Proiecte de hotarari -Sedinta ordinara din 27. 06. 2017
1. Proiect de hotarare- completare HCL 68 din 2016 privind stabilirea impozitelor si taxelor pt 2017
2. Proiect de hotarare- inchirierea prin licitatie publica a Stadionului Obor
3. Proiect de hotarare- Atribuire in folosinta gratuita a unui imobil situat in str. N. Balcescu nr. 10
4. Proiect de hotarare- inchiriere spatiu in imobilul situat in str. N. Balcescu nr. 10 cu destinatie sediu filiala Partidul Miscarea populara
5. Proiect de hotarare- stabilirea optiunii referitoare la achizitia imobilului sit. in str. A. I. Cuza nr. 4
6. Proiect de hotarare- cesiunea contractului de inchiriere inregistrat sub nr. 2166 din 01. 01. 2016
7. Proiect de hotarare- aprobarea notei conceptuale pt. obictivul de investitii Modernizare si reabilitare trotuare pe 23 strazi
8. Proiect de hotarare- aprobarea notei conceptuale pt. obictivul de investitii Reabilitare Cavou Arizan
9. Proiect de hotarare- aprobarea notei conceptuale pt. obictivul de investitii extindere sediu DIT
10.Proiect de hotarare- utilizarea de teren in suprafata de 230 mp in vederea lucrarii de extindere retea joasa tensiune PTAM 1377 Pompieri
11. Proiect de hotarare- abrobarea proiectului verde in cartierele din Rosiorii de Vede si a cheltuielilor legate de proiect
12. Proiect de hotarare- aprobarea cofinantarii si parteneriatului pentru depunerea de finantare la proiectul Strategia de dezvoltare locala a zonelor marginalizate
13. Proiect de hotarare- recalcularea chiriei pentru contractele de inchiriere a locintelor ANL
14. Proiect de hotarare- scutirea dnei Dragoi Mariana de la plata chiriei pt locuinta ANL
15. Proiect de hotarare- scutirea dlui Grasu Mihai Marian de la plata chiriei pt locuinta ANL
16. Proiect de hotarare- revocare HCL 99 din 2016 si 100 din 2016
17. Proiect de hotarare- Aprobarea incheierii Protocolului de colaborare intre Mun. Rosiorii de Vede, Sc Urbis Servconstruct SA si Asoc. pt. Protectia Animalelor HULDA
18. Proiect de hotarare- aprobarea celei de a patra evaluari a managementului DCECS
19. Proiect de hotarare- desemnarea reprezentantilor CL care vor participa in calitate de observator la concursul de ocupare a functiei de director si dir. adjunct din unit de inv
 
Romanian Bulgarian English German Italian Portuguese Spanish


Colectare selectiva

Ne gasiti si pe Facebook

OSense O-Sense

by Xtin Computers