Proiecte de hotarari - Sedinta ordinara din 27.02.2018
14.Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei necesare acordarii finantarii nerambursabile cluburilor si asoc. sportive de drept privat, precum si org. neguvernamentale de tineret
13.Proiect de hotarare privind masuri de administrare a domeniului municipal-spatiile comerciale din str. Mihail Koglniceanu
12.Proiect de hotara privind stabilirea obiectivelor de interes public local care necesita paza in Municipiul Rosiorii de Vede
11.Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii Protocolului de colab. intre Insp. de Politie Judet.Teleorman, Rosiorii de Vede si Centrul Judetean de Resurse si Asistenta Educational
10.Proiect de hotarare privind aprob. notei conceptuale pentru ob. de investitii Locuinte tineret dest. inchirierii, lot 2, St+P+3E-24 unitati locative, judetul Teleorman, Rosiorii de Vede
9.Proiect de hotarare privind aprobarea transmiterii in folosinta gratuita a unei suprafete de teren
8.proiect de hotarare privind aprob. cotizatiei pt. anul 2018 in sumă de 42.500 lei pe care Rosiorii de Vede urmeaza sa o plateasca Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ” Teleormanul”;
7.Proiect de hotarare privind aprobarea inchirierii unor spatii situate în imobilul din str. Carpati nr. 33
6.proiect de hoatrare privind modificarea si completarea art. 13 din Anexa la HCL nr. 77 din 22 martie 2017.
5.Proiect de hotarare privind categ. de venit. luate in calcul la stabilirea venit.lunar pe membru de familie pentru calculul contributiei pers. varstnice ingrijite in Caminul de batrani S
4.Proiect de hotarare privind completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Rosiorii de Vede.
3.Proiect de hotarare privind aprobarea cuantumului lunar al unei burse si al numarului de burse pentru elevii din invatamantul preuniversitar de stat din Rosiorii de Vede pentru anul 2018
2.Proiect de hotarare privind aprobarea cuantumului chiriei stabilita pentru locuinta, casă naționalizata, inchiriata d-lui Rebiga Florea, situată în Rosiorii de Vede, str. Oltului nr. 35.
1.Proiect de hotarare privind scutirea domnului Tarala Ionel de la plata chiriei pentru locuinta sociala din strada Aleea Parc Nord, bl. F1, ap. 15.
 
Romanian Bulgarian English German Italian Portuguese Spanish


Colectare selectiva

Ne gasiti si pe Facebook

OSense O-Sense

by Xtin Computers