Proiecte de hotarari - Sedinta ordinara din 26.01.2017
1. Proiecte de hotarare privind aprobarea Planului anual de actiune, pentru repartizarea orelor de munca prestate de beneficiarii de ajutor social
2. Proiecte de hotarare privind vanzarea cu drept de preemptiune a unui teren in suprafata de 18 mp, situat in str Plt. Radulescu
3. Proiecte de hotarare privind nchirierea prin licitatie publica a unui teren in suprafa de 5,61 mp, situat in municipiul Rosiorii de Vede, str. Mihail Kogalniceanu, intersectia cu str. Marasesti pentru amplasarea unui panou publici
4. Proiecte de hotarare hotarare privind aprobarea conturilor de executie ale bugetelor de venituri si cheltuieli intocmite pe cele doua sectiuni pentru trimestrul IV al anului 2016
5. Proiecte de hotarare referitor la cesiunea contractului de inchiriere inregistrat sub nr 2313
6. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea HCL nr. 39 din 25.08.2016 ref. la utilizarea de teren apartinand domeniului public al Municipiului in supr. de 74,5 mp in vederea realizarii lucrarii Modernizare LEA
7. Proiect de hotarare privind modificarea contractelor de inchiriere nr. 501 din 01.06.1999, nr. 7003 din 15.06.2001 si 7027 din 04.01.2013
8. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea HCL nr. 40 din 25.08.2016 ref. la utilizarea de teren apartinand domeniului public al Municipiului in suprafata de 60,55 mp in vederea realizarii lucrarii Modernizare
9. Proiect de hotarare privind stabilirea standardului minim de cost pentru serviciul social prestat prin Caminul de Batrani Sf. Teodor si a costului mediu lunar de intretinere pentru persoanele varstnice ingrijite in centrul
10. Proiect de hotarare privind acordarea unor facilitati la transportul public pentru anul 2017
11. Proiect de hotarare privind modalitatea de acordare a facilitatilor pentru medicii careis desasoara activitatea in cadrul Spitalului Municipal Caritas Rosiorii de Vede
12. Proiect de hotarare privind organizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar din Municipiul Rosiorii de Vede, pentru anul scolar 2017 -2018
13. Proiect de hotarare privind modif HCL nr. 164 din 22.12.2015 referitoare la aprobarea instituirii taxei speciale de salubrizare pt utilizatorii serviciului persoane fizice care nu au incheiat contr. de prest. a serv.
 
Romanian Bulgarian English German Italian Portuguese Spanish


Colectare selectiva

Ne gasiti si pe Facebook

OSense O-Sense

by Xtin Computers