Proiecte de hotarari - Sedinta ordinara din 18. 12. 2018
1. Proiect de hotarare privind aprobarea doc. in faza Studiu de fez. si a indicatorilor tehnico-economici , pt ob. de inv. Bloc locuinte pentru tineri St+P+3E 24 unitati locative Aleea Parc Nord-lot 2
2. Proiect de hotarare privind rectif.bugetului local, bugetului inst. publice si activ. finantate integral sau partial din venituri proprii si a bugetului imprumuturilor interne pe anul 2018
3. Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 al SC URBIS SERVCONSTRUCT SA
4. Proiect de hotarare privind aprobarea notei conceptuale pentru obiectivul Lucrari de racordare la retelele de utilitati si sistematizare pe verticala, pentru obiectivul ANL
5. Proiect de hotarare privind modificarea H.C.L. nr. 115-30.05.2017, cu modificările și completările ulterioare
6. Proiect de hotarare privind aprobarea inventarului locuintelor si terenurilor proprietate privata de stat ce fac obiectul Legii 112 -1995
7. Proiect de hoatrare privind cesiunea contractului de inchiriere inregistrat sub nr. 2079 din 01.01.2001
8. Proiect de hotarare privind mentinerea nivelului chiriei si redeventei datorate pentru serviciile, terenurile si spatiile din domeniul public si privat al municipiului
9. Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii contractelor de inchiriere care expira in cursul anului 2019 pentru chiriasii locuintelor ANL
10. Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii contractelor de inchiriere a locuintelor sociale care expira in cursul anului 2019
11. Proiect de hotarare privind modalitatea de acordare a beneficiilor de asistenta sociala persoanelor varstnice veterani de razboi din Municipiul Rosiorii de Vede
12. Proiect de hotarare privind aprobarea Listei cu ordinea de prioritate a solicitanților de locuințe pentru tineri, ce întrunesc criteriile de acces pentru o locuință cu chirie ANL
13. Proiect de hotarare privind aprob. modalitatii de realizare a serv. de proiectare - faza Proiect tehnic, aferente obiectivului Modernizare, consolidare si extindere Cinematograf Modern
 
Romanian Bulgarian English German Italian Portuguese Spanish


Colectare selectiva

Ne gasiti si pe Facebook

OSense O-Sense

by Xtin Computers