Proiecte de hotarari - Sedinta ordinara din 29.03.2018
14.Proiect de hotarare privind radierea dreptului de servitute de trecere instituit asupra terenului in suprf. de 1635 mp situat in Mun. Rosiorii de Vede pe str. Aleea Parc Nord fn
13.Proiect de hotarare privind utilizarea unui teren apartinand domeniului public al Mun. Rosiorii de Vede in supr. de 92,70 mp in vederea realizarii lucrarii Modernizarea LEA joasa tensiune
12.Proiect de hotarare privind utilizarea unui teren apartinand domeniului public al Mun. Rosiorii de Vede in supr. de 100 mp in vederea realizarii lucrarii Modernizarea LEA joasa tensiune
11.Proiect de hotarare privind constit. com. de evaluare, a com. de solut. a contestat. si aprobarea Regulamentului de organizare si desf a celei de-a cincea evaluari a managementului DECECS
10.Proiect de hotarare privind dezmembrarea imobilului situat in str. T. Vladimirescu nr. 1, imobil ce apartine domeniului privat al Municipiului Rosiorii de Vede
9.Proiect de hotarare privind aprobarea contului anual de executie al bugetului local, a bugetului instituiriilor publice finant. integral sau partial din bug. local si al bug. cred. interne
8.Proiect de hotarare privind scutirea dnei Dula Iuliana de la plata chiriei pentru locunta ANL
7.Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a activitatilor de administrare, intretinere si exploatare a parcarilor ce apartin dom. public si privat
6.Proiect de hotarare privind modifiocarea HCL nr. 182 din 2017 referitoare la aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pentru anul 2018
5.Proiect de hotarare privind transmiterea in folosinta catra DE Oltenia SA a instalatiilor de distributie publica corespunzator cotei de proprietate a Mun. Rosiorii de Vede
4.Proiect de hotarare privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local al Mun. Rosiorii de Vede in A.G. a ADI Teleormanul
3.Proiect de hotarare privind aprobarea structurii pe specialitati a Comisiei Sociale si a masurilor pentru luarea in evidenta si analiza solicitarilor de locuinte ANL in Rosiorii de Vede
2.Proiect de hotarare privind adoptarea Criteriilor pt. stabilirea ordinii de prioritate in solutionarea cererilor si in repartizarea de locuinte ANL in Rosiorii de Vede
1.Proiect de hotarare privind modificarea HCL nr. 36 din 27.02.2018 prin care au fost aprobate masuri de administrare a domeniului municipal-spatiile comercioale dion str. M. Kogalniceanu
 
Romanian Bulgarian English German Italian Portuguese Spanish

Ne gasiti si pe Facebook

OSense O-Sense

by Xtin Computers