Proiecte de hotarari - Sedinta ordinara din 23.02.2017
1. Proiect de hotarare privind cesiunea contractului de inchiriere nr 2406 din 08. 07. 2003
2. Proiect de hotarare privind cesiunea contractului de inchiriere nr 2232 din 01. 01. 2001
3. Proiect de hotarare privind cesiunea contractului de inchiriere nr 2137 din 01. 01. 2001
4. Proiect de hotarare privind cesiunea contractului de inchiriere nr 2210 din 01. 01. 2001
5. Proiect de hotarare privind metodologia de lucru, a conditiilor de acordare si a cuantumului maxim pt prestatiile financiare exceptionale pt sprijinirea copiilor proveniti din familii aflate in situatii de dificultate temporara
6. Proiect de hotarare privind darea in folosinta gratuita pe termen limitat catre SC Urbis Servconstruct SA a unui teren situat in Municipiul Rosiorii de Vede str Vadul Vezii
7. Proiect de hotarare privind aprobarea constituire Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului si Urbanism a Municipiului Rosiorii de Vede si a Regulamentului de organizare si functionare a acesteia
8. Proiect de hotarare privind modificarea art. 1 lit c din cap 2 al anexei la HCL nr 41 din 25 aug 2016 referitoare la Regulamentul de ordine interioara al Centrului de zi Rosiorii de Vede
9. Proiectul de hotarare privind aprobarea incheierii parteneriatul Municipiului Rosiorii de Vede cu Scoala Gimnaziala Zaharia Stancu in cadrul proiectului Developing a common approach to education in entrepreneurship at school
10. Proiect de hotarare privind aprobarea parteneriatului cu Colegiul Tehnic Anghel Saligny pentru derularea proiectului Early warning, early solution
11. Proiect de hotarare privind atribuirea in folosinta gratuita a unui imobil catre Ministerul Administratiei si Internelor-Institutia Prefectului-Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea si Evidenta Pasapoartelor Simple
12. Proiect de hotarare privind completarea HCL nr 6 din 29.01.2008 cu lista bunurilor din domeniul public aferente sistemului public de alimentare cu apa si canalizare care vor fi puse la dispozitia SC Apa Serv SA prin contract de delegare
13. Proiect de hotarare privind completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al municipiului Rosiorii de Vede
14. Proiect de hotarare privind organizarea Comisiei de ordine publică la nivelul Municipiului Rosiorii de Vede
 
Romanian Bulgarian English German Italian Portuguese Spanish


Colectare selectiva

Ne gasiti si pe Facebook

OSense O-Sense

by Xtin Computers