Proiecte de hotarari – Sedinta ordinara din 28. 08. 2018
1. Proiect de hotarare ref. la cesiunea contractului de inchiriere 2346 din 01. 07. 2001
2. Proiect de hotarare aprob. Regulament
3. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului propriu de functionare a halei vechi din piata centrala a Municipiului Rosiorii de Vede
4. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea art. 1 lit. b din HCL nr. 95 din 30 oct. 2009
5. Proiect de hotarare privind aprobarea costului mediu lunar de intretinere pt. copiii ce frecventeaza Cresa Municipala Rosiorii de Vede in anul scolar 2018 - 2019
6. Proiect de hotarare privind declararea unui teren situat in str. Marasesti f.n. ca apartinand domeniului privat al Municipiului Rosiorii de Vede
7. Proiect de hotarare referitor la aprobarea concesionarii fara licitatie publica a unui teren apartinand domeniului privat al municipiului
8. Proiect de hotarare referitor la contractul de inchiriere inregistrata sub nr. 2241 din 01. 01. 2001
9. Proiect de hotarare privind stabilirea cotei de carburant pentru autocisterna Benz Atego 818
10. Proiect de hotarare privind Regulamentul propriu de functionare a balciului anual.
11. Proiect de hotarare privind revocarea HCL nr. 90 din 29. 06. 2018 referitoare la stabilirea debitului si a sumei de plata actualizata, datorata de SC SNAP COM SRL
12. Proiect de hotarare privind actualizarea strategiei de dezvoltare a Municipiului Rosiorii de Vede aprobata prin HCL nr. 21 din 12. 07. 2012
13. Proiect de hotarare privind aprobarea notelor conceptuale conform investitiei Modernizarea si reabilitarea strazilor in Municipiul Rosiorii de Vede
14. Proiect de hotarare privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru investitia Imbunatatirea calitatii vietii din Municipiul Rosiorii de Vede
15. Proces verbal privind modificarea si completarea HCL nr. 24 din 28. 08. 2008 referitor la Reg. priv. procedura de acordare, atribuire si elib. Autoriz. de transport in regim de taxi
16. Proiect de hotarare privind bugetul local al Municipiului Rosiorii de Vede pe anul 2018
17. Proiect de hotarare privind atribuirea in folosinta gratuita a unui imobil catre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Teleroman.pdf
18. Proiect de hotarare privind trimiterea fara plata din patrimoniul municipiului in patrimoniul CT A. Saligny a autoturismului Skoda Octavia
 
Romanian Bulgarian English German Italian Portuguese Spanish


Colectare selectiva

Ne gasiti si pe Facebook

OSense O-Sense

by Xtin Computers