 30. 01. 2020-stabilirea standardului minim de cost pentru serviciul social prestat prin Caminul de batrani Sf. Teodor Cod 870-CR-V-I si a costului mediu lunar de intretinere -2020.pdf
Download this file (HCL nr. 16 din 30. 01. 2020 - aprobarea Planului anual de actiuni - lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de munca ce trebuie prestate de catre beneficiarii de ajutor social - 2020.pdf)HCL nr. 16 din 30. 01. 2020 - aprobarea Planului anual de actiuni - lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de munca ce trebuie prestate de catre beneficiarii de ajutor social - 2020.pdf
Download this file (HCL nr. 15 din 30. 01. 2020 - aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al aparatului de specialitate al primarului-min.pdf)HCL nr. 15 din 30. 01. 2020 - aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al aparatului de specialitate al primarului-min.pdf
Download this file (HCL nr. 14 din 30. 01. 2020 - modificarea HCL nr. 115 din 2017 referitoare la aprobarea structurii organizatorice de personal, a organigramei si statului de functii.pdf)HCL nr. 14 din 30. 01. 2020 - modificarea HCL nr. 115 din 2017 referitoare la aprobarea structurii organizatorice de personal, a organigramei si statului de functii.pdf
Download this file (HCL nr. 13 din 30. 01. 2020 - modificarea HCL nr. 101 din 20. 06. 2019 referitoare la aprobarea organigramei si statului de functii ale Spitalului Caritas.pdf)HCL nr. 13 din 30. 01. 2020 - modificarea HCL nr. 101 din 20. 06. 2019 referitoare la aprobarea organigramei si statului de functii ale Spitalului Caritas.pdf
Download this file (HCL nr. 12 din 30. 01. 2020 - aprobarea utilizarii in anul 2020 a excedentului anual al bugetului local rezultat la incheierea exercitiului bugetar al anului 2019.pdf)HCL nr. 12 din 30. 01. 2020 - aprobarea utilizarii in anul 2020 a excedentului anual al bugetului local rezultat la incheierea exercitiului bugetar al anului 2019.pdf
Download this file (HCL nr. 11 din 30. 01. 2020 - aprobarea conturilor de executie ale bugetului local, bugetului institutiilor publice si activ -tri. IV al anului 2019-min.pdf)HCL nr. 11 din 30. 01. 2020 - aprobarea conturilor de executie ale bugetului local, bugetului institutiilor publice si activ -tri. IV al anului 2019-min.pdf
Download this file (HCL nr. 10 din 30. 01. 2020 - schimbare destinatie locuinta din fondul locativ in locuinta sociala.pdf)HCL nr. 10 din 30. 01. 2020 - schimbare destinatie locuinta din fondul locativ in locuinta sociala.pdf
Download this file (HCL nr. 9 din 30. 01. 2020-aprobarea modificarii titularului contractului de cesiune nr. 24028 din 2001.pdf)HCL nr. 9 din 30. 01. 2020-aprobarea modificarii titularului contractului de cesiune nr. 24028 din 2001.pdf
Download this file (HCL nr. 8 din 30. 01. 2020 - utilizarea de teren apartinand domeniului public in vederea realizarii lucrarii R2 - Inlocuire LES 20 KV PTCZ 1248 R - PTCZ 1703.pdf)HCL nr. 8 din 30. 01. 2020 - utilizarea de teren apartinand domeniului public in vederea realizarii lucrarii R2 - Inlocuire LES 20 KV PTCZ 1248 R - PTCZ 1703.pdf
Download this file (HCL nr. 7 din 30. 01. 2020 - cesiunea contractului de locatiune inregistrat sub nr. 2127 din 01. 01. 2001.pdf)HCL nr. 7 din 30. 01. 2020 - cesiunea contractului de locatiune inregistrat sub nr. 2127 din 01. 01. 2001.pdf
Download this file (HCL nr. 6 din 30. 01. 2020 - cesiunea contractului de locatiune inregistrat sub nr. 1215 din 10. 07. 2001.pdf)HCL nr. 6 din 30. 01. 2020 - cesiunea contractului de locatiune inregistrat sub nr. 1215 din 10. 07. 2001.pdf
Download this file (HCL nr. 5 din 30. 01. 2020 - cesiunea contractului de locatiune inregistrat sub nr. 2302 din 01. 01. 2001.pdf)HCL nr. 5 din 30. 01. 2020 - cesiunea contractului de locatiune inregistrat sub nr. 2302 din 01. 01. 2001.pdf
Download this file (HCL nr. 4 din 30. 01. 2020 - cesiunea contractului de locatiune inregistrat sub nr. 2081 din 01. 01. 2001.pdf)HCL nr. 4 din 30. 01. 2020 - cesiunea contractului de locatiune inregistrat sub nr. 2081 din 01. 01. 2001.pdf
Download this file (HCL nr. 3 din 30. 01. 2020 -modificarea HCL nr. 124 din 28. 08. 2018 privind aprobarea studiului de fezabilitate pentruinvestitia Imbunatatirea calitatii vietii locuitorilor Mun. .pdf)HCL nr. 3 din 30. 01. 2020 -modificarea HCL nr. 124 din 28. 08. 2018 privind aprobarea studiului de fezabilitate pentruinvestitia Imbunatatirea calitatii vietii locuitorilor Mun. .pdf
Download this file (HCL nr. 2 din 30. 01. 2020 - validarea manadatului de consilier local al domnului Toma Teodor Alexandru si completarea unei comisii de specialitate a consiliului local.pdf)HCL nr. 2 din 30. 01. 2020 - validarea manadatului de consilier local al domnului Toma Teodor Alexandru si completarea unei comisii de specialitate a consiliului local.pdf
Download this file (HCL nr. 1 din 30. 01. 2020 - constatarea incetarii de drept a mandatului de consilier local al domnului Berechet Constantin si declararea locului vacant.pdf)HCL nr. 1 din 30. 01. 2020 - constatarea incetarii de drept a mandatului de consilier local al domnului Berechet Constantin si declararea locului vacant.pdf

Primaria Municipiului Rosiorii de Vede